BlogiSirpa Toljander 12.04.2023

Mitkä 5 asiaa kannattaa huomioida sisältömarkkinoinnissa juuri nyt?

Brändin kehittäminen Markkinoinnin kehittäminen Markkinointiviestintä Asiakaskokemus Asiakasymmärrys Brändi

Sisältömarkkinoinnin panostusten ennustetaan tuplaantuvan globaalilla tasolla vuoteen 2028 mennessä. Nyt jos koskaan on tiedettävä tarkasti, ketä puhutellaan ja millaista sisältöä tarvitaan missäkin ostopolun vaiheessa – ja mihin kanavaan. Kolmannen osapuolen evästeiden poistumisen myötä oma data ja omat kanavat nousevat yhä keskeisempään rooliin. Lue miten Customer Experience Strategimme Sirpa Toljander arvioi tämän kaiken näkyvän sisältömarkkinoinnissa vuonna 2023.


Maailman nykytila ja inflaatiotason nousu ovat saaneet suomalaiset harkitsevammiksi ostajiksi. Kun hankintoja puntaroidaan yhä tarkemmin, sisällöiltäkin vaaditaan enemmän, jotta kiinnostus herää ja kantaa ostamiseen asti. Toisaalta, kun harkintaa ja vertailua tehdään enemmän, vakuuttavilla sisällöillä on loistavia paikkoja tehdä suuria vaikutuksia!

Vuonna 2023 meidän tulee tehdä yhä parempia sisältöjä ja tietää tarkasti, mihin asiakaspolun vaiheeseen keskitämme omat ponnistelumme. Seuraavassa viisi sisältötrendiä ja niiden herättämiä kysymyksiä pohdittavaksi vuonna 2023:

1. Asiakaspolkuajattelu vahvistuu – sisällöt antavat ratkaisuja juuri silloin kun niitä kaivataan

Asiakaskokemus kattaa kaikki ne tunteet ja ajatukset, jotka asiakkaalle nousevat asiakaspolun aikana vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. Asiakaspolkuajattelu tulee näkymään yhä vahvemmin sisältöjen strategisessa suunnittelussa.

”Sykäys ostamiseen voi tulla vaikkapa taktisesta mainonnasta, mutta sen jälkeen kuluttaja palaa hakemaan tietoa tuotteista, hinnoista ja ostopaikoista — juuri tähän harkintavaiheeseen tarvitaan oikeanlaisia sisältöjä. Kuluttaja haluaa olla varma, että on tekemässä hyvän päätöksen.”

Kirsi Laakso, Customer Insight Director, Dagmar

Asiakaslähtöiset sisällöt vaativat vahvaa asiakasymmärrystä. Olipa kyse uunituoreen asiakkaan ohjeistamisesta palvelun käyttöön tai harkintaikkunassa olevan asiakkaan vaikeudesta vertailla eri tuotteita, tärkeintä on tarjota ratkaisuja. Vastataan asiakkaan haasteisiin – ei arvailla, vaan selvitetään ne tutkimalla ja osallistetaan kohderyhmä mukaan.

Vaikka formaatit, kanavat, oikea-aikaisuus, käyttäjäkokemus ja tekniset toteutukset edistävät sisältöjen onnistumista, fokusointi siihen, miksi asiakas ostaa, tulisi olla sisältöjen pihvi.

2. Kanavatietoisuutta kunnioitetaan – sisältöjä suunnitellaan asiakas- ja kanavalähtöisesti

Tämän päivän kuluttajat ovat kanavatietoisia, he pohtivat algoritmeja ja käyttökokemusta sekä vaativat sisältöjä, joita ovat tottuneet juuri kyseisessä kanavassa näkemään tai joita haluavat kuluttaa.

Kun TikTokin käyttö alkoi yleistyä ja samanlainen sisältö valui Instagramiin, nousi vastareaktiona kampanja ”Make Instagram Instagram again”. Käyttäjiä häiritsi algoritmin muuttuminen, mainosten lisääntyminen, tiktokmaisuus, kronologisuuden puuttuminen sekä ylipäänsä ”suggested post”-julkaisujen määrän lisääntyminen niin paljon, että omasta virrasta ei enää löytänyt omien seurattujen julkaisuja.

