BlogiDagmar 11.11.2015

Kuinka tehdä tavoitteellista markkinointia some-viidakossa

Brändin kehittäminen Sosiaalinen media

Some-markkinoinnin kentässä on paljon haasteita. Erilaisia mielipiteitä on yhtä paljon kuin niiden esittäjiäkin. Haasteet ovat selätettävissä kohderyhmäymmärryksellä, datan käytöllä ja tavoitemittareilla. Näin saadaan aikaan tavoitteellista sisältöä ja tuloksia.

Miksi sosiaalinen media kiinnostaa nyt markkinoijia? Siksi, että perinteisellä mainonnalla tavoittaminen alkaa tietyissä kohderyhmissä olla hankalaa. Viesti pitää kohdata useasti, jotta se menee perille. Samaan aikaan ihmiset seurustelevat verkossa yhä enemmän itsensä kaltaisten kanssa – ja aktiivisesti. Julkkiksen tai toisen kuluttajan mielipide on mainostajan sanomaa uskottavampi.

Kohderyhmäymmärryksellä ja datalla saadaan luotua pohja tavoitteelliselle ja tulokselliselle tekemiselle myös sosiaalisessa mediassa. Kohderyhmäymmärryksen avulla tunnistetaan segmentit ja kiinnostuksen kohteet ja data auttaa oppimaan aiemmista tutkimuksista/datasta/kampanjoista.

Esimerkiksi matkailualan yritys voi jakaa kohderyhmänsä muun muassa nykyasiakkaisiin, uusasiakkaisiin, passiivisiin ja työmatkaajiin. Heistä löytyy hurja määrä dataa, kuten ostodataa, sivustodataa ja kanta-asiakasdataa. Keskiöön saadaan luotua esimerkiksi personoitua sisältöä, dynaamisia mainoksia ja kaksoiskohderyhmiä.

Sosiaalinen kuluttaja ei ole passiivinen, vaan hän haluaa inspiroitua ja vaikuttaa itse omaan ostopolkuunsa. Tähän polkuun vaikuttamisen tavoitteet on hyvä pilkkoa eri tasoille esimerkiksi REAN-mallin kautta: reach, engage, activate, nurture.

REAN-malli on oiva työkalu, joka auttaa asettamaan tavoitteet ja mittarit, kehittämään segmenttejä ja ymmärtämään viestikanavien ekosysteemiä.

Tavoitteet ja mittarit määritellään eri tasoille asiakkaan elinkaarta. Reach-tasolla asiakkaat pyritään tavoittamaan, jolloin mittareina voivat olla esimerkiksi tavoittavuus ja toisto. Engage- eli sitouttamistasolla kohtaamisista pyritään tekemään merkityksellisiä, jolloin seurataan esimerkiksi sitoutumisen kehitystä. Activate-tasolla syvennetään suhdetta ja seurataan muun muassa jakamisia ja seuraamisia.

Nurture vaikuttaa asiakkuuden elinkaaressa läpi suhteen ja tarkoittaa asiakassuhteen hoitamista, palkitsemista ja uudelleenaktivointia. Kaiken tekemisen jatkuvana tavoitteena on asiakkuuden kasvattaminen ja kehittäminen.

Vaikka sosiaalinen media on laaja ja liikkuva kokonaisuus, se voidaan valjastaa tulokselliseksi kanavaksi asiakkuuksien johtamiseen oikealla tiedolla ja oikeilla työkaluilla.

tämän blogin kirjoitti

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA