Töitämme 10.06.2024

Vaikuttajamarkkinointi antoi DNA:n B2B-palveluille kasvot

Digitaalinen markkinointi Markkinoinnin tutkiminen Markkinointiviestintä Asiakasymmärrys Brändi Sisältömarkkinointi Tutkimus Vaikuttajamarkkinointi

Miten huippukiireiset yrityspäättäjät saadaan innostumaan hankinnoista, jotka eivät kuulu juuri nyt agendalle? Miten lupaus digitaalisesta tehokkuuden kasvusta ja henkilökohtaisesta palvelusta yhdistetään uskottavasti? Vastaus: datalla ohjatulla vaikuttajamarkkinoinnilla.

DNA Yritysliiketoiminnan markkinoinnin haasteena on saada yritysten ylin johto, ICT-hankinnoista päättävät ja päätöksentekoon osallistuvat pysähtymään markkinointiviestien äärelle, vaikka 95 %:lle heistä ICT-hankinta ei ole lainkaan ajankohtainen.

Vastauksen avaimia lähdettiin hakemaan markkinointikonseptista, johon vaikuttaja valjastettiin vahvasti mukaan. Vaikka yritysasiakkaat kohtaavat DNA:n asiantuntijoita niin asiakaspalvelussa kuin myynnissä, brändillä ei ole ollut kasvoja. Nyt haluttiin löytää vaikuttaja, joka antaa DNA yritysratkaisuille kasvot ja kytkee markkinointiviestinnän asiakaspalvelun ihmisiin. Vaikuttaja, joka kykenee puhuttelemaan yrityspäättäjiä sekä tietotasolla että tunnetasolla, yhdistämään eri kanavien sisällöt linjakkaaksi kokonaisuudeksi ja rakentamaan brändiä haluttuun suuntaan.

Tavoitteena pitkäkestoinen muistijälki, joka aktivoituu hankintavaiheessa

Lyhyen aikavälin tavoitteiksi asetettiin erottuminen kilpailijoista, huomioarvon kasvu, uskottavuuden vahvistaminen sekä kiinnostuksen lisääminen DNA:n yritysratkaisuja kohtaan.

Pidemmällä aikavälillä haluttiin vahvistaa mielikuvaa DNA:sta yrityspäättäjien arkea ymmärtävänä asiantuntijakumppanina, jonka kanssa asioiminen on vaivatonta.

Vaikuttajayhteistyöllä haluttiin luoda pitkäkestoinen muistijälki, jotta DNA:n yritysratkaisut ovat vahvasti mielessä, kun päättäjät alkavat aktivoitua hankinnoissaan.

Vaikuttajien kartoitus ja vaikuttajapersoonatutkimus

Dagmarin vaikuttaja-asiantuntijat tekivät perusteellisen kartoituksen kohderyhmälle merkityksellisistä mielipidevaikuttajista ja analysoivat heidän herättämiään mielikuvia.

Huolellisen seulonnan tuloksena vaikuttajalle asetettiin seuraavat kriteerit:

  • kykenee toimimaan luontevasti huomion vangitsevana ja uskottavana podcast-isäntänä
  • kykenee luomaan vakuuttavia keskusteluja vaihtuvien vieraiden kanssa
  • omaa auktoriteetin ja mielipidevaikuttajan aseman kohderyhmässä
  • on valmis osallistumaan aktiivisesti oman yleisönsä kanssa käytyihin keskusteluihin
  • on tunnistettava hahmo
  • vahvistaa haluttuja brändimielikuvia, kuten asiantuntijuutta ja helppoutta.

Vaikuttajaksi haluttiin kohderyhmälle tuttu liike-elämän supertähti, joka identifioituu vahvasti yrittäjäksi. Hänen haluttiin olevan tunnettu myös muista ansioistaan.

Alustavan kartoituksen jälkeen Dagmarin tiimi teki perusteellisen vaikuttajapersoonatutkimuksen, jolla selvitettiin vaikuttajan sopivuus kohderyhmälle. Näin vaikuttajaksi valikoitui Peter Nyman, jolla oli ennalta vahva mielipidevaikuttajan rooli yritysjohtajien keskuudessa.

Vaikuttajalle luontevia sisältöjä, datapohjaista sisältökehitystä

Peter Nyman valittiin osaksi laajaa markkinoinnin kokonaisuutta, joka sisälsi näkyvyyttä tv:ssä, online-kanavissa ja somessa, niin omissa kuin ostetuissa kanavissa. Peter osallistui myös podcastiin ja DNA yritysliiketoiminnan tapahtumiin ja vei viestiä myös omissa kanavissaan.

Ennen toimenpiteiden suunnittelua Peterin kanssa käytiin keskusteluja hänelle luontevista sisällöistä ja sisältömuodoista. Näin tekemiseen saatiin lisää aitoa intoa ja syvyyttä.

Vuoden aikana toimenpiteiden tuloksellisuutta todennettiin mm. kampanjamittauksen ja kampanjoista saadun datan avulla. Saatujen oppien avulla sisältöjä kehitettiin ja tuotettiin uusia materiaaleja syksyn näkyvyyteen.

Yhteistyöni dna:n ja muidenkin mukana olleiden osapuolten kanssa on ollut erinomaista. Tuloksetkin puhuvat onnistuneen yhteistyön ja toteutuksen puolesta.

Peter Nyman

Vaikuttajamarkkinointi buustasi komeaan tulosparannukseen

Vaikuttajamarkkinointikampanja nosti tuloksia reippaasti verrattuna edellisen vuoden kampanjointiin.
Peter Nymanin esiintymistä pidettiin korkeatasoisena, ja hänet koettiin mainontaan sopivaksi vaikuttajaksi.

Kampanjatutkimus osoitti, että pääviesti vaivattomuudesta ja helppoudesta välittyi tehokkaasti. DNA:n yritysratkaisut koettiin kiinnostavina, yrityksiä hyvin palvelevina ja helposti ymmärrettävinä. Sisältöihin liitettiin aiempaa enemmän luottamusta, kiinnostavuutta ja positiivisuutta. Tämä vahvisti brändin uskottavuutta ja erottuvuutta kilpailijoista.

Vuoden 2023 vaikuttajamarkkinointi sai niin positiivista palautetta kaikilta osapuolilta, että yhteistyötä päätettiin jatkaa myös vuonna 2024.

Yhteistyömme sujui erinomaisesti. Asetimme selkeät tavoitteet tekemiselle ja validoimme vaikuttajavalinnan tutkimukseen pohjautuen. Lopputulos oli palkitseva.

Titta Nummi, Head of Marketing and Online Operations, DNA Oy

Dagmar vastasi kampanjoinnin vaikuttajastrategiasta sekä vaikuttajan monipuolisen hyödyntämisen suunnittelusta, vaikuttajakartoituksesta ja vaikuttajatutkimuksesta. Lisäksi Dagmarissa on tehty monikanavaista mediasuunnittelua, kampanjatutkimus ja tulosten analysointia suosituksineen. Vaikuttajatoimenpiteiden suunnittelu osaksi vuoden 2023 ja 2024 kokonaisuutta tehtiin yhteistyössä SEKin ja Netprofilen kanssa.

Grand One -kisassa vuoden 2023 parhaaksi podcastiksi valitusta, TiVin kanssa yhteistyössä toteutetusta Kyberrosvot-podcastista on nyt kuultavissa uusia jaksoja.

Tutustu muihin töihimme