Töitämme 21.05.2024

Via-keitot lanseerattiin somessa kanavaoptimoidusti

Digitaalinen markkinointi Luovat sisällöt Markkinointiviestintä Luovat sisällöt Sosiaalinen media

Miten luoda somessa kattokonseptin mukaista, inspiroivaa ja tavoitteellista kampanjasisältöä kanavaoptimoidusti? Niin että sisällöt täyttävät markkinoinnin tavoitteiden lisäksi käyttäjien odotukset ja vaatimukset. Lue miten HKScan ratkaisi asian Via-keittojen lanseerauskampanjassa.

Dagmar on toiminut HKScanin mediasuunnittelukumppanina jo noin kymmenen vuoden ajan. Alkuvuodesta 2024 Via-valmiskeittojen lanseerauskampanjassa kiinnitettiin entistäkin vahvemmin huomiota sosiaalisen median mainossisältöjen kanavaoptimointiin.

Kanavassa kanavan tavalla, kohderyhmän kiinnostusta arvostaen

Vialle haluttiin luoda kattokonseptin mukaista, inspiroivaa kampanjasisältöä valituissa somekanavissa. Tavoitteena oli innostaa kohderyhmä kiinnostumaan uusista Vian keitoista ja kokeilemaan uusia tuotteita.

Dagmar kehitti mainostoimiston luomasta ”Mikromatka maailmalle”-kattokonseptista ja kampanja-aineistosta erilaisia sosiaalisen median sisältöjä Instagram-, Facebook- ja TikTok-mainontaan.

Kattokonsepti inspiroi hienosti kanavaoptimointia. Ideoimme sen pohjalta eri somekanaviin kohderyhmää aktivoivat ja visuaalisesti kiinnostavat aineistot. Optimoimme digisuunnittelijamme kanssa jo suunnitteluvaiheessa sisällöt toimimaan joka kanavassa parhaalla tavalla”, kertoo Dagmarin AD Kati Varkkola.

Kattokonsepti inspiroi hienosti kanavaoptimointia. Optimoimme digiMAINONNAN suunnittelijaN kanssa SOMEsisällöt toimimaan joka kanavassa parhaalla tavalla.

Kati Varkkola, AD, Dagmar

Sisältö ja mediakohdennus ketterästi ja kustannustehokkaasti

Dagmarin suunnittelutiimi toimitti yhdessä suunnitellut, valmiit someaineistot talon sisällä tiimin digisuunnittelijalle mainonnan kanavakohdennusta varten. Copytekstit, CTA:t ja otsikoinnit onnistuivat ketterästi saman katon alla ja ne käytiin yhdessä asiakkaan kanssa sparraillen läpi.

Aineistot suunniteltiin kestämään aikaa, joten niitä voi hyödyntää myöhemmin uudelleen. Käyttökohteita pohdittiin laajasti, jotta mainokset toimivat myös Vian omissa orgaanisissa somekanavissa sekä vaikkapa YouTube Shortsissa. Näin panostuksesta saatiin kustannustehokas ja aineistoista kaikki hyöty irti. Samalla kampanjailme pysyi yhtenäisenä ja tunnistettavana eri kohtaamispisteissä.

Somesisältöjen kanavaoptimointi tuotti maukkaasti parempia tuloksia

Vian somekampanja toteutettiin Facebookissa, Instagramissa ja TikTokissa kolmessa kahden viikon jaksossa alkuvuodesta 2024 osana laajempaa multimediakampanjaa.

”Varmistimme Via-keittojen onnistuneen kaupallisen lähdön viemällä suomalaiset mikromatkalle maailmalle monikanavaisella lanseerauskampanjalla helmi-maaliskuun 2024 aikana. Somekampanja oli tärkeä osa kokonaisuutta ja Dagmarin tiimin avulla tavoitimme tehokkaasti halutun kohderyhmän, jossa korostuvat erityisesti nuoret aikuiset.
Via uutuuskeitot ovat saaneet erinomaisen vastaanoton, ja keitoille asettamamme myyntitavoitteet ovat ylittyneet. Erityisen iloisia ja ylpeitä myös siitä, että mainonta on ollut pidettyä ja herättänyt kiinnostusta kokeilla tuotteita. Kaikki kolme uutta Via-keittoa, jotka olivat mukana somekampanjassa, ovat maistuneet suomalaisille, mistä kertoo myös keittojen korkea uusintaostoaste. Tästä on hyvä jatkaa!
”, kertoo Vian Marketing Manager Laura Matilainen.

Via uutuuskeitot ovat saaneet erinomaisen vastaanoton, ja keitoille asettamamme myyntitavoitteet ovat ylittyneet. Erityisen iloisia ja ylpeitä myös siitä, että mainonta on ollut pidettyä ja herättänyt kiinnostusta kokeilla tuotteita.

Laura Matilainen, Marketing Manager, HKScan Finland Oy

Somekanaviin suunnitellut mainossisällöt toimivat keskimääräistä paremmin ja ylittivät estimaatit kaikilla mainonnan mittareilla kaikissa kanavissa: sisällöt keräsivät 61 % arvioitua enemmän mainosnäyttökertoja ja tavoittivat 30 % arvioitua enemmän silmäpareja.

Useiden erilaisten luovien sisältöjen ansiosta kampanjalle saatiin hyvä toistotaso ilman, että sama mainos näkyi liian monta kertaa yhdelle henkilölle. Lisäksi mainonnan hinta (CPM) oli keskimääräistä parempi. Videosisällöt saivat toivotun verran loppuun katsomisia eli olivat kiinnostavia ja aktivoivat mainontaelementit keräsivät odotettua enemmän reaktioita.

Tulosten mukaan materiaalin räätälöinti eri mainospaikkoihin toi lisää voimaa kampanjaan. Somemainonnalla saatiin kustannustehokkaasti haluttua näkyvyyttä ja mainonta onnistui puhuttelemaan kohderyhmää.

Vian kampanjan somemainonnan sisältöjä

Tutustu töihimme