Oppaat

Deep Dive sisältömarkkinointiin

Miten markkinointipäättäjät tekevät sisältömarkkinointia: onko sisältömarkkinoinnin johtaminen johdonmukaista ja kirkasta? Kuinka monelle sisältömarkkinointi on keino liidien hankkimiseen, rakennetaanko sillä brändin harkintaa – vai keräävätkö markkinoijat sillä asiakkaistaan omaa dataa?

Dagmar Drive, Dagmar Stories ja IAB Finland tutkivat sisältömarkkinoinnin nykytilaa ja siihen vastasi 46 markkinointipäättäjää pääosin suurista suomalaisista markkinointiorganisaatioista.

Kirjoittajat: Julia Isoniemi, Saaramaria Somppi

Oppaaseen »
Ota ensiaskeleet personoituun asiakaskokemukseen!

Kirjoittaja: Samuel Tastula

Oppaaseen »