BlogiSarah Grünn von Walzel 16.03.2022

Kolme käytännön vinkkiä tulokselliseen vaikuttajamarkkinointiin

Asiakaskokemuksen kehittäminen Osaamisen kasvattaminen Digitaalinen markkinointi Luovat sisällöt Brändi

Mitä tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa ja miten sitä käytännössä tehdään? Dagmarin projektipäällikkö ja vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntija Sarah Grünn kokosi kolme käytännön vinkkiä tuloksellisen vaikuttajamarkkinoinnin tekemiseen.

Tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi koostuu selkeästä strategiasta, mitattavista liiketoiminnan tavoitteista ja todennettavuudesta. Strategia pohjustaa sisältöjen ekosysteemin suunnittelemista sekä kampanjaan sopivien vaikuttajien valitsemista. Asetetut tavoitteet toimivat tekemisen suuntaviivoina.

Vaikuttajamarkkinoinnin työkalut sekä tutkimusmahdollisuudet, kuten Dagmarin kampanjatutkimus ja mallinnukset, mahdollistavat vaikuttajakampanjan tavoitteiden todentamisen datapohjaisesti.

Kolme käytännön vinkkiä tuloksellisen vaikuttajamarkkinoinnin tekemiseen

 1. Vaikuttajamarkkinoinnin strategian tulee olla osa kohtaamisstrategiaa.

Vaikuttajamarkkinoinnin sopivuus mediamixiin määritellään asetettujen tavoitteiden pohjalta – Minkälaiseen tavoitteeseen liiketoiminta pyrkii ja onko vaikuttajamarkkinointi tavoitteisiin nähden sopiva ratkaisu?

Vaikuttajamarkkinointi voi olla kampanjan kantava mediaratkaisu tai tukielementti – olipa rooli mikä tahansa, tavoitteen tulee olla linjassa muun kampanjoinnin kanssa.

”Kun vaikuttajamarkkinoinnille asetetaan selkeät tavoitteet ja mittarit, on meillä tarvittavat eväät tuloksellisen sisällön suunnitteluun ja todentamiseen.”

Pohdi mm. näitä kysymyksiä strategiaa tehdessä:

 • Riittääkö vaikuttajamarkkinoinnin budjetti ja vaikuttajien kokoonpano asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi?
 • Mikä on tavoite ja miten tavoitteeseen pääsyä mitataan?
 • Mitkä ovat kohdeyleisön tarpeet ja minkälainen kanavakäyttäytyminen heillä on?
 • Miten hyödynnät vaikuttajan tuottaman sisällön monikanavaisesti?
 • Mihin asiakaspolun vaiheeseen vaikuttajamarkkinoinnilla halutaan vaikuttaa?

 1. Selkeä sisältöjen ekosysteemi antaa karttanäkymän strategiassa asetettuihin tavoitteisiin.

Vaikuttajamarkkinoinnin ekosyysteemistä kannattaa rakentaa kuva, josta näkee yhdellä vilkaisulla, missä kanavissa sisältöjä julkaistaan ja kuinka paljon – niin brändin kuin vaikuttajan näkökulmasta.

Sisältöjen ekosysteemi on tietynlainen karttanäkymä strategiassa asetettuihin tavoitteisiin ja kokonaissuunnitelmaan.

Ekosysteemissä hahmotellaan mm. vaikuttajan tuottaman sisällön jalkautumissuunnitelma ja yhteistyön kokonaisuus. Selkeä ekosysteemi helpottaa myös vaikuttajalle lähetettävän tarjouksen tekemistä etenkin, kun tarkoituksena on käyttää vaikuttajan tuottamaa sisältöä esimerkiksi brändin uutiskirjeessä ja mainonnassa.

Ekosysteemin voi tehdä monessa muodossa – tärkeintä on, että projektin sisältöihin ja kanaviin on selkeä näkymä muutamalla vilkaisulla ja kokonaisuus on harkitusti suunniteltu.

 1. Käytä tarpeeksi aikaa oikean vaikuttajan löytämiseen.

Yhteistyökumppanin valitseminen pitää sisällään paljon muutakin kuin oikean median löytämisen.

Vaikuttajamarkkinoinnissa luodaan aina assosiaatiota brändin ja vaikuttajan henkilöbrändin välille. Siksi oikean yhteistyökumppanin valitsemiseen tulee käyttää aikaa ja tehdä valinta taidolla.

Pohdi mm. näitä kysymyksiä vaikuttajaa valitessa:

Ketä haluan puhutella?

Mitkä ovat reunaehtoja? esim. maakohdennus tai alueellisuus, haluttu tyyli (asiantunteva/rohkean repäisevä), yhteiset arvot jne.


Mitä haluat saada aikaan lyhyellä ja pitkällä aikatähtäimellä?


Mikä on realistinen ja mitattava tavoite?

Etsitkö brändikasvoa?

Pyri näiden lisäksi huomioimaan ekosysteemin mahdollisuudet kyseisen vaikuttajan kanssa, monimuotoisuus, kohderyhmän tarpeet sekä vaikuttajan tuottaman sisällön tyyli. Myös budjetilla on iso rooli vaikuttajaa valittaessa.

  tämän blogin kirjoitti

  Sarah Grünn von Walzel

  Project Manager, Head of Influencer Marketing

  sarah.grunn@dagmar.fi

  0505249753

  Dagmar Storiesin projektipäällikkö ja vaikuttajaosaamisryhmän vetäjä Sarah on vahvan PR-taustan omaava generalisti, joka inspiroituu dataan pohjautuvasta liiketoiminnan kehittämisestä sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista.

  LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA