Näytä kaikki palvelut Sulje

Markkinatutkimus

Tarjoamme kaikki tutkimuspalvelut, jotka tukevat tiedolla johtamista. Lähdemme liiketoiminnan tarpeista ja annamme työvälineitä sen kehittämiseen. Autamme oppimaan menneestä ja ennakoimaan tulevaa. Kanavoimme tutkimuksista saatavan tiedon ohjaamaan päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa, tuote- ja palvelukehityksestä markkinoinnin valintoihin. Ideoimme uudenlaisia tutkimusratkaisuja ja jalostamme niistä asiakkaillemme parhaat.

Palvelujamme markkinatutkimuksen alueella:

* B2C-tutkimukset * B2B-tutkimukset * kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimukset * globaalit tutkimuspalvelut * ketterät testausalustat *segmentointitutkimukset * bränditutkimukset * kohderyhmätutkimukset ja -analyysit * markkinapotentiaalin kartoitus * positiointitutkimukset * markkinatrendit *ostoprosessitutkimukset * tuotekehityksen tutkimukset * hinnoittelututkimukset * conjoint-tutkimukset * fuusiomallinnukset * mainonnan tutkimukset *tutkimusauditoinnit ja -konsultointi * tutkimusdatan ja verkkodatan integrointi * tutkimusdatan integrointi CRM-järjestelmiin * tekoälyä hyödyntävät tutkimukset * dashboard-ratkaisut * sosiaalisen median seuranta

Blogista
Caset