Dagmar

Tärkeä osa onnistunutta digimuutosta on organisaation osaamisen kehittäminen. Dagmarissa toteutamme digitalisuuteen liittyviä laajoja valmennuskokonaisuuksia ja yksittäisiä koulutuksia asiakkaillemme yhä enemmän. Sisällöt vaihtelevat ajatuksia herättävistä tulevaisuudennäkymistä ja liiketoiminnan johtamisesta digitaalisessa ympäristössä aina teknologiatietämykseen, datan hyödyntämiseen ja konkreettisten digimarkkinoinnin taitojen opetteluun.

Dagmarin koulutusfilosofia on kuunteleva ja osallistava:

  • Räätälöimme koulutukset asiakasyrityksen tarpeita ja osaamistasoa vastaaviksi.
  • Tuomme mukaan konkreettisia esimerkkejä yrityksen omasta arjesta.
  • Keräämme osallistujilta palautetta koulutusten välillä ja kehitämme tulevia sisältöjä palautteen perusteella.
  • Osallistujat ovat aktiivisesti mukana koulutuksissa ennakko- ja kotitehtävien sekä ryhmätyöskentelyn parissa.
  • Jokainen koulutuskokonaisuus päättyy yhteiseen työpajaan, jossa tehdään toimintasuunnitelma oppien ja oivallusten arkeen vientiin.

Digitaalisuuden valmennuskokonaisuuteen osallistui 120 LähiTapiolan osaajaa

Dagmar ja RADLY tuottivat keväällä 2022 LähiTapiolalle Digitaalisuuden valmennuskokonaisuuden, joka koostui yhteensä kymmenestä digitaalisuuteen liittyvästä moduulista. Valmennukseen osallistui yli 120 lähitapiolalaista aina alueyhtiöiden toimitus- ja liiketoimintajohtajista markkinointiviestinnän osaajiin. Valmennusmoduulit räätälöitiin LähiTapiolan eri osaamisryhmien tarpeisiin sopiviksi; johto ja tekijät jakautuivat omille valmennuspoluilleen yhteisen intron jälkeen ja lopussa kokoonnuttiin jälleen yhteen oppien arkeen viennin merkeissä.

Valmennuskokonaisuudella on iso ja pitkäaikainen vaikutus LähiTapiolan digimuutosmatkalla. Henkilökunnallamme oli jo hyvä käsitys infrastruktuurin muutoksista, mutta valmennuksesta kaivattiin konkretiaa erityisesti digitaalisen liiketoiminnan muutokseen ja johtamisen työkaluihin sekä markkinointiviestinnän osaajien työn painopisteen muuttumiseen yhä enemmän digipainotteiseksi

kertoo LähiTapiolan henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Sanna Myller.

Laaja osaajajoukko koko Dagmar-konsernista oli auttamassa kokonaisuuden laajuuden osalta. Erityistä kiitosta annamme siitä, että vaikka asioita käsiteltiin laajasti, päästiin samalla myös yksityiskohtiin ja syntyi oikeita, konkreettisia toimenpiteitä arkeen vietäväksi. Koulutuksen materiaalit ovat arvokasta sisältöä meille vielä pitkään ja ne ovat kaikkien lähitapiolalaisten käytettävissä itseopiskeluun omassa oppimisportaalissamme”

Myller jatkaa.

Jos haluat varmistaa, että organisaatiosi Porschet kiitävät digitaalisuuden valtateillä jatkossakin, panosta henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Avaimet (ja ajokortit) onnistuneeseen digitransformaatioon löytyvät ihmisistä.

Kiinnostuitko digikyvykkyyksien kasvattamisesta organisaatiossasi?
Ota yhteyttä: Dagmarin Lead Strategist, Digital Transformation Salla Erkkilä (salla.erkkila@dagmar.fi)

Salla Erkkilä on luovalla liiketoimintaymmärryksellä varustettu strategi, jolla on monipuolinen kokemus markkinoinnista ja liiketoiminnan kehityksestä. Sallan intohimona on kehittää ja luoda uusia ratkaisuja kiihtyvässä muutoksessa menestymiseen – strategiasta prosesseihin ja uusiin liiketoimintoihin.