Töitämme 16.06.2017

Sato – Tekoäly kotiutti huikeat tulokset

Markkinoinnin tuloksellisuus Myynnin kasvattaminen Tiedolla johtaminen Digitaalinen markkinointi Kasvumarkkinointi Markkinoinnin tehostaminen Markkinointiteknologiat Markkinointiviestintä Data Science Myynnin mallinnus Tekoäly Uudet teknologiat

SATO on jo vuodesta 2015 siirtynyt systemaattisesti kohti yhä edistyksellisempää tiedolla johdetun markkinoinnin mallia. Markkinoinnissa hyödynnetään dataa, uusinta teknologiaa ja niistä syntyvää näkemystä toimenpiteiden optimointiin niin reaaliajassa kuin pidemmällä tähtäimellä.

Lähtötilanne

Keväällä 2016 Sato oli tilanteessa, jossa valtaosa markkinoinnin resursseista kohdistui jatkuvaan liidien tuottamiseen eikä brändillisiin toimenpiteisiin tai muihin asiakaspolun kehityskohtiin voitu juurikaan panostaa. Niinpä seuraavaksi kriittiseksi kehityskohteeksi valittiin taktisen liidintuotannon tehostaminen. Tarvittiin lisää vuokra-asuntohakemuksia ja ymmärrystä siitä, miten mainonta toimii ja miten sitä saa tehostettua.

Ratkaisu

Lisää ymmärrystä ja tehoja lähdettiin hakemaan datan ja teknologian maksimaalisen hyödyntämisen kautta. Kesällä 2016 toteutettiin yhdessä Dagmarin kanssa ekonometrinen myynnin mallinnus, joka avasi näkymän liidin tuottamisen kustannuksiin ja tehostamisen paikkoihin.

Vuoden 2016 viimeisen kvartaalin ja kevään 2017 ajan toimenpiteitä optimoitiin mallinnuksen pohjalta sekä kanavien välillä että kanavien sisällä. Lisäksi digikanavissa hyödynnettiin uusia teknologiaratkaisuja, kuten Facebookissa Smartlyn prediktiivistä budjetin optimointia ja RTB-mainonnassa Dagmarin omaa optimointialgoritmia.

”Saimme tehostettua markkinointiamme lyhyessä ajassa harppauksin, eivätkä vaikutukset jääneet vain lyhyen aikavälin liiketoiminnan ja markkinoinnin tulosten paranemiseen. Nyt meillä on resursseja siirtää tiedolla johdetun markkinoinnin kehitystyötä edelleen uudelle tasolle. Se luo parhaat edellytykset myös pitkän aikavälin kasvulle ja strategisten tavoitteiden saavuttamiselle.”

Sanna Sneen, Sato

Tulokset

Tulokset olivat huikeita: keväällä 2017 hakemusten määrä kasvoi lähes kolmanneksen edellisvuoteen verrattuna, vaikka mediainvestointeja vähennettiin. Uuden mallinnuksen avulla voitiin osoittaa selvästi, että kasvu tuotettiin puhtaasti tehokkaammalla mainonnalla, valtaosa tehokkaammalla digimainonnalla. Samalla mediamainonnan rooli asuntohakemusten tuottajana kasvoi merkittävästi: nyt mainonnalla tuotettiin 57 % hakemuksista vertailujakson 18 % sijaan. Lisäksi liidin keskimääräinen hinta putosi yli puolet aiempaa pienemmäksi.

Datan ja teknologian voimistamalla markkinoinnin optimoinnilla resursseja pystyttiin allokoimaan myös selkeämmin brändin tunnettuuteen ja mielikuviin vaikuttaviin toimenpiteisiin. Esimerkiksi brändin tunnettuutta kasvatettiin jo kevään aikana yli koko vuodelle asetetun tavoitteen.