BlogiTuukka Muhonen 28.10.2021

Tekoäly on pian sisältöosaajien halutuin kumppani

Sisältömarkkinointi Tekoäly Uudet teknologiat

Koneoppiminen ja tekoäly tulevat muuttamaan pysyvästi tapaamme tuottaa ja optimoida digimainonnan sisältöjä. Kun nyt kysymme usein, miten sisältö toimi tai millä sisällöistä saatiin parhaat tulokset, tekoälyn avulla voimme kysyä, miksi sisältö toimii tai mikä siinä ei toimi. Tai mitkä sisällöt kannattaa julkaista. Dagmar Storiesin Tuukka Muhonen, Head of Content Automation, avaa digisisältöjen tulevaa kehitystä.

Digimainonnan tehokkaaseen sisällöntuotantoon kuuluvat tänä päivänä personointi, ketterästi muokkautuvat aineistot ja sisällön optimointi. Automaation avulla tuotantoon ja jakeluun saadaan lisää nopeutta ja kustannustehokkuutta.

Mutta sisällön automaatioratkaisut ovat jo arkipäivää. Nyt kiikarissa ovat tekoäly ja koneoppiminen.

Suurinta muutosta digisisältöjen tuotantoon ja optimointiin ovat tuomassa tekoälyt, jotka ymmärtävät kuvasisältöä.

Tekoäly tunnistaa kuvasta mm. värit, tekstit ja objektit. Se osaa lukea kuvaa todella yksityiskohtaisesti. Kun ihminen näkee kuvassa suurpiirteisesti katetun pöydän, tekoäly tunnistaa samasta kuvasta kymmeniä, jopa satoja asioita.

google cloud vision api testin tulos.
Google Cloud Vision API

Tämänkaltaiset tekoälysovellukset ja koneoppiminen antavat sisällön optimointiin valtavasti uusia mahdollisuuksia. Kun yhdistämme tähän vielä dataa sisällön toimivuudesta, saamme datamäärän kasvaessa todella yksityiskohtaista tietoa – jopa yksittäisten sisältöelementtien toimivuudesta.

Esimerkiksi, miten eri värit vaikuttavat juuri tietyn sisällön toimivuuteen tai mitä sanoja meidän tulisi käyttää haluttujen tuloksien saavuttamiseksi.

Datan kerääminen on aivan keskiössä. Kun dataa on tarpeeksi, voimme jopa prediktiivisesti mallintaa, mikä sisällöistä tulee saavuttamaan parhaimman tuloksen.

Näin A/B-testausta ja sisällön optimointia voidaan tehdä jo ennen sisällön julkaisua.

Toinen mielenkiintoinen mahdollisuus avautuu, kun voimme kerätä dataa siitä, minkälaisia tunteita erilaiset sisällöt herättävät ihmisissä. Tämän datan avulla pystymme tekemään laajoille sisältömassoille sentimenttianalyysin. Sen avulla voimme varmistaa, että sisällöt herättävät brändiä tukevia tunteita.

Tämänkaltaiset AI-pohjaiset sisältöanalyysit ovat erityisen hyödyllisiä videosisällön kanssa.

Dataa ja tekoälyä hyödyntäviä työkaluja löytyy markkinoilta jo paljon, mutta valmiin, jokaisen tarpeeseen vastaavan työkalun löytäminen voi olla vielä haastavaa, varsinkin jos kukkaro ei ole pohjaton.

Kyse ei kuitenkaan ole vain uudenlaisen työkalun käyttöönotosta vaan suuremmasta työtavan muutoksesta. Kun subjektiivisten näkemysten rinnalle saadaan objektiivista dataa, sisällöntuotannon prosessia voidaan kehittää huomattavasti suoraviivaisemmaksi. Luovuutta ja koneoppimista yhdistäessä on kuitenkin hyvä muistaa, että tekoäly voi auttaa optimoimaan tuloksen annettujen raamien sisällä. Kun raameja halutaan kasvattaa, tarvitaan ihmisen luovuutta.

tämän blogin kirjoitti

Tuukka Muhonen

Head of Content Automation

tuukka.muhonen@dagmar.fi

+358451772266

Tuukka on Dagmarin Head of Content Automation, joka työskentelee tuotantojen parissa laajalla skaalalla. Kiinnostuksena teknologian ja erityisesti tekoälyn hyödyntäminen sisältöjen tuotannossa. Tavoitteena asioiden automatisointi laadusta tinkimättä.

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA