Dagmar

Miten markkinointia johdetaan menestyksekkäästi tulevaisuuden toimintaympäristössä, jossa kaikki on epävarmaa ja kaoottista? Dagmarin strategit Salla Erkkilä, Heini Nuutinen ja Iida Marjosalmi kiteyttivät markkinoinnin johtamisen viisi ydinkysymystä ja ratkaisut niihin. Löytyvätkö nämä jo vuoden 2022 kehityslistaltasi?

Katso kuva suurempana tästä

1. MUKAUTUVA STRATEGIA 

Elämme epävarmassa ja epäjatkuvassa maailmassa, jossa yritykset eivät voi enää sitoutua usean vuoden kiinteään strategiaan. Moderni liiketoiminnan strategia on dynaaminen, iteratiivinen ja jatkuvasti läsnä arjessa. Se huomioi proaktiivisesti kyvykkyys- ja kehitystarpeet sekä antaa jokaiselle työntekijälle suunnan ja työkalut itseohjautuvaan päätöksentekoon. Yrityksiltä vaaditaan rohkeutta toteuttaa strategiaansa jatkuvana prosessina, johon jokainen organisaatiossa pääsee mukaan. 

2. JOHDA TULEVAISUUTTA TIEDOLLA 

Tulevaisuuden voittajaorganisaatioissa keskitytään tiedon keräämisen sijaan sen analysointiin ja toimintaa ohjaavaan käyttöön. Erityisesti prediktiivinen analytiikka eli asiakkaiden tulevaisuuden käyttäytymistä ennustava data mahdollistaa uudenlaisten kehityskohteiden ja kasvun paikkojen tunnistamisen asiakaspolun varrelta. Ymmärrä asiakkaitasi paremmin kuin he ymmärtävät itseään! 

3. KEHITTÄMINEN JA INNOVOINTI 

Kehittäminen ja innovointi ovat modernin liiketoiminnan ytimessä, ja niiden nopeus on sidoksissa kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Innovointi ei ole itsestäänselvyys vaan vaatii organisaatiolta sitoutumista. Markkinoinnissa on totuttu ajattelemaan, että luovuus on innovoinnin ydin ja se kuuluu miltei pelkästään taiteellisimpien ihmisten työpöydille. Oikeilla muotoilun prosesseilla ja metodeilla jokainen tiimi pystytään tarvittaessa muuttamaan innovatiiviseksi ja luovaksi. Innovaatioiden mittaaminen ja palkitsemisjärjestelmä varmistavat toimintamallin pysyvyyden pitkäjänteisessä kehitystyössä. 

4. LUOTTAMUKSEN KULTTUURI 

Luottamuksen kulttuuri antaa työntekijöille vallan ja vastuun toteuttaa työtään parhaalla mahdollisella tavalla – itse- ja yhteisohjautuvasti. Luottamus rakentuu selkeästi kommunikoidun suunnan, yhteisten arvojen ja psykologisen turvallisuuden avulla. Itsenäinen onnistuminen kasvattaa motivaatiota, joka taas mahdollistaa työntekijän korkean vireen, ja positiivisen tekemisen kierre on valmis. Johdon tehtäväksi jää tiimin tukeminen ja valmentaminen sekä ainoastaan sellaisten päätösten tekeminen, joita vain johtaja voi tehdä. 

5. UNELMIEN TIIMI 

Kaiken kehittämisen ja tuloksellisuuden tavoittelun keskiössä ovat ihmiset ja osaaminen. Harvemmalla organisaatiolla on mahdollista palkata itselleen täyspäiväiseksi alan timanttisinta osaamista, jota kehitysprojektit vaatisivat onnistuakseen. Helpotuksen tähän tuovat dynaamiset dream teamit, joihin osaaminen lainataan strategisilta kumppaneilta aina tarpeen vaatiessa.

Uusien lainatiimiläisten myötä organisaation oma osaaminen ottaa kehitysloikan, kun oppien jakamiseen ja yhteistekemiseen kiinnitetään huomiota. Suurin kehittymisen uhka on kuitenkin aika. Kehityspäivät ja kouluttautumisajat elävät liian usein korulauseissa. Selkeät aikavaraukset itsensä kehittämiselle kalenterissa ja koko organisaation kunnioitus näitä varauksia kohtaan auttavat ottamaan aikaa sille tärkeimmälle – eli tulevaisuudelle. 


Kaipaatko sparraustukea tulevaisuuden markkinoinnin haasteisiin! Ota yhteyttä: salla.erkkila@dagmar.fi, heini.nuutinen@radly.fi, iida.marjosalmi@dagmar.fi

Salla Erkkillä on luovalla liiketoimintaymmärryksellä varustettu strategi ja vaikuttajamarkkinoinnin pioneeri. Rakastaa brändejä, erinomaista asiakaskokemusta vielä enemmän. Entisenä kilpaurheilijana huolehtii, että kehittymistä mitataan ja tavoitteisiin päästään sopivan joustavalla strategialla.

Heini Nuutinen toimii Radlyssa digitaalisen myynnin kehittämiskonsulttina erikoisalanaan ecommerce ja martech. Vapaa-ajalla tämän savolaisen kiinnostuksen kohteisiin kuuluu katutaide, metallimusiikki ja futurismi.

Iida Marjosalmi toimii Dagmarin Drive-yksikössä markkinoinnin strategina ja digitaalisen markkinoinnin sekä markkinoinnin transformaation ja teknologioiden asiantuntijana. Tulevaisuuteen katsova ja aikaansaava kehittäjä, joka innostuu kaikesta uudesta ja haluaisi toteuttaa jo senkin, joka ei ole ihan vielä mahdollista.