BlogiOy Dagmar Ab:n Tutkimusavustajasopimuksen ehdot 05.02.2024

Oy Dagmar Ab:n Tutkimusavustajasopimuksen ehdot

 1. Sopimuksen kohde
  Oy Dagmar Ab (”Dagmar”) tutkii asiakkaidensa verkkosivustojen, -palveluiden ja -mainonnan sekä muiden palveluiden käytettävyyttä, laatua, näkyvyyttä ja tehokkuutta havainnointi- ja haastattelututkimuksilla ja testiasiakas- eli mystery shopping -tutkimuksilla (”Tutkimus”).

Tutkimuksissa tutkimusavustaja käyttää asiakkaiden palveluja ja Dagmar kerää tietoja ja havaintoja Tutkimusavustajan toiminnasta palvelussa esim. tietokoneen näytönjaon tallenteita. Dagmar analysoi palvelua em. tietojen sekä Tutkimusavustajan antamien taustatietojen, haastatteluvastausten ja laitteen tietojen perusteella. Dagmar voi luovuttaa asiakkaille tutkimusraporttien osana otteita tutkimuksen näytönjaon tallenteista havainnollistamaan tutkitun verkkosivuston- tai palvelun käytettävyydessä havaittuja ongelmia. Näiden henkilötietojen käsittely Tutkimuksia varten korvausta vastaan ovat tämän sopimuksen olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Henkilötietojesi keräämisen ja käytön yksityiskohdat on selitetty Tutkimusavustajien henkilötietoja koskevassa tietosuojaselosteessa.

Näiden ehtojen tarkoituksena on säännellä osallistumistasi tutkimusavustajana Dagmarin asiakkailleen toteuttamiin Tutkimuksiin. Tutkimusavustajasopimus (”Sopimus”) syntyy, kun rekisteröidyt tutkimusavustajaksi ja hyväksyt siinä yhteydessä nämä osallistumisehdot. Sen jälkeen sinut lisätään Dagmarin tutkimusavustajien rekisteriin (”Tutkimusavustajarekisteri”) ja voit saada osallistumiskutsuja Tutkimuksiin.

 1. Dagmarin yhteystiedot
  Nimi Oy Dagmar Ab (Y-tunnus: 0107346-3)
  Osoite Annankatu 28, 00100 Helsinki
  Yhteyshenkilö Katri Hilander-Rautiainen
  Puhelin +35840 730 7718
  Sähköposti mystery@dagmar.fi
 2. Tutkimusavustajia koskevat edellytykset
  Tutkimusavustajilta edellytetään 18 vuoden ikää. Pyydettäessä sinun on todistettava ikäsi. Rekisteröitymislomakkeessa on ilmoitettava oikeat henkilöllisyystietosi (etunimi, sukunimi, syntymäaika jne.) ja yhteystietosi. Sitoudut ilmoittamaan meille tietojesi muutokset viipymättä 1 kohdassa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
 3. Tutkimuksiin osallistuminen
  Lähetämme sinulle osallistumiskutsuja tuleviin Tutkimuksiimme sähköpostitse. Kutsussa ilmoitetaan Tutkimuksen aihe, menetelmä, aikataulu, paikka ja muut vaatimukset, joiden perusteella voit päättää osallistumisesta Tutkimukseen. Osallistuminen Tutkimuksiin on vapaaehtoista.
  Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet ilmoittanut kiinnostuksesta osallistua Tutkimukseen ja tulet valituksi, sovimme kanssasi tarkemmin Tutkimuksen ajankohdasta ja annamme tarvittavat ohjeet Tutkimukseen osallistumista varten. Sitoudut noudattamaan antamiamme ohjeita osallistuessasi Tutkimuksiin.
  Jos Tutkimuksessa käytetään Tutkimusavustajan omia laitteita, siitä ilmoitetaan kutsussa. Silloin olet vastuussa ko. laitteiden hankkimisesta, niihin tarvittavista ohjelmistoista ja internet-yhteydestä sekä näihin liittyvistä kustannuksista.
  Tutkimusten toteutuksessa saatetaan käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja. Tutkimukseen osallistuminen voi silloin edellyttää tutkimustyökalun omien käyttöehtojen hyväksymistä.
  Tutkimukseen osallistumista varten voimme antaa käyttöösi käyttäjätunnuksia, salasanoja, alennuskoodeja tai muita tietoja, joita tarvitaan joko käytettävän tutkimustyökalun käyttöön tai itse Tutkimuksen kohteena olevan verkkosivuston tai -palvelun käyttöön. Et saa paljastaa, lainata, luovuttaa tai myydä sinulle annettuja käyttäjätunnuksia, salasanoja, alennuskoodeja tai muita tietoja kolmannen osapuolen käyttöön mistään syystä.
  Et saa missään olosuhteissa, tietoisesti tai tietämättäsi, välittää viruksia, muunneltuja tietoja tai muita haitallisia tiedostoja tai tietoja käytettävään tutkimustyökaluun tai itse Tutkimuksen kohteena oleviin verkkosivustoihin tai -palveluihin. Et saa myöskään käyttää tutkimustyökaluja tai Tutkimuksen kohteena olevia verkkosivustoja tai -palveluita lainvastaisella, vilpillisellä, epäasianmukaisella tai vahingollisella tavalla.
 4. Henkilötietojen käsittely
  Tutkimusavustajaksi rekisteröitymisen ja Tutkimuksiin osallistumisen yhteydessä keräämme henkilötietojasi, joita käytämme esim. Tutkimusten toteuttamiseen ja tutkimusavustajasuhteen hoitamiseen. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä on tietosuojaselosteessamme, jonka ajantasainen versio löytyy täältä.
 5. Salassapito
  Sitoudut pitämään salassa ja olemaan ilmaisematta suoraan tai välillisesti kolmansille tahoille ja olemaan muutoin hyödyntämättä mitään tutkimusavustajana saamaasi tietoa Tutkimuksista, Dagmarista tai sen asiakkaista ja niiden toiminnasta, tuotteista tai palveluista ilman Dagmarin tai sen asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Salassapitovelvoite sitoo Sopimuksen voimassaoloajan ja myös sen päättymisen jälkeen.
 6. Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen
  Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes se irtisanotaan. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus milloin tahansa ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle sähköpostitse. Jos haluat irtisanoa Sopimuksen, lähetä irtisanomisilmoituksesi meille kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Poistamme sinut sen jälkeen Tutkimusavustajarekisteristä emmekä lähetä sinulle enää kutsuja uusiin Tutkimuksiin.
  Jos Dagmar irtisanoo tämän Sopimuksen tekemäsi sopimusrikkomuksen vuoksi, menetät oikeutesi Tutkimuksiin osallistumisesta maksettaviin palkkioihin, joita emme ole vielä maksaneet.
  Sopimuksen päätyttyä henkilötietosi poistetaan tietosuojaselosteemme mukaisesti.
 1. Palkkiot ja maksuehto
  Tämä Sopimus ei ole työsopimus eikä Tutkimusavustaja ei ole työsuhteessa Dagmarin eikä sen asiakkaiden kanssa. Tutkimusavustajaan ja Tutkimuksiin ei sovelleta työsopimuslakia eikä muutakaan työlainsäädäntöä.
  Maksamme sinulle kunkin Tutkimuksen osalta erikseen sovitun suuruisen palkkion. Palkkioon sisältyvät kaikki Tutkimukseen osallistumiseen vaadittavat kustannukset.
  Sitoudut tarvittaessa toimittamaan verokortin Dagmarille palkkion maksamista ja ennakonpidätystä varten tai antamaan sosiaaliturvatunnuksesi tulorekisteriin tehtävää ilmoitusta varten kun kyseessä on palkkio, joka on lahjakorttimuodossa. Lahjakortti toimitetaan sinulle tai mahdollinen rahapalkkio maksetaan ilmoittamallesi tilille 30 päivän kuluessa Tutkimukseen osallistumisesta.

  Jos sinulla on y-tunnus ja olet ennakkoperintärekisterissä:
  Vakuutat, että olet rekisteröitynyt ennakkoperintärekisteriin koko sopimuskauden ajan. Lähetät sovitusta palkkiosta laskun , kun Dagmar on ilmoittanut Tutkimuksen päättyneeksi ja hyväksynyt suorittamasi tutkimustehtävät. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päivämäärästä. Laskutusosoite ilmoitetaan erikseen. Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan.

  Jos olet kevytyrittäjä ja käytät laskutuspalvelua:
  Tässä tapauksessa olet sopinut Dagmarille ilmoittamasi suomalaisen laskutuspalvelun kanssa, että laskutat tekemäsi työn laskutuspalvelun kautta ja laskutuspalvelu maksaa Dagmarin sille maksaman suorituksen sinulle edelleen palkkana tai työkorvauksena. Dagmar osoittaa laskuja koskevat huomautukset suoraan sinulle. Selvyyden vuoksi sovitaan, että (i) laskutuspalvelu ei ole tämän sopimuksen osapuoli; (ii) sinä olet tehnyt sopimuksen laskutuspalvelun kanssa ja vastaa yksin kyseisestä sopimuksesta; ja (iii) Dagmarin ainoa velvollisuus on suorittaa palkkio laskutuspalvelulle laskun sekä tämän Sopimuksen mukaisesti ja sinä vastaat siitä, että laskutuspalvelun käyttämisessä noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä, viranomaisohjeita sekä huolehditaan verojen ja muiden lakisääteisten maksujen tilittämisestä, asianmukaisista vakuutuksista, tulorekisteri-ilmoituksista, eläkevakuutusmaksuista ja muista lakisääteisistä velvollisuuksista. Sinä laskutat laskutuspalvelun kautta Dagmarilta sinulle sovitun palkkion, kun Dagmar on ilmoittanut Tutkimuksen päättyneeksi ja hyväksynyt suorittamasi tutkimustehtävät. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan.
 2. Vastuunrajaus
  Osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Vastuunrajoitus ei kuitenkaan koske salassapitovelvoitteen rikkomisesta aiheutuneita vahinkoja tai tahallisesti tai törkeän huolimattomasti aiheutettuja vahinkoja.
 3. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen
  Dagmar voi muuttaa Sopimuksen ehtoja milloin tahansa ilmoittamalla niistä ja niiden voimaantulopäivästä sinulle sähköpostilla. Hyväksyt muutokset osallistumalla niiden voimaantulopäivän jälkeen suoritettaviin Tutkimuksiin.
  Tämä Sopimus ja Tutkimusavustajan tehtävä on henkilökohtainen. Et voi käyttää alihankkijoita etkä muita henkilöitä sijastasi. Et saa luovuttaa mitään Sopimuksen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi kokonaan tai osittain, ellet ole saanut etukäteen kirjallista suostumustamme. Dagmar voi vapaasti luovuttaa Sopimuksen kokonaan tai osittain. Tämä Sopimus sitoo tahoa, jolle Sopimus tai siihen perustuvia oikeuksiamme tai velvollisuuksiamme on siirretty.
 4. Sovellettava laki ja riidanratkaisu
  Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda sovintoon kohtuullisessa ajassa neuvottelujen aloittamisesta, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.