BlogiDagmar 24.05.2018

Mihin sisältömarkkinointi tarvitsee luovaa konseptia?

Brändin kehittäminen Markkinoinnin kehittäminen Markkinointiviestintä Luovat sisällöt

Millainen on hyvä sisältömarkkinoinnin viesti tai teko? Sellainen, joka koskettaa tunteen tai järjen tasolla: sytyttää ajatuksen kipinän, herättää muiston tai tarjoaa samaistumisen kokemuksen. Luova konsepti auttaa ideoimaan koskettavia sisältöjä, joissa luovuus saa räiskyä täydessä loistossaan – mutta kokonaisuus pysyy silti johdonmukaisesti brändin ja markkinoinnin tavoitteiden tukena.

Mikä on luova konsepti

Sisältöjä suunnitellessa on usein houkutus lähteä liikkeelle kanava- tai idealähtöisesti. Luova konsepti antaa sisällöllisille ratkaisuille kivijalan, joka auttaa pitämään katseen tarpeissa ja tavoitteissa.

Luova konsepti johdetaan yrityksen sisältöstrategiasta. Se ammentaa aina brändistä ja sisältää oivalluksen erottuvasta ja kohderyhmää sykähdyttävästä kommunikaatiokulmasta.

Luova konsepti on ideointia tukeva työkalu, joka yhdistää tutkimusta ja luovaa ajattelua. Konsepti ottaa huomioon yrityksen tavoitteet, position ja kohderyhmät. Se auttaa yhtenäistämään viestit linjakkaasti ja kohdentamaan ne asiakaspolun oikeaan vaiheeseen.

Miten luovaa konseptia hyödynnetään käytännössä

Luova konsepti antaa raamit oman median sisältökokonaisuudelle, tapahtumalle, teemoitetulle videosarjalle, somekampanjalle, monikanavaiselle kampanjakokonaisuudelle tai niille kaikille yhdessä. Asiakkaan omissa, ostetuissa ja parhaimmillaan myös ansaituissa kanavissa.

Luovan konseptin ei tulisi olla liian yleinen tai maalaileva, mutta ei myöskään liian yksityiskohtainen. Sen tulisi määritellä se, miltä sisällöt näyttävät ja tuntuvat eri kanavissa. Konsepti on kuin käsikirjoitusluonnos, joka ohjaa luovaa työtä, tietoisesti ja parhaimmillaan myös tiedostamatta. Konsepti toimii ikään kuin huoneentauluna, jonka avulla ideat saavat lähtökohdat, perusteet sekä tavoitteet, joihin tähdätä. Suunnittelulle annetaan viitekehykset, joissa sisällöllinen luovuus saa lentää.

Luova konsepti varmistaa, että sisältömarkkinoinnin toimenpiteet ovat strategisesti perusteltuja: ne tavoittavat kohderyhmänsä, erottuvat viestitulvasta ja kilpailijoista, tukevat brändiä ja vastaavat tavoitteisiin. Asiakas saa hänelle olennaiset viestit esille relevanteissa kanavissa, oikeille kohderyhmille, persoonallisesti ja näkemyksellisesti toteutettuna.

tämän blogin kirjoitti

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA