Töitämme 04.02.2021

Digitaalisuuden valmennuskokonaisuus – LähiTapiola

Osaamisen kasvattaminen Strateginen konsultointi

Tausta ja tavoitteet

LähiTapiola-ryhmä oli tunnistanut digitaalisten palveluidensa uudistamisen ja järjestäytymisen tarpeen, jota ajoi erityisesti asiakkaiden siirtymä digitaalisiin kanaviin ja odotus yhtenäisemmästä asiakaskokemuksesta. Jotta asiakkaan uusiin tarpeisiin voitiin vastata paremmin, LähiTapiola koki, että digimuutosta vahvimmin ajavaa voimaa eli LähiTapiolan työntekijöiden osaamista tulisi kehittää.

”Kanavapreferenssien muutos oli ollut finanssialan tutkimuksissa näkyvissä jo pidempään ja Covid-19 vain kiihdytti muutosta kohti kohtaamisten ja asioinnin siirtymistä digitaalisiin asiointikanaviin. Henkilökunnalla oli jo hyvä käsitys infrastruktuurin muutoksista, mutta vielä kaivattiin konkretiaa digitaalisen liiketoiminnan muutoksen ja johtamisen työkaluihin ja mittareihin sekä markkinointi- ja viestintävastaavien omaan työhön.”

Sanna Myller, Henkilöasiakasliiketoiminta- ja markkinointipäällikkö, LähiTapiola

Valmennuskokonaisuuden tavoitteet

”Oli selvää, että kaivattiin yhteistä keskustelua ja erityisesti konkretiaa, miten ja millä tavalla lähdemme parantamaan digitaalista mittarointia ja tavoitteiden asetantaa, yhteisiä toimintamalleja ja vuosikelloja. Tämän lisäksi oli myös tärkeää päästä vaihtamaan ajatuksia siitä, mitä oli relevanttia huomioida juuri meidän toiminnassamme.”

Sanna Myller, Henkilöasiakasliiketoiminta- ja markkinointipäällikkö, LähiTapiola

Ratkaisu: Digitaalisuuden valmennuskokonaisuus

Suunnittelimme LähiTapiolan kanssa kymmenen moduulin valmennuskokonaisuuden, joka kattoi LähiTapiolalle oleellisimmat digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin osa-alueet.

Kokonaisuus alkoi yhteisellä koulutusmoduulilla, jossa määriteltiin yhteinen suunta ja tavoitteet ja käynnistettiin kattava vuoropuhelu. Tämän jälkeen siirryttiin räätälöityihin moduuleihin, jotka oli suunnattu sekä liiketoimintajohdolle että markkinoinnin tekijöille.

Koulutuskokonaisuus päättyi yhteiseen moduuliin, jossa pääpainona oli oppien jalkauttaminen arkeen.

”Radlyn kanssa asiakokonaisuuksien työstäminen oli todella kiinnostavaa myös meille tekijä- ja koordinaatiotiimille. Saimme myös itse pohtia mikä tieto on relevanttia, miten juoksutus on järkevä rakentaa ja mistä konkreettiset caset saadaan tuhdin tietopaketin rinnalle. Koulutuksen materiaalit ovat arvokasta sisältöä meille jatkossakin ja ne löytyvät myös itseopiskelijoille meidän omasta osaamisportaalistamme – eli työllä, jonka Radly teki on iso merkitys meille vielä pitkään.”

Sanna Myller, Henkilöasiakasliiketoiminta- ja markkinointipäällikkö, LähiTapiola

Osallistujien kommentteja

“Kiitos, että tämä vihdoin toteutui ja toivon, ettei tämä jää vain kertaponnistukseksi. Nyt ollaan uudella tiellä ja otettu askel nykypäivän tekemiseen myös alueyhtiön sisällä.”
“Todella hyvä kokonaisuus, joka on tiivistänyt yhteistyötä liiketoimintajohdon kanssa. Näin asioita on helpompi edistää myös jatkossa, kun löytyy yhteistä ymmärrystä.”