Kuluttajien odotukset sekä eri kanaville että niiden sisällöille ovat kasvaneet. Oma tili voidaan jopa deletoida, jos se ei enää palvele.

Sisältömarkkinoinnin kysymyksiä vuonna 2023:
Ovatko sisältömme sekä asiakaslähtöisiä että kanavalähtöisiä?
Sopivatko ne kanavaan ja palvelevatko ne käyttäjien tarpeita kanavassa halutulla tavalla?

3. Sisältömarkkinointia tehdään kaukonäköisemmin ja johdetummin

Kun sisältömarkkinointiin panostetaan enemmän, kilpailu kuluttajien huomiosta kiihtyy – ja kuluttajien vaatimukset sisällöille kasvavat.

Vuonna 2023 sisältömarkkinointia tehdään asiakas- ja kanavalähtöisemmin, mutta myös kaukonäköisemmin. Sisältöstrategioissa luodaan teemat linjaamaan sisältötekemistä. Sisältöjen suunnittelua ja tuotantoa tehdään fiksummin ja prosessoidummin. Sisältötarpeet ja tarvittavat formaatit mietitään ajoissa ja sisältöjen versiointi ja jatkokäyttömahdollisuudet suunnitellaan jo ennen tuotantoja.

Sisältömarkkinoinnin kysymyksiä vuonna 2023:
Millaiset teemat nostamme sisältöstrategiamme ytimeen?
Lähteekö sisältöstrategiamme liiketoimintamme tavoitteista ja palveleeko se myös mm. myynnin ja asiakaspalvelun vuositavoitteita?
Miten hiomme sisältöjen suunnittelu- ja tuotantoprosessin niin sujuvaksi, että voimme toimia ilman pullonkauloja ja ottaa kaiken irti sisältöjen versioinnista ja uudelleen käyttämisestä?

4. Vastuullisuus ja maine nousevat näkyvämmin esiin

Miten vastuullisuus saadaan brändistrategian ytimeen? Esimerkiksi vaatebrändi Patagonian omistaja Chouinard lahjoitti omat osuutensa järjestölle, joka taistelee ilmastonmuutosta vastaan. Jatkossa tuotot ohjataan planeetan pelastamiseen!

Viime vuosina etenkin kestävään kehitykseen sekä muuhun yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvät vaatimukset ovat lisääntyneet. Tämä pakottaa brändit läpinäkyvyyteen ja aitoon vastuullisuuteen – kuluttajat ovat tiedostavia, varsinkin zetat!

Sisältömarkkinoinnin kysymyksiä vuonna 2023:
Teetkö vastuullisuusasioissa minimin vai onko vastuullisuus strategian ytimessä?
Ovatko vastuullisuusasiat sisältöstrategian keskiössä?

5. Sisällöistä osallistavampia

Teknologia tukee yhä paremmin interaktiivisia sisältöjä. Kun asiakaspolun ymmärrykseen ja asiakaskokemukseen panostetaan enemmän, osallistavia sisältöjäkin voidaan sijoittaa paremmin oikeaan aikaan ja paikkaan.

Esimerkiksi palvelevat bannerit, jotka mahdollistavat liidien keräämisen mediassa poistumatta sivulta, pelillistetyt sisällöt ja erilaiset kyselyt, joiden mukaan mainos personoituu – kaikki nämä tulevat lisääntymään.

Sisältömarkkinoinnin kysymyksiä vuonna 2023:
Onko sisältöjesi kaikki potentiaali hyödynnetty – osallistavatko sisältösi, onko niillä muukin palveleva funktio?

tämän blogin kirjoitti

Sirpa Toljander

Content Director

sirpa.toljander@dagmar.fi

+358456450616

Sirpa on Dagmarin Customer Experience Strategi, joka puhuu kohderyhmää osallistavien, oivaltavien, skarppien sisältöjen puolesta ja syttyy ketterien prosessien ja toimintamallien käytöstä kaikessa markkinoinnin tekemisessä.

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA