BlogiDagmar 25.05.2023

”Ylätason höttöä, tuoko muka toteutuisi?” Miten luoda vaikuttava visio

Brändin kehittäminen Markkinoinnin tuloksellisuus Myynnin kasvattaminen Markkinointiviestintä Konversio-optimointi

Sain edellisessä vision määrittelyprojektissani virkistävää palautetta. Täydellistä rehellisyyttä. Olimme kaikkien oppikirjojen mukaisesti osallistaneet ihmisiä vision määrittelytyöhön ja haimme nyt reaktioita, tunnetiloja ja kehitysajatuksia siihen asti tehdystä. Rehellinen palaute sai ajattelemaan, millainen on hyvä visio ja mikä siinä on tärkeää.

Lue mihin johtopäätöksiin Dagmarin Lead Strategist Iida Marjosalmi päätyi.

Hyvä visio ei ole organisaation ryhmähali, jolla miellytetään jokaista. Se on magneetti, joka vetää puoleensa siitä inspiroituvia. Olipa kyseessä liiketoiminnan visio, brändivisio tai vaikkapa markkinoinnin visio.

Hyvä visio on muokkautuva. Se kestää aikaa ja muutosta. Se on samoja arvoja noudattavalle houkutteleva, ja sen hyöty konkretisoituu enemmän muille kuin visiotyön toteuttajille.

Onnistunut visiotyö auttaa koko organisaatiota kääntymään yhteiseen suuntaan. Silloin arjessa syntyy päätöksiä, jotka ohjaavat yritystä kohti tavoitetilaa pieni, jopa huomaamaton askel kerrallaan.

Toivotun tulevaisuuden saavuttamiseen tarvitaan yhteinen näkemys tulevaisuudesta. Mutta miten luoda sellainen, kun jokainen tarkastelee asioita omasta näkökulmastaan? Kun yhdestä kulmasta katsoville numero näyttää yhdeksältä (9) ja toisella puolella oleville kuudelta (6).

Älä jää odottamaan mitä tulevaisuus tuo – rakenna sitä proaktiivisesti

Onnistuneeseen vision määrittelyyn tarvitaan tulevaisuusmuotoilua eli aktiivista tulevaisuuteen vaikuttamista. Yritykset, jotka osaavat ennakoida, vastaavat tutkimusten mukaan paremmin muutoksiin, ovat kannattavampia ja kasvavat nopeammin.

Tulevaisuusmuotoilu keskittyy tarkastelemaan tulevaisuuden markkinan mahdollisuuksia ja muotoilemaan toivottua tulevaisuutta. Tulevaisuusmuotoilutyökalujen avulla voidaan iteratiivisesti, asiakaslähtöisesti ja osallistavalla tavalla kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja tehdä ne näkyviksi. [1]

Kutsu eri sidosryhmät osallistumaan tulevaisuustyöskentelyyn. Järjestä työpajoja, keskusteluja ja yhteisiä luovia istuntoja, joissa kerätään ideoita tulevaisuudesta. Myös visiotyön pohjaksi.

Miten luot vaikuttavan vision: tee siitä tarina

Perinteisesti visiotyöskentelyssä tavoitetilasta tehdään monisyinen raportti, näyttävä kuva tai lausemuotoinen, ytimekäs lupaus, jonka sanojen merkitystä avataan tarkemmin esimerkiksi näin:

”Olemme johtava teknologiayhtiö, joka luo innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Tavoitteenamme on tehdä maailmasta parempi paikka tuleville sukupolville.”

…johtava teknologiayhtiö
yrityksemme on merkittävä oman alansa toimija ja edustamme alan huippua palveluiden laadun ja innovaatioiden määrän perusteella…

…luo innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja
kehitämme nykyisiä ja toteutamme uusia ratkaisuja, jotka ovat ennakkoluulottomia, mutta samalla myös kestäviä ja vastuullisia ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja taloudellista kestävyyttä kohtaan…

…maailmanlaajuisiin haasteisiin
tunnistettuihin globaaleihin ongelmiin, jotka vaativat ratkaisuja ympäri maailman ja eri organisaatioiden yhteistyötä. Meille erityisen tärkeitä haasteita ovat ilmastonmuutos, köyhyys, eriarvoisuus ja osaamisresurssien väheneminen…

Ei kovin konkreettista ainakaan ihan perusarjessa, vai mitä?

Erilaisia näkökulmia ja liiallista ylätasoa voidaan hallita, kun visiosta luodaan käytännön tasolla liikkuva tarina. Käsikirjoitus, jossa kuvataan johdon, työntekijän ja asiakkaan näkökulmia – sekä se, miltä organisaatio todella näyttäisi vision saavuttamisen jälkeen. Siitäkin huolimatta, että visiot tuskin koskaan toteutuvat aivan sellaisinaan.

Tarinallistettu visio auttaa yhtenäistämään eri näkökulmia ja syventämään ymmärrystä toivotusta tulevaisuudesta. Sen avulla ei kuitenkaan aivan helposti johdeta liiketoimintakohtaisia päätöksiä. Erityisesti operatiivinen arki voi tuntua olevan todella kaukana visiosta. Visiotarinan rinnalle kannattaakin luoda arkipäivän päätöksiä ohjaava, liiketoimintakohtainen tavoitetila. Personoitu käsikirjoituksen jatko-osa, jossa visiotarina konkretisoidaan liiketoiminnon näkökulmasta ja johon liiketoimintakohtaiset tavoitteet on mahdollista linkittää sujuvammin.

Vision tekijöiden näkökulmasta tärkein tehtävä on pitää kiinni visiossa annetusta lupauksesta. Tulevaisuuden kuvailun ja mielenkiintoisen tarinan rinnalle tarvitaan lunastettu arki, jossa päätökset vievät yritystä kohti toivottua tulevaisuutta. Tai muokata visio onnistuvien lupausten mukaiseksi.

Palataan lopuksi vielä niihin prosessissa esiin tulleisiin reaktioihin ja tunnetiloihin. Jo pelkkä tulevaisuudesta ja vision määrittelystä puhuminen, saati sen luominen, ennakoivat muutosta. Ja muutos tuo aina kuvaan erilaiset reaktiot ja luonnollisesti tunteet. Toiset muutos saa innostumaan ja toiset ahdistumaan. Uskon, että hyvin muotoiltu tarina auttaa molempia.

Mikä visiossa näiden pohdintojen jälkeen sitten lopulta on tärkeää?

Katsominen tulevaisuuteen, hyvä tarina sekä pidetyt lupaukset – ja ennen kaikkea ihmiset.

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA