Töitämme 23.08.2021

Fennia otti askeleen tulevaisuuteen digitaalisen markkinoinnin mittaamisessa

Markkinoinnin tuloksellisuus Myynnin kasvattaminen Tiedolla johtaminen Digitaalinen markkinointi Markkinoinnin tehostaminen Markkinointiteknologiat Data Science Myynnin mallinnus

Digitaalinen markkinointi elää jatkuvassa murroksessa: uusia palveluja ja somealustoja rynnii markkinoille, käyttäjien seurantaa määrittelevä lainsäädäntö kiristyy – ja 3. osapuolen evästeisiin perustuva attribuutiomallinnus on tiensä päässä.
Dagmarin kehittämä kontribuutiomallinnus on reaaliaikaisesti markkinoinnin tehokkuutta mittaava työkalu, joka toimii ilman kolmannen osapuolen evästeitä. Fennia on tehostanut sen avulla digitaalista markkinointiaan.

Lähtökohta

Miten eri kohtaamispisteet konversiopolun varrella kannattaa arvottaa nyt, kun kolmannen osapuolen evästeet poistuvat? Minkälaisia muutoksia raportoinnissa pitää tehdä, jotta tavoitamme potentiaaliset asiakkaat tehokkaammin huomioiden heidän tarpeensa ja ostopolkunsa eri vaiheet?
Fennia ja Dagmar selvittivät ratkaisuja näihin kysymyksiin yhdessä.

Ratkaisu

Kontribuutiomallinnus kuvaa huomattavan paljon paremmin mainonnan vaikutuksia konversioihin kuin perinteinen last click -mittaus. Kontribuutiomallinnuksessa käytetty algoritmi huomioi konversioihin vaikuttavat tekijät kanavariippumattomasti, jolloin viimeisen kosketuspisteen vaikutus konversioihin on pienempi. Kontribuutiomallinnuksen tuloksissa huomioidaan myös kausitekijät ja muut baseline-tekijät, joten mallinnuksen avulla tunnistetaan ilman mediatoimenpiteitä tapahtuvien konversioiden osuus.

Kontribuutiomallinnuksen avulla tavoitamme potentiaaliset asiakkaat tehokkaammin huomioiden heidän tarpeensa ja ostopolkunsa eri vaiheet. Last click -raportoinnin avulla emme ymmärtäisi riittävästi asiakkaidemme ostopolkuun vaikuttavia tekijöitä.

Satu Puumala, Digital Sales and Marketing Lead, Fennia

Tulokset

Kontribuutiomallinnuksen tulokset raportoidaan Fennialle Googlen Looker Studio -raportointityökalussa yhdessä muiden digimarkkinoinnin raporttien kanssa. Fennia on siirtynyt kokonaan pois Google Analyticsin last click -raportoinnista – konversiolähteenä käytetään kontribuutiomallinnuksella saatavia kanava-, kampanja- ja tuotekohtaisia tietoja.

Kontribuutiomallinnus tarjoaa meille mahdollisuuden kokonaisvaltaisen raportoinnin kehittämiseen – samalla pääsemme pois last click -raportoinnista.

Teemu Kaksonen, Web & Marketing Analyst, Fennia

Tulokset päivittyvät dashboardille joka päivä. Niiden avulla parannetaan digimarkkinoinnin tehokkuutta optimoimalla mediabudjetteja kanava- ja kampanjakohtaisesti.

Paras hyöty kontribuutiomallinnuksesta saadaan, kun eri kanaville ja kampanjoille on joustava budjetti, jota voidaan siirtää aina kohti tehokkaimpia kanavia ja kampanjoita.