BlogiIlkka Keskiväli 11.01.2023

Näin todennat, miten brändi vaikuttaa myyntiinne ja markkinointi brändiinne

Markkinoinnin kehittäminen Digitaalinen markkinointi Brändi Hakukonemarkkinointi

Brändi-investointien tulokset näkyvät usein vasta pidemmällä aikavälillä – mutta niiden vaikutus liiketoimintaan on kyettävä todistamaan jo tänään. Jotta voimme osoittaa pitkäjänteisen brändityön tärkeyden ja perustella investointeja, meidän on pystyttävä todentamaan sekä brändin merkitys liiketoiminnalle että markkinoinnin kyky kasvattaa brändin voimaa. Dagmarin Advanced Analytics -yksikköä vetävä Ilkka Keskiväli kertoo, miten brändin ja brändimarkkinoinnin vaikutukset liiketoiminnan koviin mittareihin selvitetään kehittyneen analytiikan keinoin.

Kun maailma ympärillämme muuttuu vauhdilla, moni markkinoija puntaroi oikeaa suhdetta nopean aktivoinnin ja pitkäjänteisen tekemisen välillä. Samalla brändin kehittäminen ja brändimarkkinointi herättävät yhä enemmän kysymyksiä:

  • Miten jakaa brändimarkkinoinnin ja taktisen markkinoinnin investoinnit optimaalisesti?
  • Minkälainen vaikutus brändillä on myyntiin?
  • Miten markkinointitoimenpiteet vaikuttavat brändiin, ja kuinka suuret investoinnit tarvitaan brändin ylläpitoon?
  • Mitä brändiattribuutteja brändikampanjoissa pitäisi korostaa, jotta saamme vaikutettua haluttuun brändin päämittariin maksimaalisesti?
  • Onko markkinointikampanjoissa nähtävissä joitain brändi- tai tuotekohtaisia lainalaisuuksia ja minkälaisia ominaispiirteitä eri tuotteiden kampanjoilla on?

Näihin kaikkiin kysymyksiin saadaan vastauksia Dagmarin kehittämien brändin mittaamisen palveluiden avulla.

Brand Marketing Optimizer – Miten brändimarkkinoinnin ja taktisen markkinoinnin investoinnit jaetaan optimaalisesti?

Les Binet uusin tutkimus kertoo, että markkinoinnin lyhyen aikavälin vaikutus on 40 % markkinoinnin kokonaisvaikutuksesta – 60 % vaikutuksesta tulee pitkällä aikavälillä.

Brand Marketing Optimizer on työkalu, joka jakaa taktisen markkinoinnin ja brändimarkkinoinnin investoinnit optimaalisesti markkinoijan oman datan avulla. Työkalu hyödyntää ROMI-mallinnuksesta saatavaa tietoa markkinoinnin lyhyen aikavälin tehokkuudesta niin taktisen kuin brändimarkkinoinnin osalta. ROMI-mallinnuksesta saadaan tietoa myös brändin vaikutuksesta myynteihin.

Kun edellä mainitut yhdistetään Brand Impact Analyysin tarjoamaan tietoon markkinoinnin vaikutuksesta brändiin, saadaan selville markkinoinnin lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutus myynteihin. Algoritmi laskee maksimaalisen lisämyynnin annetulle markkinointibudjetille.

Hyöty markkinoijalle:
Tunnistat optimaalisen jaon brändimarkkinointiin ja taktiseen markkinointiin.

Brand Impact Analysis – Kuinka paljon pitää investoida brändin ylläpitoon tai tunnettuuden kasvattamiseen?

Brand Impact Analysis auttaa arvioimaan, minkälaisilla investointitasoilla brändiä on mahdollista ylläpitää tai minkälaiset investoinnit vaaditaan brändin kasvattamiseen. Analyysissä hyödynnetään brändimittareista saatavaa tietoa sekä tietoa markkinoinnin investoinneista.

