BlogiDagmar 12.04.2018

Markkinoinnin etiikka ja asiakaslähtöinen datastrategia

Digitaalinen markkinointi

Datan ympärillä kuohuu. Ja hyvä niin. Meille kaikille on terveellistä pohtia, mitä tietoja jaamme itsestämme ja millaisin eettisin perustein niitä hyödynnetään. Dagmarissa uskomme läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. Datan käyttö markkinoinnissa tulee näkyä parempana asiakaspalveluna – syvempänä asiakasymmärryksenä ja tarkemmin kohdistettuina sisältöinä. Se edellyttää selkeitä pelisääntöjä, asiakaslähtöistä datastrategiaa ja eettisesti kestävää toimintaa.

Viime aikojen kohun myötä monet mediat ovat kirjoittaneet paljon datan keruusta; mitä kaikkea tietoa Facebookin ja Googlen kaltaiset kansainväliset suuryritykset keräävät meistä. Tämän rinnalla on hyvä käydä laajempaa keskustelua datan käytön ja hyödyntämisen etiikasta. Kuinka kerättyä dataa hyödynnetään markkinoinnissa ja kohdentamisessa. Mitä mainontaa kuluttaja näkee ja miksi se kohdentuu juuri hänelle. Millaista dataa mainostajan kampanjoissa käytetään, miten ja mihin.

Facebookin ja Cambridge Analytican tapauksen ympärillä on nostettu esiin Trumpin vaalikampanja ja Brexit-äänestys. Molemmat ovat hyviä esimerkkejä siitä, mitä voi tapahtua, kun ihmisiin vaikutetaan heidän heikkouksiensa tai hätänsä kautta. Keskustelu vääränlaisesta vaikuttamisesta ei saa jäädä vain poliittisen vaikuttamisen alueelle, vaan se täytyy tuoda myös muuhun vaikuttamiseen ja markkinointiin.

Tutkimme Dagmarissa paljon ihmisten motiiveja ja tarpeita. Selvitämme, mitä ihmiset haluavat saavuttaa tai miten toimia missäkin kohtaamispisteessä asiakaspolun eri vaiheessa. Mihin he reagoivat ja mihin eivät. Tavoitteenamme on ymmärtää erilaisten ihmisten erilaista ajattelua ja toimintaa mahdollisimman hyvin, jotta markkinoija voi tarjota heille omia sisältöjään ja palvelujaan juuri oikeaa aikaan, oikeassa kanavassa.

Markkinoijat tietävät asiakkaistaan yhä enemmän, mikä on hyvä asia niin kauan kun eettiset arvot ovat kohdallaan. Mitä paremmin yritys tuntee asiakkaansa, sitä varmemmin saamme juuri sellaisia tuotteita ja palveluja kuin haluamme. Ja aidosti arvokasta, meille hyödyllistä sisältöä juuri silloin kuin sitä tarvitsemme.

Monitasoinen ja -muotoinen data auttaa parhaimmillaan meitä kaikkia. Tärkeintä on toimia avoimesti ja läpinäkyvästi, se on paras tapa ehkäistä väärinkäytöksiä. Sekä markkinointia tekevien että sen kohteena olevien on tiedettävä mitä, miten ja missä dataa käytetään.

Tietosuoja-asetus (GDPR) ja selkeät pelisäännöt on kaikkien etu. Niiden avulla pyritään varmistamaan ihmisille oikeudet omiin tietoihinsa ja vaaditaan rekisterien ylläpitäjiä kuvaamaan ymmärrettävästi, mitä tietoa kerätään ja mihin sitä käytetään.

GDPR:n, ePrivacyn ja teknologian kehittymisen myötä voimme valita yhä helpommin, kenelle haluamme jakaa tietojamme. Ketkä tuottavat juuri minulle relevanttia sisältöä, jota haluan nähdä sosiaalisessa mediassa, uutissivustoilla tai muualla verkossa. Jo tämä kehitys kannustaa rakentamaan aidosti asiakaslähtöisen datastrategian. Läpivalaisun kestävän ja asiakkaiden paremmasta palvelusta kumpuavan datastrategian merkitys vain kasvaa, kun datan laatuun ja datatoimijoiden eettisyyteen kiinnitetään kasvavaa huomiota. Varsinkin kotimaisille toimijoille se voi nousta vahvaksi eduksi kansainvälisessä kilpailussa.

Markkinoinnin etiikka on kaikkien markkinoinnin parissa työskentelevien asia. Pidetään yhdessä huoli siitä, että markkinointi toimii yhä avoimemmin, läpinäkyvämmin ja eettisesti kestävällä tavalla.

Jatketaan keskustelua tärkeästä aiheesta.

tämän blogin kirjoitti

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA