BlogiPetteri Kalaoja 22.01.2024

Onko asiakasdatasi jo vastuullista?

Tiedolla johtaminen Digitaalinen markkinointi Vastuullinen markkinointi

Asiakasdataan liittyvän vastuullisuuskeskustelun fokus asettuu tietosuojan ympärille. Kuinka organisaatiot käsittelevät asiakastietojaan läpinäkyvästi ja kunnioittavat asiakkaidensa yksityisyyttä. Martech strategistimme Petteri Kalaoja uskoo, että vastuullisessa datan käsittelyssä ei ole kyse vain reilusta ja eettisestä valinnasta vaan myös älykkäästä liiketoiminnasta.

Eurooppa suunnannäyttäjä vastuullisen datan käsittelyssä

Eurooppa on ottanut aktiivisen roolin siirtymässä kohti datavetoista yhteiskuntaa. Siirtymä rakentuu vahvasti eurooppalaiselle arvopohjalle. Vaikka keskiössä ovat eettisyys, reiluus ja teknologian hyödyntäminen ihmisten hyväksi sekä jokaisen perusoikeus yksityisyyteen, esille on noussut myös monta vastuullista liiketoimintaa edistävää hanketta.

Muutos näkyy toistaiseksi voimakkaimmin lainsäädännössä. EU on ottanut käyttöön useita säädöksiä, jotka edellyttävät yritysten ja organisaatioiden käsittelevän dataa vastuullisesti. Tavoitteena on suojella erityisesti yksilöiden oikeuksia; meillä kaikilla on oikeus tietää, mitä tietoja meistä kerätään, kuka näitä tietoja käyttää ja mihin tarkoitukseen.

Kunnioita asiakkaiden oikeutta heidän dataansa

Kuluttajat ovat yhä tietoisempia oikeuksistaan omaan asiakasdataansa ja yritysten velvollisuuteen käyttää sitä reilusti ja läpinäkyvästi. Ja tuo tietoisuus vain vahvistuu lähivuosina. Niinpä yritykset, jotka suhtautuvat asiakasdataan vastuullisesti ja läpinäkyvästi, ovat vahvoilla, kun kuluttajat päättävät kenelle haluavat jakaa omaa henkilökohtaista dataansa. Silloin punnitaan, mitkä yritykset ovat rakentaneet luottamusta. Onko asiakkaille kerrottu mitä tietoja heistä kerätään ja kuinka niitä käytetään sekä tarjottu mahdollisuutta hallita itse omaa dataansa.

Konkreettisia keinoja tämän kokonaisuuden hoitamiseen on lupien hallinta. Se koostuu evästeiden, mieltymysten sekä yksityisyyden hallinnasta. Asiakkailta saadun datan merkitys korostuu entisestään, kun kolmannen osapuolen evästeet poistuvat lopullisesti tänä vuonna.

Datan ympäristövastuullisuus

Datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti tulevina vuosina. Vaikka datalla voidaan ratkoa ympäristöön ja hyvinvointiin liittyviä haasteita, ei kasvu ole pelkästään positiivista: suuri datan määrä on myös ympäristötaakka, koska datakeskukset kuluttavat paljon energiaa ja luonnonvaroja.

Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä datakeskuksien osuus koko maailman energiankulutuksesta on vähintään 8 %. Datakeskuksia myös viilennetään suurilla vesimäärillä, mikä aiheuttaa haasteita erityisesti alueilla, joissa veden saanti on yhä vaikeampaa.

Organisaatioiden tulisikin pyrkiä vähentämään datan varastoinnin ja käsittelyn ympäristövaikutuksia. Optimoimalla datan hallintaa, käsittelyä ja säilytystä sekä valitsemalla energiatehokkaita ratkaisuja datan käytössä.

Regulaation positiivinen paradoksi

Tietosuojaan liittyvä regulaatio ohjaa vahvasti mitä ja miten dataa saa käyttää. Yritysten täytyy harkita tarkkaan, mitä dataa asiakkaista ylläpidetään. Tämä ohjaa datan minimointiin ja optimoituun tiedonhallintaan, jolloin datan käsittelyn määrä pienenee. Samalla syntyy säästöjä ympäristölle haitallisten datakeskuksien käytössä. Oman datan kartoitus auttaa tunnistamaan, millaista dataa yrityksen kätköistä löytyy ja varmistamaan, että sen käyttö on tietosuojan ja tietoturvan mukaista.

Tietosuojaan liittyvä regulaatio ei siis ole välttämätön paha ja kirous. Se tuo paitsi ympäristövastuullisuuteen liittyviä hyötyjä myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Datavastuullisuuden vaikutukset liiketoimintaan

Vastuullisella datankäsittelyllä on myös konkreettisia vaikutuksia liiketoimintaan. Vastuullisesti dataa käsittelevät yritykset voittavat asiakkaiden luottamuksen – he saavat asiakkaat antamaan dataansa yrityksen käyttöön ja saavuttavat näin kilpailuetua markkinoilla. Myös julkisen mainehaitan ja sen myötä asiakaskadon riski pienenee.

Kun asiakasdataa käsitellään tehokkaasti ja hallitaan keskitetysti, yrityksissä tiedetään tarkemmin, mitä dataa on käytössä prosessien tehostamiseen. Dataa voidaan myös hyödyntää uusien energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja näin luoda uutta liiketoimintaa. Parhaassa tapauksessa se tukee myös kuluttajia tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.

Vastuullinen asiakasdata keskeiseksi osaksi datastrategiaa

Hyvän datastrategian keskiössä ovat keskitetty data, datahallinnan prosessit sekä datan käsittely säännöstöjen mukaisesti. Vastuullisuus niin asiakasdatan käsittelyn eettisyyden kuin ympäristövaikutuksien suhteen nousee yhä tärkeämmäksi osaksi datastrategiaa.

On selvää, että tästä koituu paljon haasteita niille yrityksille, joille kyse on isosta muutoksesta totuttuihin toimintatapoihin. Mutta koska muutos tulee eteen vääjäämättä enemmin tai myöhemmin, sen tuomaan haasteeseen kannattaa tarttua heti.

Vastuullinen data on uusi imperatiivi

Vastuullinen datan käsittely tulee olemaan välttämättömyys. Kyse ei ole vain reilusta ja eettisestä valinnasta, vaan myös älykkäästä liiketoiminnasta. Kun hyödynnämme dataa vastuullisemmin tehokkaasti, voimme rakentaa kestävämpää ja menestyvämpää tulevaisuutta.

Suomessa ensimmäiset yritykset ovat jo ottaneet asiakasdatan osaksi vastuullisuusohjelmiaan, mikä on teidän yrityksenne tulevaisuus?

Jutellaanko yhdessä lisää? Ota yhteyttä!

Kirjoittaja

Petteri Kalaoja

Martech Strategist

petteri.kalaoja@dagmar.fi

+358400996507

Petteri on jo pitkään toiminut markkinointiteknologian parissa ja seuraa herkeämättä sen kehitystä. Työssään hän pyrkii luomaan parempaa ja monikanavaista asiakaskokemusta. Myös tietosuoja sekä vastuullisen asiakasdatan näkökulmat innostavat häntä.

TUTUSTU VASTUULLISEN MARKKINOINNIN PALVELUIHIMME

TUTUSTU VASTUULLISEN MARKKINOINNIN PALVELUIHIMME

Ei ole samantekevää, miten ja millä tavalla markkinointia tehdään, vaan sen tulee olla eettistä ja vastuullista.
Haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa luoda vastuullista ja vaikuttavaa markkinointia.

Lue lisää aiheeseen liittyen