BlogiLeena Kivioja 07.03.2024

Markkinoija – valmistaudu uusiin viherpesudirektiiveihin

Osaamisen kasvattaminen Markkinointiviestintä Strateginen konsultointi Vastuullinen markkinointi

Ympäristösymbolien, kuten vihreiden puunlehtien ja maapalloa kannattelevien käsien käyttöä markkinoinnissa valvotaan jatkossa tarkemmin. Samoin kuin väitteitä tuotteiden luonnollisuudesta, vastuullisuudesta ja kestävyydestä. Dagmarin vastuullisuusjohtaja Leena Kivioja tiivisti, millaisia velvoitteita ja mahdollisuuksia uudet, kuluttajien vaikutusvaltaa kasvattavat EU-direktiivit tuovat markkinoijille.

EU:n tuore vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivi (Empowering Consumers for the Green Transition) kieltää yleisluontoisen ja epämääräisen markkinoinnin, jolla tuotteesta tai palvelusta luodaan todellista ympäristöystävällisempi kuva. Ilman todisteita ei saa jatkossa käyttää ympäristösymboleja tai yleisiä ympäristöväittämiä, kuten ”ekologinen”, ”luonnollinen” tai ”ympäristöystävällinen”. Direktiivi pyrkii nostamaan vahvemmin esiin myös tavaroiden kestävyyden ja sosiaaliset vaikutukset. Tulossa on uusi merkki, joka auttaa kuluttajia tunnistamaan paremmin tuotteet, joilla on pidempi takuuaika.

Toinen yritysten toimintaan ja markkinointiin vahvasti vaikuttava direktiivi on ympäristöväittämät direktiivi (Green Claims Directive), joka täydentää edellä mainittua vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviä. Sen odotetaan saavan hyväksynnän syksyllä 2024. Direktiivi koskisi yleisluontoisten väittämien sijaan nimenomaisia ympäristöväittämiä (esimerkiksi ”20 % tuotteen materiaalista on kierrätettyä”) ja siinä linjataan miten kuluttajille myytävien tuotteiden ja palvelujen ympäristöväitteet tulee todentaa ja esittää.
Tavoitteena on varmistaa, että ympäristöön liittyvät nimenomaiset markkinointiväitteet ovat selkeitä, totuudenmukaisia ja todistettavissa, jotta kuluttajat voivat tehdä kestäviä valintoja. Jatkossa kaikkien ympäristöväittämien tulee perustua tieteelliseen näyttöön ja kolmannen osapuolen etukäteiseen todentamiseen.

Kyse ei ole täysin uusista säännöistä, koska nykyäänkin harhaanjohtavaa markkinointia säännellään markkinoinnin yleisessä sääntelyssä.

Jatkossa kaikkien ympäristöväittämien tulee perustua tieteelliseen näyttöön ja kolmannen osapuolen etukäteiseen todentamiseen.

Läpinäkyvyyttä läpi koko prosessin

EU:n uudet säädökset tarjoavat yrityksille tilaisuuden tarkastella ja parantaa ympäristövastuullisuuttaan. Ympäristöväittämien hallintaprosessien kehittäminen kannattaakin aloittaa jo nyt. Ennen kuin tieteellisesti todennettavissa olevia väittämiä voi ryhtyä esittämään, on tunnettava tarkasti tuotteen tai palvelun koko arvoketju ja elinkaari.

Yritysten, jotka ovat valmiita investoimaan kestävyyteen ja läpinäkyvään viestintään, voi odottaa saavuttavan pitkällä aikavälillä kilpailuetua. Asiakkaiden luottamus yrityksien tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin vahvistuu, ja samalla edistetään koko yhteiskunnan siirtymistä kohti kestävää tulevaisuutta.

Mitä kannattaa tehdä nyt?

 1. Avoimuus
  • Viesti rehellisesti ja selkeästi ympäristövaikutuksista sekä kestävyyteen liittyvistä haasteista ja tavoitteista.
  • Lisää avoimuutta ympäristövastuullisuuden toimenpiteissä ja prosesseissa.
 2. Tieteeseen perustuvat ympäristöväittämät
  • Varmista, että kaikki ympäristöväittämät perustuvat tieteelliseen näyttöön ja ovat kolmannen osapuolen todentamia.
  • Tee tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa todennettavuuden takaamiseksi.
 3. Prosessit kuntoon
  • Tarkastele kriittisesti nykyisiä markkinointikäytäntöjä ja niiden yhteensopivuutta tulevan lainsäädännön kanssa.
  • Päivitä sisäiset prosessit, ohjeistukset ja kouluta henkilöstö uusien vaatimusten mukaisesti.

Haluatko sparrausapua markkinoinnin vastuullisuuden kehittämiseen? Ota yhteyttä!

Kirjoittaja

Leena Kivioja

Director, Sustainability and Lead Strategist

leena.kivioja@dagmar.fi

+358503541147

Tutustu vastuullisEn markkinoinnin palveluihimme

Tutustu vastuullisEn markkinoinnin palveluihimme

Ei ole samantekevää, miten ja millä tavalla markkinointia tehdään, vaan sen tulee olla eettistä ja vastuullista.
Haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa luoda vastuullista ja vaikuttavaa markkinointia.

Tutustu muihin sisältöihimme