BlogiEmma Lehtovaara 28.11.2019

Dagmarissa aloittanut Emma Lehtovaara auttaa yrtitysten johtoa markkinoinnin transformaatiossa

Kulttuuri

Harva organisaatio pystyy selviämään yksin markkinoinnin murroksesta. Siksi Dagmar palkkasi yritysten avuksi kansainvälisestä kokemuksestaan ammentavan markkinoinnin superosaajan.

Emma Lehtovaara aloitti Dagmarissa Digital Transformation Leadina lokakuussa. Hän vastaa markkinoinnin murrokseen liittyvästä strategisesta konsultoinnista yritysten markkinointijohdolle.

”Jokaisen yrityksen on pysähdyttävä suunnittelemaan tahtotila omalle markkinoinnin murrokselleen. Tämän jälkeen on tärkeää rakentaa roadmap nykytilan ja tavoitetilan välisistä eroavaisuuksista”, Lehtovaara sanoo.

Lehtovaaran rooli on auttaa yrityksiä kaikessa markkinoinnin transformaatioon liittyvässä, koskipa se sitten asiakasdatan hyödyntämistä, personoitua ja monikanavaista viestintää, uusia toimintamalleja tai kyvykkyyksien kasvattamista. Ideana on tukea murroksen hampaissa olevaa johtoa, ymmärtäen yrityksen liiketoimintahaasteita ja -tavoitteita. Työkaluillakin on tehtävänsä, mutta ne ovat mahdollistajia, eivät pääroolissa.

”Hyvin harva organisaatio pystyy markkinoinnin transformaatioon yksin. Vähintäänkin jalkautusvaiheessa törmätään siiloihin, eriäviin tavoitteisiin ja osaamisvajeeseen. Dagmar haluaa auttaa suomalaisyrityksiä kasvattamaan markkinointikyvykkyyksiään kansainvälisessä kilpailussa.”

Vahva kansainvälinen tausta

Ennen Dagmariin tuloa Lehtovaara työskenteli Dentsu Aegis Networkilla, jossa hän vastasi markkinoinnin automaatiosta. Sitä ennen hän työskenteli strategiakonsulttina Tukholmassa Avaus Marketing Innovationissa, jossa hän konsultoi isoja pohjoismaisia yrityksiä data- ja teknologiavetoisessa markkinoinnissa. Markkinointikokemusta häneltä löytyy myös asiakkaan puolelta Tukholman ohella Kööpenhaminasta.

”Markkinointijohdossa työskentelevät ystäväni soittavat jatkuvasti hätäpuheluita ja pyytävät vetämään pikaisen koulutuksen digistä ja markkinoinnin murroksesta”, Lehtovaara kertoo.

Työnsarkaa riittääkin liiketoimintaymmärryksestä ponnistavalle markkinointiosaajalle enemmän kuin tarpeeksi.

”Perinteisen markkinointiviestinnän ja brändien rakentamisen oheen on tullut datan ja luovan tekemisen yhdistävä asiakaskokemuksen johtaminen, jolla tavoitellaan lisää myyntiä ja parempaa asiakaskomusta. Menestyjiä tulevat olemaan ne, jotka ymmärtävät jalkautuksen tärkeyden ja saavat uudet toimintamallit aidosti pystytettyä.”

Konsultointi merkittävässä roolissa

Yritysten markkinointijohdon strategiseen konsultointiin on luontevaa yhdistää Dagmarin tarjoama tuki operatiiviselle tekemiselle.

”Dagmarin vahvuus on osaamisen laajuus; markkinointitoimistossa on valtava määrä asiantuntijoita aina analytiikan osaajista tekoälyn hyödyntäjiin ja inspiroivien sisältöjen suunnittelijoista digitaalisten kanavien ymmärtäjiin. Iloitsen erityisesti siitä, että ympärilläni on datan ja teknologian syväosaajia, joista jokainen ammentaa osaamistaan omalta kulmaltaan”, Lehtovaara sanoo.

Markkinointiin liittyvä konsultointi tuo jo merkittävän osan Dagmar Driven myyntikatteesta, ja näiden palveluiden kysyntä kasvaa koko ajan.

”Emma tuo meille paljon osaamista nimenomaan muutoksen läpivientiin markkinointiorganisaatioissa. Sillä saralla on paljon mahdollisuuksia muun muassa toimintamallien uudistamisessa”, Dagmar Drive -liiketoimintayksikön vetäjä Antti Kallio sanoo.

tämän blogin kirjoitti

Emma Lehtovaara

Business Director

emma.lehtovaara@dagmar.fi

+358406637741

Emma Lehtovaara on kansainvälisellä konsulttitaustalla varustettu, liiketoimintalähtöinen, digitaalista transformaatiota, asiakaskokemusta ja martechia työkseen tekevä liiketoimintajohtaja. Emma vastaa Dagmarissa B2B-liiketoiminnasta. Hän palaa halusta uudistaa, digitalisoida ja viedä läpi muutosta asiakkaan organisaatiossa. Emman tavoitteena on kasvattaa myyntiä ja parantaa asiakaskokemusta. Hän syttyy sekä strategialle että sen huolelliselle jalkauttamiselle.

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA