Insight

Insight tuo tiimiisi asiakasymmärryksen asiantuntijat. Toimintamme peruskiviä ovat näkemyksellisyys ja kokonaisvaltaisuus. Käytämme tarvittavan tutkimustiedon tuottamisessa sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä.

Lähtökohtamme kaikessa tekemisessä on strateginen; tutkimuksen ja siitä johdetun insightin tuottaminen lähtee liiketoimintanne tarpeista ja sen tehtävänä on palvella niitä. Myös operatiivisen toiminnan tuloksellisuutta mittaava tutkimus liitetään osaksi yrityksenne laajempia strategisia tavoitteita.

Toteutamme asiakkaillemme vuosittain yli 200 ad hoc -tutkimusta, joiden lisäksi hyödynnämme lukuisia valmiita tutkimuksia ja datanlähteitä. Käytämme laajasti erilaisia tutkimusmenetelmiä syvähaastatteluista strategisiin segmentointeihin.

Parhainkin tutkimus palvelee yritystänne vasta sitten, kun tulokset integroidaan operatiiviseen toimintaan, kuten markkinointiin, myyntiin, CRM-järjestelmään, mainonnanhallinnan järjestelmiin, ja muihin online-datoihin. Kokeneet asiantuntijamme auttavat myös integroinnissa, jotta saat tutkimuksista johdetut näkemykset ohjaamaan päätöksentekoa ja päivittäistä tekemistä.

Insight -asiantuntijapalvelujamme mm.