BlogiIda-Maria Erholtz 22.05.2024

Kasvata digi-investointisi tuottoa sisältöjen kanavaoptimoinnilla

Asiakaskokemuksen kehittäminen Digitaalinen markkinointi Luovat sisällöt Markkinointiviestintä Asiakaskokemus Luovat sisällöt Sosiaalinen media

Eikö digimainontasi tuota haluttuja tuloksia? Käytätkö samoja aineistoja kaikissa kanavissa ja jokaisella mainospaikalla? Haluaisitko kokeilla uutta digikanavaa? Lue Dagmarin luovien palveluiden tuotantopäällikkö Ida-Maria Erholtzin ja senior luova tuottaja Laura Kähkölän vinkit sisältöjen kanavaoptimointiin.

Digimainonnan investoinnit valuvat liian usein hukkaan

Kantar Median mukaan yli puolet suomalaisten markkinoijien mediabudjeteista ohjataan digimainontaan. Silti iso osa digimainonnasta alisuorittaa. Mainossisältö on usein kanavaan väärän kokoista, se ei erotu tai sen suunnittelussa ei ole otettu huomioon kohderyhmän mielentilaa.

Sisällöillä on ratkaiseva merkitys mainonnan toimivuuteen. Nielsenin Brand impact-tutkimus kertoo, että luova toteutus vaikuttaa myyntituloksiin jopa 11 % enemmän kuin mediavalinta.

Digikanavia kulutetaan yhä nopeammin. Z-sukupolven keskittyminen mainokseen herpaantuu kanavariippumattomasti jo 1,3 sekunnin jälkeen. Metan feedissä sisältöjä kulutetaan keskimäärin vain 1,7 sekuntia. YouTubessa 90 % skippaa PreRoll-mainoksen heti kun mahdollista. Ensimmäisen Instagram Storyn tap forward rate on keskimäärin 75 %. ​

“Esimerkiksi klassiseen tarinankerrontaan nojaava luova viesti jää digikanavissa lähes aina nopeatempoisen kulutuksen jalkoihin – riippumatta siitä, kuinka taidokkaasti tarinaa rakennetaan. Kun selailijat eivät ehdi edes altistua mainoksen pihville, hukataan niin suunnitteluun ja tuotantoon kuin mediaankin käytettyä rahaa.”, toteaa Dagmarin Senior Creative Producer Laura Kähkölä.

Kun SISÄLLÖN selailijat eivät ehdi edes altistua mainoksen pihville, hukataan niin suunnitteluun ja tuotantoon kuin mediaankin käytettyä rahaa.

Laura Kähkölä, Senior Creative Producer, Dagmar

Sisältöjen kanavaoptimoinnilla tuotat sisältöä, jota ihmiset haluavat kanavalta.

Digi-investointien tuottoa voidaan kasvattaa sisällön kanavaoptimoinnilla. Kanavaoptimointi on sisällön optimointia niin, että se ottaa paremmin huomioon kunkin kanavan tai mainospaikan erityispiirteet ja käyttäjien niille asettamat odotukset. Sisältöjen kanavaoptimointi maksimoi sisältöjen vaikutusvoiman.

Kanavaoptimointi perustuu dataan eri kanavien käyttötavoista ja toimivuudesta sekä kohderyhmien mieltymyksistä. On tunnettava kanavat, joissa kohderyhmä viettää aikaansa sekä tiedettävä, millaista sisältöä he haluavat kuluttaa eri kanavissa. On myös linjattava, missä kanavissa ja millä tavoin kannattaa olla kohderyhmän mediapäivässä mukana sekä mitä kanavalla tavoitellaan. Näin ymmärretään, mikä todella resonoi yleisössä.

Esimerkkejä sisältöjen kanavaoptimoinnista:

Kanavanatiivi sisältö

  • Sisällön suunnittelu valittujen kanavien parhaiden käytäntöjen mukaan
  • Aineiston tuotanto huomioiden toimivimmat formaatit ja pituudet

Aineiston suunnittelu kanavan kulutustottumusten mukaan esim.

  • Huomioarvon kannalta kriittiset sekunnit videosisällöille
  • Sisällön lukusuunta (eroja eri kanavissa)
  • Brändin, tuotteen tai palvelun ja ydinviestin esittäminen kanavan käyttämisen mukaisesti

Tiesitkö, että

Ratkaisu sisältöjen kehittämiseen: Sisältöjen kanavaoptimointi.

Ratkaisu sisältöjen kehittämiseen: Sisältöjen kanavaoptimointi.

Sisältöjen kanavaoptimointi on oleellista huomioida niin online- kuin offlinesisällöissäkin. Ja myös omissa kanavissa!

Kuulostaako kalliilta ja työläältä?
Sitä se ei ole, kun tietää mitä tekee!

Kaikkea ei aina tarvitse tehdä isosti uusiksi.​ Pienikin sisällön hionta voi olla ratkaiseva.

Kun mainonnan tai orgaanisen sisällön tulokset eivät vastaa tavoitteisiin, kannattaa katse suunnata aineistoon ja keskittyä sisältöjen kanavaoptimointiin. Kanavaoptimointia kannattaa tehdä jokaiseen kanavaan, joka ei suorita.

Tiedämme, miten kuluttajat käyttäytyvät eri kanavissa, joten HYÖDYNNÄMME TIETOA JA pystymme optimoimaan sisällön toimimaan paremmin sen mukaan.

Ida-Maria Erholtz, Production Manager, Dagmar

”Kun mainonta ei yllä tavoitteisiin, syynä on usein sisältö, joka ei suoriudu valituissa kanavissa. Tiedämme, miten kuluttajat käyttäytyvät eri kanavissa, joten pystymme optimoimaan sisällön toimimaan paremmin sen mukaan. Kun esimerkiksi sivustobannerissa lukusuunta on vasemmalta oikealle, katse kohdistuu ensimmäisenä vasemmalle – eli vasemmalle kannattaa sijoittaa tärkeimmät elementit, vaikkapa logo tai CTA.”, toteaa Dagmarin Production Manager Ida-Maria Erholtz.

Tutustu esimerkkiin: Via-keittojen optimoidut someaineistot ylittivät tavoitteet

Tutustu esimerkkiin: Via-keittojen optimoidut someaineistot ylittivät tavoitteet

Esimerkki pienistä muutoksista sisältöön: natiivi- ja somemainonnan tulosten parantaminen kevyellä copytyöllä

Esimerkkitapauksessa somen ja natiivimainonnan sisällöt eivät tuottaneet haluttua tulosta. Verkkosivustolle, laadukkaasti tuotetun sisällön pariin ei saatu ohjattua liikennettä. Dagmar Creativen copywriter tuotti uudet, kanaviin sopivat tekstit ja mainonnan tulokset lähtivät nousuun.

Somemainonnan copymuutokset vaikuttivat tuloksiin positiivisesti:
mainosten CTR (Click throug rate = klikkausprosentti) nousi 0,4 % –> 1,3 %
CPC-hinta (Cost per click = hinta per klikkaus) laski 0,93 € –> 0,31 €.

Natiivimainonnan artikkelitekstin muutokset paransivat mainonnan tuloksia:
CTR nousi aiemmasta 0,45 % –> 0,86 %
CPC-hinta laski 0,99 € –> 0,68 €.

Systemaattisella kehitystyöllä ja kanavaoptimoituja aineistoja tuottamalla mainonnan klikkihintaa on saatu laskettua: 0,83 € –> 0,55 €.

Sisältökumppanina​ Dagmar pitää huolen, että sisällöt toimivat digitaalisissa kanavissa.

Autamme kaikissa sisällöissä, kaikkiin kanaviin. Voimme myös hypätä avuksenne brändi- tai sisältöstrategian kehittämiseen, jotta varmistatte toimivat ja tulokselliset sisällöt kaikissa kohtaamispisteissä.

Tutustu luoviin palveluihimme!

Asiantuntijamme auttavat.

Teettekö sisällöt itse ja tekeminen kaipaa inspiraatiota ja päivitystä? Tilatkaa tiimillenne koulutusta sisältöjen kanavaoptimointiin. Osaavat kouluttajamme auttavat mielellään!

Ota yhteyttä niin katsotaan, kuinka voimme kehittää sisältöjänne!

Kirjoittajat

Ida-Maria Erholtz

Production Manager

ida-maria.erholtz@dagmar.fi

+358408458806

Laura Kähkölä

Senior Creative Producer

laura.kahkola@dagmar.fi

+358406831177

Lue lisää näkemyksiämme luovista sisällöistä