BlogiDagmar 24.09.2006

Me­diast­ra­te­gia – mark­ki­noin­nin ta­voit­tei­siin me­dian avul­la

Markkinoinnin kehittäminen Markkinointiviestintä Asiakasymmärrys

Mediastrategian tehtävänä on pohtia, miten tavoitteet voidaan saavuttaa median avulla: missä, milloin ja millä tavalla kohderyhmät tulee tavoittaa, jotta kokonaisuus on tavoitteiden näkökulmasta paras mahdollinen.

Mediastrategia ei ole sama asia kuin vuosisuunnitelma

– Mediastrategian tärkeänä osana ovat sekä tavoitteet että niiden mittaaminen, jos näitä ei ole, puhutaan vuosisuunnitelmasta. Sparraamme usein asiakkaitamme löytämään omaan markkina-asemaan ja omalle panostukselle realistisen määrän tavoitteita; kuinka monta tavoitetta on todella mahdollista saavuttaa markkinointiviestinnän avulla yhden vuoden aikana.

On tärkeää, että kontaktien hinta, laatu ja vaikuttavuus muodostavat optimaalisimman kokonaisuuden. Kyse ei ole salatieteestä tai teoretisoinnista, vaan siitä, että pysähdytään pohtimaan perussuuntaviivat kuntoon.

– Mediastrategiaa suunniteltaessa haemme vastauksia neljään yksinkertaiselta vaikuttavaan kysymykseen: missä olemme nyt, minne haluamme päästä, miten sinne pääsemme ja kuinka sitä mittaamme.

Tunne kohderyhmäsi kuin veljesi

Missä olemme nyt -kysymykseen sisältyy oman ja kilpailijan brändien tilanneanalyysin lisäksi omien kohderyhmien tunteminen.

– Kohderyhmä ei saisi enää olla vain lukuja ja demografioita, vaan se pitää tuntea syvällisemmin. Silloin kohtaamiset voidaan rakentaa kohderyhmän tuntemisen päälle. Jokainen voi pohtia omastakin elämästään, että mitä paremmin jonkun ihmisen tuntee, sitä paremmin tietää, missä ja milloin hänet voi kohdata ja millaisista viesteistä hän kiinnostuu.

Mediastrategian avulla budjetit voidaan allokoida tavoitteiden kannalta mahdollisimman tehokkaasti. Kun käytettävät mediaryhmät on valittu ja roolitettu, niille laaditaan omat ostostrategiat. Näin jokaiselle panostettavalle eurolle varmistetaan paras mahdollinen teho. Ja kun mediaryhmät ja niiden keskinäiset painopisteet on sovittu, vuosisuunnittelu pysyy kohderyhmälähtöisenä ja medianeutraalina.

Myös vuosisuunnittelun etuna on tehokkuuden paranemista. Pitkäjänteinen suunnittelu antaa aivan toiset mahdollisuudet järjestää tuotantoa ja neuvotella vuosisopimuksista kuin pelkkä kampanjakohtainen työskentely. Vuosisuunnittelu auttaa rakentamaan integroidumpia kokonaisuuksia.

Kun vuosisuunnitteluun liitetään toimiva dokumentointi, ajantasainen tieto on helposti ja nopeasti tavoitettavissa niin asiakasyrityksen sisällä kuin muiden yhteistyökumppanien keskuudessa.

– Mediastrategia helpottaa erittäin paljon vuoden aikana tehtävää suunnittelua. Kun linjat on sovittu, ei joka kerta tarvitse lähteä alusta saakka kiipeämään vuorelle, vaan ollaan ikään kuin jo puolivälissä. Lisäksi kaikki tiimin jäsenet tietävät, mitä tavoitellaan, mitä rooleja eri medioilla on ja esimerkiksi miten kohderyhmä tavoitetaan tehokkaimmin kullakin medialla.

Kaikki voimat saman pöydän ääreen

Mediastrategiaa on kiitetty usein myös siitä, että se sitouttaa markkinoijan, Dagmarin ja mainostoimiston yhteiseen prosessiin ja yhteisiin tavoitteisiin.

– Se antaa hyvän tilaisuuden miettiä, pallotella ja kyseenalaistaa asioita yhdessä. Lisäksi seuranta ja raportointi mahdollistavat monipuolisen oppimisen, joka entisestään tuo lisätehoa.

Mediastrategiaa voi ryhtyä rakentamaan myös pala palalta. Liikkeelle voi lähteä vaikkapa budjetoinnista tai kohderyhmäanalyysien kautta. Tärkeintä on lähteä liikkeelle kohti haluttua päämäärää.