Tutkimus

Markkinatutkimukset ovat prosessi, jossa kerätään, analysoidaan ja tulkitaan tietoa markkinoista, kuluttajista, kilpailijoista ja trendeistä. Markkinatutkimuksen tavoitteena on auttaa yritystä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja strategioita.

Markkinatutkimus kytkeytyy suoraan markkinoinnin vaikuttavuuteen. Perusteellisen markkinatutkimuksen avulla pysyt tilanteen tasalla ja saat arvokasta dataa muun muassa kohderyhmäsi päätöksentekoprosesseista, alan viimeisimmistä trendeistä, kuluttajien mieltymyksistä ja markkinasi kilpailijakentästä.

Markkinatutkimuksia voidaan tehdä monin eri tavoin ja ne voivat keskittyä eri asioihin. Esimerkkejä markkinatutkimuksista ovat:

  • Kuluttajatutkimus: Tämä tutkimus keskittyy kuluttajiin ja heidän tarpeisiinsa, toiveisiinsa, käyttäytymiseensä ja mieltymyksiinsä. Se voi auttaa ymmärtämään, mitä kuluttajat haluavat ja miten he tekevät ostopäätöksiä.
  • Kilpailija-analyysi: Tässä analysoidaan yrityksen kilpailijoita: mitä tuotteita tai palveluita he tarjoavat, miten he markkinoivat niitä, mikä on heidän markkina-asemansa ja miten heidän toimintaansa voidaan verrata omaan yritykseen.
  • Markkinoiden koko ja trendit: Tämä voi auttaa ymmärtämään, kuinka suuri potentiaalinen markkina on, mitkä ovat sen kasvunäkymät ja mitkä trendit vaikuttavat markkinoihin.

Markkinatutkimuksen tekemiseen voi kuulua esimerkiksi kyselyiden suorittaminen, haastattelut, fokusryhmät, tietojen kerääminen olemassa olevista lähteistä tai datan analysointi. Markkinatutkimuksen avulla yritykset voivat kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, parantaa markkinointiaan ja myyntiään, ja tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä.

Markkinatutkimus voi keskittyä esimerkiksi yrityksesi positioinnin tarkasteluun tai kampanjaviestin testaamiseen yhdessä kohderyhmän kanssa. Tutkimuskeinojen valikoima on laaja, mutta Dagmarilta saat aina strategista apua oikeanlaisen ratkaisun valitsemiseen. Autamme myös johtamaan tutkimustulokset organisaatiosi arkeen ja toimintaan. Vain sillä tavalla saat markkinatutkimuksesta parhaan hyödyn liiketoiminnallesi.

Tutustu markkinointitutkimuksen palveluihimme!

Tutustu aiheen sisältöihimme