Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on markkinoinnin muoto, jossa hyödynnetään henkilöitä, joilla on suuri määrä seuraajia ja jotka voivat vaikuttaa heidän mielipiteisiinsä tai käyttäytymiseensä.

Vaikuttajat voivat olla esimerkiksi mediasta tunnettuja persoonia, bloggaajia, YouTuben videobloggaajia, Instagramin käyttäjiä tai muita sosiaalisen median persoonia. Heidän seuraajakuntansa saattaa koostua tuhansista tai jopa miljoonista ihmisistä. Vaikuttajat voivat olla asiantuntijoita tietyllä alalla, kuten muodissa, ruoanlaitossa, urheilussa tai vaikkapa teknologiassa tai politiikassa. Vaikuttajat ovat kaikenikäisiä ja kaikenlaisia, eri mielipiteillä ja kiinnostuksen kohteilla olevia henkilöitä.

Vaikuttajamarkkinoinnissa yritys tai brändi tekee yhteistyötä vaikuttajan kanssa saadakseen tuotteensa tai palvelunsa esille vaikuttajan seuraajille. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että vaikuttaja käyttää tuotetta, arvioi sitä tai muulla tavalla tuo sitä esille sisällössään. Vaikuttajamarkkinointi perustuu siihen, että seuraajat luottavat vaikuttajan mielipiteisiin ja suosituksiin.

Vaikuttajamarkkinoinnin etuna on sen henkilökohtaisuus ja kohdennettavuus: vaikuttajalla on usein tiivis ja luottamuksellinen suhde seuraajiinsa, ja heidän mielenkiinnonkohteensa ja demografiset tietonsa ovat usein hyvin tiedossa. Tämä tekee vaikuttajamarkkinoinnista tehokkaan tavan tavoittaa tietty kohderyhmä.

Tuloksellista vaikuttajamarkkinointia tehdään koko ajan enemmän, eli lyhytaikaisille tai vuosiakin kestäville yhteistöille asetetaan selkeät tavoitteet ja onnistumisia mitataan säännöllisesti aivan kuten muitakin markkinointitoimenpiteitä. Vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteita voivat olla esimerkiksi myynti, brändistä tai yrityksestä keskusteleminen, kasvu brändin tunnettuudessa tai brändistä pitämisessä tai vaikkapa brändin arvoihin kuuluva kantaa ottaminen.

Tunnettuja ja kohderyhmään vetoavia henkilöitä on käytetty markkinoinnissa aina. Vaikuttajamarkkinointi on toimiva kohtaamiskeino kaiken ikäisille ihmisille miltei kaikissa eri markkinoissa, erityisesti nuoremmalle kohderyhmälle mutta myös vanhemmalle väelle.

Tutustu vaikuttajamarkkinoinnin palveluihimme ja näkemyksiimme!