Hyöty markkinoijalle:
Voit käyttää analyysia esimerkiksi vuosisuunnittelun tukena. Saat arvion tarvittavista brändimarkkinoinnin investoinneista, kun tavoitteena on kasvattaa tunnettuutta x prosenttiyksikköä.

ROMI-mallinnus – Miten brändi ja brändimarkkinointi vaikuttavat myyntiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?

ROMI-mallinnus (engl. MMM, Marketing Mix Modeling) on kaikki markkinoinnin toimenpiteet ja ulkoiset tekijät huomioiva kehittynyt tilastollinen analyysi. ROMI-mallinnus on tunnetusti hyvä työkalu markkinoinnin lyhyen ja keskipitkän aikavälin vaikutusten tutkimiseen ja optimoimiseen. ROMI-mallinnuksen avulla voidaan selvittää myös brändin vaikutus myynteihin.

Hyöty markkinoijalle:
Saat lisää ymmärrystä brändin ja brändimarkkinoinnin pitkän aikavälin vaikutuksista.

Brand Driver Analysis – Mitä brändiattribuutteja pitää korostaa, jotta brändin päämittariin vaikutetaan maksimaalisesti?

Brand Driver Analysis tarjoaa ratkaisun tähän kysymykseen. Analyysissa hyödynnetään esimerkiksi Brand Trackingista saatavaa jatkuvaa, pidemmän aikavälin dataa brändin päämittareista ja attribuuteista. Tilastollisen mallin avulla tunnistamme millä attribuuteilla on tilastollinen yhteys brändin päämittareihin ja kuinka suuri tämä vaikutus on.

Hyöty markkinoijalle:
Kampanjoiden sisällöissä voidaan keskittyä korostamaan niitä attribuutteja, joilla on vahvin yhteys tavoitteena olevaan brändin päämittariin.

Kampanjatutkimusten meta-analyysi – Millaisia brändi- tai tuotekohtaisia lainalaisuuksia tai ominaispiirteitä eri kampanjoilla on?

Kampanjatutkimukset (kampanjan jälkimittaukset) on ketterä tapa selvittää kampanjoiden tehoa: mediakohtainen huomioarvo yhteismitallisesti, mainonnan toimivuus kohderyhmässä ja aktivointi tavoitteiden mukaisesti, mainonnan välittämät viestit ja vaikutukset brändiin.

Kampanjatutkimusten meta-analyysissa otetaan huomioon kaikki asiakkaalle tehdyt tutkimukset. Analyysin avulla voidaan tunnistaa brändi- tai tuotekohtaisia lainalaisuuksia ja eri tuotteiden kampanjoiden ominaispiirteitä.

Hyöty markkinoijalle:
Kun brändien tai tuoteryhmien ominaispiirteet tunnistetaan, voidaan esimerkiksi optimoida tulevien kampanjoiden mediabudjetteja halutun huomioarvon saavuttamiseksi.

Ketterä lähtö brändimittauksiin – kokonaisnäkemys kasvaa pala palalta

Dagmarin työkalut brändin mittaamiseen antavat vastauksia moniin markkinoijaa askarruttaviin kysymyksiin. Kun kokonaisuus on pilkottu useampaan erilliseen analyysiin, liikkeelle voidaan lähteä ketterästi, jo yhden analyysin avulla. Kaikki analyysit tukevat toisiaan. Saat niiden avulla kokonaisvaltaisen näkemyksen brändin merkityksestä liiketoiminnallenne ja brändimarkkinointinne koko vaikutusvoimasta.

TÄMÄN BLOGIN KIRJOITTI

Ilkka Keskiväli

Lead Strategist, Advanced Analytics

ilkka.keskivali@dagmar.fi

+358408618967

Ilkka on Advanced Analytics -yksikön vetäjä, jonka intohimona on tiedolla johtaminen ja sen mahdollistaminen sekä käyttöönotto asiakasorganisaatioissa.

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA