Sanna Marttinen

Sanna Marttinen toimii asiakkuusjohtajana innostuen ja onnistuen mielellään yhdessä. Pitkän linjan markkinoija ja ikuinen oppija inspiroituu ihmistieteistä ja jatkuvasta muutoksen mahdollisuudesta liiketoiminnan hyväksi.

1. Elämäntahti on muuttunut jatkuvaksi.

Maailma on kulutettavissa 24/7 nyt jo Suomessakin – ja muuallakin kuin verkossa. Aika on kaikille kullanarvoista ja sitä halutaan hallita itse. Ostaja toimii omassa aikataulussaan ja käynnistää itse palveluprosessinsa. Markkinoijan on oltava paikalla, kun asiakkaan tarve herää. Tavalla, joka tuottaa juuri tälle asiakkaalle arvoa.

2. Tietoa on enemmän saatavilla.

Tieto mahdollistaa arvonluomisen, mutta sen määrä voi toimia myös esteenä toiminnalle. Aikaa ei enää välttämättä kulu niin paljon asiakastiedon keruuseen kuin sen jäsentelyyn ja valintaan päätöksenteon tueksi. Ajatteluun on varattava resursseja. On mietittävä työtapoja ja sitä, minkä ajattelun, jäsentelyn tai toiminnan kone voisi hoitaa tehokkaammin.

3. Kuluttaja on media.

Ostopäätöstä tukevaa tai torjuvaa tietoa löytyy kädenkäänteessä markkinoijan toimista riippumatta. Jonkun hyvä kokemus on toiselle paras perustelu. Mainostajan on näytettävä ja vuorovaikutettava, ei väitettävä.

4. Työkalut ovat parantuneet.

Viestiä voidaan kohdentaa yhä paremmin ostajan tarpeen, tilanteen, aikataulun, lifestylen tai vaikkapa arvojen mukaan. Toimenpiteiden myyntiinjohtavuus on mitattavissa entistä paremmin, joten markkinoinnin ja myynnin viisaat päät on nyt helpompi lyödä yhteen.

5. Muutostahti on kiihtynyt

Viestintävälineiden kehittyminen on pienentänyt maailmaa. Muutosvaatimus voi tulla miltä suunnalta hyvänsä alariippumattomasti. On arvioitava yhä nopeammin, onko johonkin ympäristössä tapahtuvaan reagoitava omalla toiminnalla, tai esiin nousevaan mahdollisuuteen tartuttava. Uteliaisuus ja jatkuva oppiminen mahdollistavat innovaatiot. Oppimiseen tarvitaan virheitä. Siksi on luotava työtapoja, jotka mahdollistavat nopeamman virheiden tekemisen ja niistä oppimisen.

Vinkkini kompetensseista, joita kehittämällä markkinoija voi vauhdittaa oman liiketoimintansa transformaatiota:

1. Ihmisymmärrys ja käyttäytymistieteet

Jotta ihmisille voi luoda arvoa, on oltava kiinnostunut ihmisistä. Menestyvä markkinoija tahtoo ymmärtää päivä päivältä paremmin asiakkaittensa tarpeita, elämää ja tunteita.

2. Kommunikaatiotaidot

Tämän päivän markkinoija toimii yhä laajemmassa verkostossa erilaisten ajattelumallien kesken. On löydettävä yhteinen kieli niin liiketoimintajohdon kuin myynnin tulosorientoituneisuuden kanssa, osattava kuvailla verkkopalveluun haluttava toiminto koodin briefiksi, kyettävä esittämään relevantit kysymykset analyytikon pureskeltavaksi ja juteltava asiakkaan kanssa sosiaalisen median vaatimilla lainalaisuuksilla. Perinteinen markkinointisanasto ei enää riitä. Tarvitaan näkökulman vaihtamisen taitoa ja halua ymmärtää.

3. Liiketoimintaymmärrys ja tulostietoisuus

Ei ole olemassa markkinointia. On liiketoimintaa ja sitä asiakasarvon kautta kasvattavaa ajattelua, asennetta ja keinoja, joita markkinoinniksikin on kutsuttu.

Haluatko sparriapua oman liiketoimintanne asiakasarvon kasvattamiseen? Lähetä viestiä, niin valitaan teille kannattavin tapa: sanna.marttinen@dagmar.fi