Markkinapotentiaali

Etsimme kasvun paikkoja asiakkaittemme liiketoiminnalle. Analysoimme menestykseen vaikuttavia tekijöitä: markkinaympäristöä, kilpailijoiden toimintaa, muita tuotteita ja palveluja koskevia ratkaisuja. Nämä tiedot tuovat varmuutta ja tukea hinnoittelun, tuotekategorian, asiakassegmentoinnin tai vaikkapa mainonnan linjan päätöksiin.

Valitsemme laajasta menetelmävalikoimasta aina kullekin asiakkaalle parhaiten sopivan.

Palvelujamme markkinapotentiaalin alueella:
– kategoriatutkimukset
– hinnoittelututkimukset
– segmentointitutkimukset
– markkinapotentiaalin kartoitus
– positiotutkimukset
– uuden tuotteen lanseeraus
– conjoint-tutkimukset
– asiakaskannan analyysit
– kilpailija-analyysit
– mainospanostusten analyysit
– toimialakatsaukset
– trendityöskentely

Blogista

Tarjoama

Blogikategoriat