Trendit

Globaalit megatrendit ovat suuria maailmaamme muovaavia muutosvoimia. Niiden rinnalla kulkee paikallisempia kulutukseen ja ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavia trendejä. Dagmar Trends 2020 kokoaa yhteen aikamme vaikuttavimmat ilmiöt ja kiinnostavimmat nousevat trendit tavalla, joka auttaa jäsentelemään ja sanoittamaan muutoksia täynnä olevaa aikaamme.

Seuraamme, missä määrin suomalaiset ovat omaksuneet trendejä omassa säännöllisessä tutkimuksessamme. Analysoimme tarkasti kansainväliset raportit ja hyödynnämme trendiportaaleja löytääksemme esimerkkejä trendien hyödyntämisestä ympäri maailmaa asiakkaidemme toimialoilta.

Tuomme trenditietouden avulla ymmärrystä ja raikkaita ideoita niin tuote- ja palvelukehitykseen, markkinointi- ja viestintäkonseptien kehittämiseen kuin sisältö- ja somestrategioiden rakentamiseen.

Autamme asiakkaitamme ymmärtämään trendejä paremmin, esimerkiksi workshopin, toimialakartoitusten tai tutkimusten kautta. Trendien omaksuminen voidaan myös liittää osaksi segmentointeja.

Uutta trendikatsaustamme voi hyödyntää monin tavoin. Alla esimerkkejä:

1. Asiakaskokemuksen kehittäminen -työpaja
2. Tuote- tai palveluinnovointi -työpaja
3. Markkinointi- ja viestintäkonseptit -työpaja
4. Sisältö- ja someideointi -työpaja
5. Toimialakartoitus (+ työpaja)

Kysy lisää:
Customer Insight Director kirsi.laakso@dagmar.fi

Blogista

Tarjoama

Blogikategoriat