BlogiDagmar 17.08.2022

Kuka omistaa yrityksenne tulevaisuuden? Tulevaisuusajattelu nostaa agendalle huomisen

Markkinoinnin tuloksellisuus Tiedolla johtaminen Markkinoinnin tehostaminen Markkinointiviestintä Asiakasymmärrys Hakukonemarkkinointi

Viimeisten parin vuoden aikana toimintaympäristömme ja arkemme on muuttunut kiihtyvällä vauhdilla yhä kompleksisemmaksi. Muutos on jatkossakin pysyvää, jopa nopeampaa. Miten yritykset pystyvät kaiken epävarmuuden keskellä navigoimaan ja luomaan strategian tulevaan? Aihetta pohtivat Dagmarin Marketing Transformation Strategist Leena Kivioja ja Strategist Johanna Pekari.

Kaiken epävarmuuden keskellä on myös toivoa ja uusia mahdollisuuksia, sillä jokainen voi vaikuttaa tulevaan ja rakentaa parempaa huomista. Muutoksien ymmärtäminen edellyttää tulevaisuusajattelua.

Tulevaisuusajattelu on kyvykkyyttä ymmärtää, mitä ympärillämme tapahtuu – miten erilaiset megatrendit, hiljaiset signaalit ja toimialan trendit vaikuttavat nyt ja tulevaisuudessa.

Tulevaisuusajattelu on jatkuva prosessi – joka antaa etumatkaa

Tulevaisuusajattelu on parhaimmillaan jatkuva, systemaattinen prosessi, joka luo pohjan erilaisille muuttuville skenaarioille. Se tuo varmuutta epävarmuuden keskelle – voimme jo ennalta nähdä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia tapahtuvaksi, emmekä tule yllätetyiksi ”housut kintuissa”.

Esimerkiksi kun maailmanlaajuinen pandemia muutti äärimmäisen nopeasti toimintaympäristömme, tulevaisuusajattelua säännöllisesti harjoittaneilla yrityksillä oli selkeä etumatka. Jos sopeutumisskenaarioiden luominen aloitettiin vasta kriisin iskiessä, oltiin auttamatta jäljessä.

Tulevaisuutta voi tehdä jo tänään

Tulevaisuusajattelu siirtää strategisen näkökulman muutamasta vuodesta pidemmälle – se tuo yritysten strategiaan ennakoinnin luoden useita vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Yrityksen visiota pohditaan poliittisen, ekonomisen, sosiaalisen, teknologisen, ekologisen ja lainsäädännön kehityksen kautta. Haastaen aiempia olettamuksia siitä, mihin suuntaan oma liiketoiminta on kehittymässä.

Tulevaisuusajattelu on myös tärkeä osa innovointia, ja hyvä pohja asiakaslähtöisille toimintatavoille. Se lisää yrityskulttuuriin ketteryyttä ja resilienssiä kohdata muutoksia.

Keskeistä on ymmärrys siitä, että tulevaisuus ei vain tapahdu meille, vaan me voimme vaikuttaa siihen. Tulevaisuus muodostuu myös omien valintojemme, tekemistemme ja kokeilujemme kautta.

Tavoitteena on löytää yrityksen toiminnalle suotuisat skenaariot ja kehittää step-by-step toimintamallit niiden vahvistamiseen – samalla voidaan tunnistaa myös epäsuotuisia skenaarioita, joiden toteutuminen on kriittistä pyrkiä estämään varhaisessa vaiheessa.

Miten tulevaisuusajattelua voi kehittää?

Parhaimmillaan tulevaisuusajattelu on systemaattinen osa organisaation toimintaa. Se vaatii uteliasta mieltä, signaalien havainnointia erilaisista lähteistä ja niiden yllättävääkin yhdistämistä kokonaiskuvan ja erilaisten skenaarioiden luomiseksi sekä niihin reagoivien toimintamallien kehittämiseksi.

Mitä suurempi joukko erilaisella taustalla varustettuja, eri-ikäisiä, eri asioista kiinnostuneita ihmisiä innostetaan mukaan, sitä suurempi todennäköisyys on saada muodostettua monimuotoinen, rikas ja useammat eri näkökulmat huomioon ottava kuva tulevaisuudesta.

Ryhmätyöskentelyyn on tarjolla monia erilaisia työkaluja. Dagmarissa olemme käyttäneet Institute for the Future (IFTF) -työkaluja, joista valitsemme kuhunkin aiheeseen sopivimmat. IFTF on maailman johtava tulevaisuusajattelun organisaatio, jonka työkaluja hyödyntävät niin pienyritykset kuin Metan ja Googlen kaltaiset jätit.

Työkalut auttavat muodostamaan kuvaa vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Niiden avulla voimme nähdä tulevaisuuden ja luoda askelmerkit sinne kulkemiseen.

Miten Dagmarissa tehdään tulevaisuusajattelua?

Käynnistimme Dagmarissa systemaattisen, koko organisaation osallistavan tulevaisuustyöskentelyn keväällä 2021. Kuluneen reilun 1,5 vuoden aikana olemme yhdessä oppineet tulevaisuusajattelun peruskäsitteitä ja katsoneet menneisyyteen ymmärtääksemme tulevaisuutta. Olemme harjoitelleet erilaisten työkalujen käyttöä ja avartaneet niillä ajatteluamme sekä tutustuneet alustusten ja osallistavien workshopien muodossa erilaisiin aihealueisiin lohkoketjuista metaverseen.

Kokoonnumme koko talolle avoimissa workshopeissa neljä kertaa vuodessa. Niiden välillä tulevaisuusajattelun ydinryhmä vie asioita eteenpäin.

Tulevaisuusajattelu, futures thinking, on paitsi elintärkeää, myös innostavaa – yhteisissä workshopeissamme on avoin ja innostunut ilmapiiri. On inspiroivaa päästä haastamaan omaa ajatteluaan ja keskustelemaan aiheista kollegojen kanssa.

”Yksi inspiroivimpia kaksituntisia korona-aikana. Juuri tämän kaltaisia keskusteluja on jäänyt kaipaamaan toimistoarjessa ❤. ”

”Kiitos, huikean mielenkiintoista ja todella tärkeää aivojumppaa, jotta kanavat aukeaisivat muuhunkin innovointiin työssämme.”

”Mukava kuulla muidenkin ajatuksia, koska välillä tuntee olevansa liikaa ”omassa” skenessä ettei osaa huomata muita signaaleita.”

Tulevaisuustyöpajoihin osallistuneiden palautteita

TÄMÄN BLOGIN KIRJOITTIVAT

Leena Kivioja

Director, Sustainability and Lead Strategist

leena.kivioja@dagmar.fi

+358503541147

Johanna Pekari

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA