BlogiAuli Viippola 02.09.2021

Hypergeneralistit. Dagmarin asiakkuusjohtajat sparraavat asiakkaitaan syväosaajina ja syväosaajien generalisteina

Markkinointiviestintä

Dagmarin asiakkuusjohtajat ovat markkinoinnin hybridijohtajia. Syväosaajia, jotka auttavat asiakkaitaan tekemään yhä parempaa ja tehokkaampaa markkinointia. Esimerkiksi syventämällä asiakasymmärrystä tai analysoimalla dataa – luovuutta unohtamatta. Samalla he ovat myös generalisteja, jotka poimivat tiimiinsä oikeat syväosaajat, nostavat katseet helikopteriperspektiiviin ja ohjaavat kohti yhteistä tavoitetta. Asiakkuusjohtaja Auli Viippola kutsui kollegansa kertomaan lisää kiinnostavasta työstään.

Dagmarin asiakkuusjohtajien mukaan markkinoinnin osaaminen on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana huimasti sekä toimistoissa että markkinoijien puolella. Datan määrä ja sen hyödyntäminen ovat lisänneet ymmärrystä – ja nälkä on kasvanut syödessä. Kunnianhimon taso on monissa organisaatioissa todella vaikuttavaa.

Dagmarilaiset saavat ensimmäisinä tietoa mm. trendeistä, media- ja kuluttajakäyttäymisen muutoksista, uusista työkaluista ja markkinoinnin uusista mahdollisuuksista. Siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi, asiakkuusjohtajat eivät koe olevansa työssään koskaan valmiita: aina voi kehittyä eteenpäin ja kehittää muidenkin tekemistä.

Dagmarin asiakkuusjohtajat Laura, Mari, Outi, Raisa, Marjo, Miila, Maiju ja Elina keskustelivat asiakkuusjohtajien työstä. Tässä muutamia poimintoja.

1. Mitä asiakkuusjohtajan rooliin kuuluu?

Laura: Asiakkuusjohtajan tehtävänä on tuoda tiimiin asiakkaan liiketoiminnan ja tarpeiden ymmärrystä. Auttaa tunnistamaan oleellinen, kiteyttää ja kommunikoida näkemystä. Luotsata projekteja määrätietoisesti eteenpäin ja pitää huolta siitä, että tiimissä kaikilla on tarvittava tieto. Huolehtia aikatauluista ennakoiden.

Mari: Ja mikä tärkeintä, optimoida asiakkaan panostusten tuotot ja auttaa kaikkia oppimaan tehdystä.

Outi: Olemme myös esihenkilöitä omassa organisaatiossamme eli pidämme huolta tiimimme jaksamisesta, työssä viihtymisestä ja ammatillisesta kehittymisestä. Autamme muitakin eteenpäin omassa työssään, karikoidenkin yli. Ammattitaitoomme kuuluu myös tajuta, millaisia urapolkuja voimme avata tiimillemme.

Raisa: Päivittäisen työn ohella autamme kehittämään asiakkaittemme markkinointia. Pidämme huolen siitä, että tiimissä on kulloinkin oikeat osaajat ja tiimiläisillä on oikeat kyvykkyydet, jotta voimme vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Marjo: Tiimin oikea kokoonpano onnistuu vain, kun osaamme olla asiakkaan herkkäkorvainen kuuntelija. Ymmärrämme tavoitteet ja osaamme nähdä, millaista osaamista ja tekemistä niihin pääsy vaatii. Milloin pitää esittää kriittisiä kysymyksiä asiakkaalle tai milloin tiimin on syytä katsoa peiliin.

2. Miten asiakkuusjohtajan työ on muuttunut/muuttuu?

Miila: Nyt on alkanut datalla ja tiedolla johtamisen kultakausi. Sekä meillä että asiakkaillamme on valtavasti dataa ja siitä johdettua asiakasymmärrystä. Kokeilemme uutta ja opimme yhdessä asiakkaiden ja kumppaniemme kanssa.

Elina: Ihan samoja kokemuksia Miilan kanssa. Toimintatapojen muutokseen on nyt paljon tarvetta ja vauhti on kova. Kaiken muutoksen ja vauhdin keskellä on tärkeää pystyä keskittymään oleelliseen ja ”pitää pää kylmänä”.

Maiju: Samaa mieltä, menemme yhä kokonaisvaltaisempaan, markkinoinnin muutosta johtavaan suuntaan – ja lujaa!

Outi: Asiakkuusjohtaja on yhä kiinteämmin osa asiakkaan markkinoinnin moniosaajatiimiä, jossa haasteita ratkotaan yhdessä. Asiakkuusjohtajan tehtävä on jatkossakin toimia tulkkina asiakkaan haasteiden ja Dagmarin asiantuntijoiden välillä.

Raisa: Todella hienoa on myös se, että nykyisin myös asiakkaan puolelta saadaan osallistettua ihmisiä suunnitteluun ja tekemiseen muistakin yksiköistä kuin markkinoinnista. Tänä päivänä eheän asiakaskokemuksen synnyttäminen ja johtaminen vaatii yhteistyötä kaikilta yksiköiltä.

Laura: Asiakkaiden vaatimustaso kumppanin suhteen on kasvanut: kumppanilta odotetaan vahvaa liiketoimintaymmärrystä ja proaktiivisuutta sekä kokonaisuuksien ja punaisen langan hallintaa myös tilanteissa, joissa on monta eri kumppania ja perspektiiviä.

3. Mikä on parasta asiakkuusjohtajan työssä?

Outi: Ehdottomasti asiakkaiden heittämät haasteet, joita saamme ratkaista. Mitä voimme oppia tehdystä, mitä data kertoo, miten sovellamme löydökset strategiaksi ja käytäntöön, miten onnistuimme. On todella palkitsevaa, kun huomaa että aluksi vaikealta tuntunut haaste on saatu käännettyä toteutuskelpoiseksi strategiaksi ja ratkaisuksi.

Raisa: Komppaan Outia. Parasta on asiakkaiden haasteiden ratkaiseminen liiketoiminnan kehittämiseksi ja yhteistyön kehittyminen avoimuuden kautta. Ja kun ilmapiiri on niin hyvä, että voimme olla ideoinnissa ja innovoinnissa myös kriittisiä – se auttaa meitä kaikkia kehittymään.

Mari: Asiakkuusjohtajana ei ole koskaan tylsää päivää 😊. Niin hienoa tehdä suunnittelutyötä, jossa voi laittaa koko osaamisensa peliin, penkoa eri datalähteitä ja tehdä niistä synteesiä. Yhdessä upeiden asiakkaiden ja ihanien kollegojen kanssa.

Outi: Meillä on todella huikeita asiakasvastaavia ja strategeja, joista jokaisella on omat supervoimansa ja joiden esihenkilöinä saamme olla.

Maiju: Ratkaisujen kehittäminen on erittäin luovaa työtä. Se voi olla entisten toimintamallien räjäyttämistä ja uusien luomista tai uudenlaisia tapoja yhdistellä asioita ja luoda uusia näkökulmia.

Marjo: Koko toimiala muuttuu jatkuvasti, joten omakin työnkuva muuttuu koko ajan.

Laura: Pääsemme näkemään helikopteriperspektiivistä markkinointikenttää, löytämään yhteneväisyyksiä ja parhaita käytäntöjä – ja oppimaan uutta. Voimme oikeasti vaikuttaa siihen, että suomalainen markkinointiosaaminen kasvaa.

4. Mikä on parasta asiakkuusjohtajana Dagmarissa?

Maiju: Kunnianhimoiset asiakkaat, jotka ovat valmiita kyseenalaistamaan, kehittämään ja kehittymään. Ja tietysti se, kun on saatu hyviä tuloksia ja voidaan todeta, että on tehty oikeita asioita.

Laura: Hyviin tuloksiin siivittää kulttuurimme, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Meillä pääsee kokeilemaan uusia juttuja ja oppimaan joka päivä uutta.

Raisa: Ja meillä on intohimoiset, superfiksut kollegat.

Elina: Ja teemme työtä aidosti yhdessä, toisiamme kuunnellen ja sparraten.

Miila: Kyllä, meillä on kollegojen kesken todella inspiroivia ja omaa ajattelua kehittäviä keskusteluja.

Mari: Tiedon, osaamisen ja ajatusten jakamisen kulttuurimme on tosi vahva. Ehkä se selittää sen, miksi meillä kehittyy huippuosaajia ihan muutamassa vuodessa.

Outi: Olemme aika etuoikeutettuja, kun ympärillämme on niin valtavasti tietoa ja asiantuntevia kollegoja. Ja kun saamme kuulla ensimmäisten joukossa markkinoinnin uusista suunnista ja lainalaisuuksista. Etukenossa voi opiskella ja hahmottaa uusia asioita rauhassa, ei tarvitse juosta jäljessä kaikesta.

tämän blogin kirjoitti

Auli Viippola

Senior Client Director

auli.viippola@dagmar.fi

+358407075544

Client Director Aulin intohimona on kehittää asiakkaan liiketoimintaa – löytää keinoja tehostaa ja vauhdittaa bisnestä, ymmärtää asiakkaan haasteet ja auttaa asiakkaita menestymään. Asiakkaan oman osaamisen kehittäminen on aina keskiössä. Motto: yhdessä onnistumme!

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA