Dagmar

Nykytila

Vaatii rohkeutta tunnistaa oman organisaationsa todelliset lähtökohdat. Usein emme vielä ole siellä, miltä se johdon perspektiivistä vaikuttaa. Konkreettinen nykytilan ymmärrys vaatiikin monipuolista kartoittamista omaan tilanteeseen niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin kumppanien näkökulmasta. Tarkastelun horisonttia on syytä laajentaa tuntuvasti ja varmistaa analysoinnin objektiivisuus.

Visio

Kun nykytila on selvillä, on aika lähteä haaveilemaan siitä, mitä haluaisimme tulevaisuudessa olla. Vahva ja selkeä visio toimii pohjantähtenä, johon päätöksenteossa on helppo palata.

Markkinoinnissa on viime vuosina vallinnut tulospohjainen hurmos, joka näkyy myös visioissa: kun tehtävänä on tehostaa, tavoitteet ovat vain numeroita. 30 prosentin myynnin kasvu ei kuitenkaan ole työntekijöitä ja kumppaneita motivoiva suunta.

Numerot eivät anna näkymää tulevaan, suuntaan, toimintaympäristöön tai kehitykseen. Ne ovat seurausta siitä, että visio on saavutettu ja toisaalta mahdollistavat vision saavuttamisen. Vision tärkeys onkin siinä, että sen avulla päästään liikkeelle. Suuntaa voi aina tarkistaa matkalla, kunhan päästään tien päälle.

Visiota luodessasi etsi vastaukset näihin kysymyksiin:

Strategia

Nykytilasta visioon päästään strategian avulla. Strategiset linjaukset auttavat tunnistamaan, mitä painotetaan ja mihin ei kannata lähteä.

Toimintaympäristömme muutos on jatkuvaa ja äärimmäisen nopeaa. Tämän vuoksi strategiamme toteutuu harvoin juuri niin, kuin olimme suunnitelleet. Nykytilan muuttuessa muuttuvat myös oletukset tulevasta. Kun visiota tarkistetaan, on tarpeen tarkistaa myös strategia – ovatko tekemämme toimenpiteet linjassa muuttuneen toimintaympäristön ja tulevaisuuden kanssa?

Turbulentissa toimintaympäristössä suuntaa ja suunnitelmaa voi joutua tarkistamaan jopa päivittäin tai viikoittain. Normaalissakin ympäristössä kuukausitason tarkastelu on tarpeen – enää ei strategian päivitystä voi tehdä kolmen vuoden välein.

Strategiaa luodessasi vastaa näihin kysymyksiin:

Ihmiset tekevät muutoksen

Erinomainenkin suunnitelma jää toteutumatta, jos emme kiinnitä tarpeeksi huomiota sen toteuttajiin eli ihmisiin. Kiihtyvässä muutoksessa erityisesti psykologinen turvallisuus nousee keskeiseen rooliin johtamisen näkökulmasta: miten tiimiläiset saadaan tuntemaan olonsa turvalliseksi, jotta he pystyvät ottamaan kehittymisen kannalta tarvittavia riskejä?

Ihmisiä johdettaessa varmista myöntävät vastaukset näihin kysymyksiin:

On tärkeää huomioida, että menestyksekäs muutoksen johtaminen ei rajoitu näihin kysymyksiin, vaan on vasta alkusysäys muutokselle. Onnistuneella muutosmatkalla auttavat selkeä struktuuri ja johdonmukaisuus, kun kaikki ympärillä tuntuu sekavalta ja tuntemattomalta.

Kuuntele tuore webinaarimme muutoksen johtamisesta alta:

Muutoksen johtaminen, Dagmar webinaarit 2022 from Dagmar Stories on Vimeo.

Haluatko tukea muutoksen johtamiseen? Ota yhteyttä: salla.erkkila@dagmar.fi tai heini.nuutinen@radly.fi