BlogiDagmar 11.03.2021

5 vinkkiä vaikuttaja- ja sisältötekemisen suunnitteluun

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on vakiinnuttanut paikkansa osana sisältömarkkinointia ja markkinoinnin strategista vuosisuunnittelua. Teknologian kehitys ja analytiikka tuovat jatkuvasti uusia, kiinnostavia mahdollisuuksia niin vaikuttajatekemiseen kuin muuhunkin sisältömarkkinointiin. Dagmarin Stories-sisältöyksikön Content Planner Iines Aaltonen uskoo, että kontekstuaalisuus ja brand suitability ovat avainsanoja, joiden avulla sisältömarkkinoinnin eri muodot valjastetaan nokkelasti toisiaan tukeviksi rakennuspalikoiksi. Lue Iineksen viisi vinkkiä tulokselliseen vaikuttaja- ja sisältötekemiseen.

Vaikuttajamarkkinointi jatkaa kasvuaan

Vaikuttajien hyödyntäminen markkinoinnissa on vahva trendi, jonka odotetaan yhä kasvavan ja kehittyvän tulevaisuuden markkinoinnin tarpeita vastaavaksi. Ihmiseltä ihmiselle välittyvä viesti koetaan edelleen aitona, uskottavampana ja henkilökohtaisempana kuin monet perinteisen mainonnan muodot. Vaikuttajamarkkinoinnin erikoistuminen jatkuu, mikä näkyy esimerkiksi vaikuttajakentän monipuolistumisena ja asiantuntijuuden kasvuna.

Yhä useampi yritys toteuttaa vaikuttajamarkkinointia strategisesti, osana mainonnan vuosisuunnitelmaansa, eikä vain irrallisena toimenpiteenä. Vaikuttajat nähdään merkittävänä osana bränditekemistä ja monikanavaista sisältömarkkinointia. Strateginen suunnittelu sekä uuden teknologian ja analytiikan tehokkaampi hyödyntäminen auttavat viemään sisältömarkkinoinnin moninaisia osa-alueita uudelle tasolle, toisiaan täydentäviksi ja tukeviksi kokonaisuuksiksi.

Moni rinnastaa käsitteen sisältömarkkinointi vahvasti vain vaikuttajamarkkinoinnin ja somesisältöjen hyödyntämiseen. Mutta hetkinen – sisältömarkkinointi on paljon muutakin.

Päättäjätutkimus avaa sisältömarkkinoinnin muotojen laajuutta ja käyttöä

Helmikuussa 2021 julkaistu Dagmar Driven, Dagmar Storiesin ja IAB:n yhteisesti toteuttama Sisältömarkkinoinnin Deep Dive -tutkimus syventyi teknologiaan ja työkaluihin, joita markkinointipäättäjät hyödyntävät sisältömarkkinoinnissa.

Ylivoimainen enemmistö eli 91 % tutkimukseen vastanneista markkinointipäättäjistä käyttää sisältömarkkinointia brändin tunnettuuden kasvattamiseen. Sisältömarkkinoinnin monista muodoista hyödynnetään erityisesti juuri vaikuttajamarkkinointia brändimielikuvan ja tunnettuuden vahvistamiseen. 63 % tutkimukseen vastanneista kertoikin aikovansa lisätä vaikuttajatekemistä tulevina vuosina.

Muita useimmiten käytettyjä sisältömarkkinoinnin muotoja ovat somesisällöt, verkkosivut ja hakukoneoptimoidut sisällöt.

Huomioi ainakin nämä 5 asiaa sisältö- ja vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelussa

1. Panosta pohjatyöhön

Huolellinen pohjatyö on tuloksellisen vaikuttajamarkkinoinnin A ja O. Sopivien vaikuttajien valinta, tavoiteltu kohderyhmä, selkeiden mittareiden ja tavoitteiden määrittely ovat edelleen toimivan vaikuttajamarkkinoinnin peruspilareita, joiden merkitys tulee vain kasvamaan vuonna 2021. Ja kappas; samaiset elementit nousevat yhä tärkeämmiksi rakennuspalikoiksi myös muuta sisältömarkkinointia suunniteltaessa.

2. Pidä katse tavoitteissa

Vaikuttaja- ja sisältömarkkinoinnin ylivoimaisia vahvuuksia ovat relevanttius ja optimaalinen mediaympäristö – sisältö tapahtuu luontevalla tavalla juuri siellä missä kohdeyleisö on. Tämä vaatii huolellista suunnittelua ja konkreettista perustaa sille, mitä toimenpiteellä tavoitellaan. Vältä sisältömarkkinoinnin toimenpiteitä ”hauskoina irtoideoina”, määrittele tarkkaan konkreettiset tavoitteet.

3. Hyödynnä sisältöjä monikanavaisesti

Vuonna 2021 markkinoinnissa nousevat esille erityisesti kontekstuaalisuus ja brand suitability. Kontekstuaalisuudella tavoitellaan kuluttajan tarpeisiin relevanttia mainontaa, jota tukevat brand suitabilityn periaatteet mediaympäristöstä. Mikä olisikaan hedelmällisempi tapa pyrkiä tehokkaaseen kontekstuaalisuuteen ja brand suitabilityyn kuin monipuolisesti hyödynnetty sisältömarkkinointi! Brändin tavoitteet saavutetaan parhaiten, kun eri sisältömarkkinoinnin muodot tukevat linjakkaasti toisiaan eri kanavissa. Vahvalla strategialla, pitkäjänteisesti.

4. Kokeile rohkeasti uutta

Uudet alustat ja kanavat valtaavat alaa. Viime vuosi oli reipasta kasvun aikaa esimerkiksi webinaarien ja podcastien käytössä osana sisältömarkkinointia. Myös kehittyvä teknologia ja tekoäly luovat uusia, kiinnostavia mahdollisuuksia analytiikan ja sisältöjen hyödyntämiseen. Sisältöjä voidaan jalostaa ja kohdentaa toimimaan yhä tehokkaammin. Interaktiiviset sisällöt sekä personoitua asiakaskokemusta tukevat työkalut ovat sisältömarkkinoinnin tulevaisuuden tuulia.

5. Anna asiantuntijan auttaa

Tuntuuko sisältömarkkinoinnin suunnittelu hankalalta tai et tiedä mistä lähtisit liikkeelle? Valitse kumppaniksesi näkemyksellinen sisältömarkkinoinnin asiantuntija, joka antaa ulkopuolista näkökulmaa ja kokemuksen tuomaa varmuutta sisältö- ja vaikuttajatekemiseen.

tämän blogin kirjoitti

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA