BlogiJussi-Pekka Kettunen 16.05.2024

Näin pärjäät hakukoneoptimoinnissa SGE-aikakaudella

Myynnin kasvattaminen Digitaalinen markkinointi Hakukonemarkkinointi

Google testaa parhaillaan 120 maassa ja seitsemällä eri kielellä uutta SGE-tekoälyavustajaa (HUOM: 20.5.2024 Google muutti SGE:n nimeksi AI Overviews). Jos SGE eli Search Generative Experience otetaan käyttöön globaalisti, se mullistaa hakukokemusta perinpohjaisesti – ja vaikuttaa merkittävästi myös sivustojen näkyvyyteen ja liikenteeseen. Dagmarin Head of SEO Jussi-Pekka Kettunen kertoo ensimmäiset vinkit, miten AI-pohjaisessa hakukoneessa kannattaa optimoida – ja mikä on huonoin taktiikka.

Tulevaisuudessa ei enää mietitä, miten päästään hakutulosten ensimmäiseksi vaan miten ylipäätään päästään mukaan AI:n generoimiin vastauksiin.

Jussi-Pekka Kettunen, Head of SEO, Dagmar

Suuren mullistuksen aika

Google ilmoitti 14.5.2024 Googlen I/O tapahtumassa tuovansa SGE:n USA:n markkinoille. Tähän asti SGE on ollut vain rajatussa testikäytössä 120 maassa ja seitsemällä eri kielellä.

Nyt hakukoneoptimoijat ympäri maailman miettivät, miten uudistus vaikuttaa sivustojen näkyvyyteen ja liikenteeseen.

Vuonna 2024 Googlen hakukone muuttuu ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin viimeisen 10 vuoden aikana. SGE eli Search Generative Experience (HUOM: 20.5.2024 Google muutti SGE:n nimeksi AI Overviews) tuo Googlen hakukoneeseen generatiivisen tekoälyn, joka tuottaa täysin uudenlaisen hakukokemuksen. SGE:n ansiosta Googlelle voidaan esittää monimutkaisempia ja kuvailevampia kysymyksiä vähän samaan tapaan kuin nyt esimerkiksi ChatGPT:lle tai Bing-hakukoneen Copilotille.

Esimerkki SGE-hakutuloksesta. Kuva haettu täältä.

Tammikuussa 2024 tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 87 prosenttia hauista tuotti SGE:n generoiman tuloksen.

Käytännössä

  • SGE-hakutulokset sisälsivät 10,2 linkkiä neljästä eri domainista
  • Jopa 94 prosenttia generatiivisesti muodostuneista linkeistä oli TOP 20 -sijoitusten ulkopuolisia sivuja
  • suurimmassa generatiivisesti luodussa hakutuloksessa oli jopa 37 uutta URLia ennen perinteisiä orgaanisia hakutuloksia.

Jos Google julkaisisi SGE:n nykyisessä muodossaan, voisi perustellusti sanoa, että kymmenen sinisen linkin aika on ohi.

(Tutkimukseen käytettiin 1 000 eri hakutermiä 10:stä eri vertikaalista USA:ssa. Tutkimus on tarkoitus toistaa, kun Google on julkaissut SGE:n globaalisti.)

Miten markkinoija pärjää SGE-aikakaudella?

Marraskuussa 2023 julkaistu GEO-tutkimus antoi hieman viitteitä siitä, miten SGE-aikakauteen voi valmistautua. Tutkijat testasivat yhdeksän keinoa, miten AI-pohjaisissa hakukoneissa kannattaa optimoida.

Parhaimmiksi nousivat

  • lähteisiin viittaaminen
  • asiantuntijaviittausten lisääminen teksteihin
  • tilastojen lisääminen.

Lähteisiin viittaaminen lisää sisällön luotettavuutta myös lukijan silmissä. Kun AI-työkalut ovat tehneet sisällön tuotannosta näennäisesti vaivatonta, lähteet antavat uskottavuutta.

Olenkin puhunut jo pitkään, että verkkosivustoille kirjoittaminen on usein kuin tutkimusartikkelin tekemistä: tiivistelmä alkuun, selkeät otsikkotasot ja viittaukset lähteisiin.

Asiantuntijoiden kommenttien lisääminen tekstiin lisää luotettavuutta, mutta myös nostaa sivuston auktoriteettia käsiteltävänä olevaa aihetta kohtaan, etenkin jos aihe on vahvasti liitetty haastateltuun henkilöön.

Tilastojen lisääminen tuo lähtökohtaisesti aina jotain uutta tietoa olemassa olevaan.

Googlelle myönnettiin kesäkuussa 2022 Information Gain Score -patentti, jonka yhtenä tarkoituksena on nostaa sellaisten sivujen näkyvyyttä, jotka tuovat uutta tietoa jo olemassa olevaan keskusteluun.

Toki pelkkä uusi tieto ei riitä, se on osattava esittää myös hakukoneystävällisesti.

Tutkimukset ovat aina loistavia linkkimagneetteja. Vaikka linkit eivät enää ole se tärkein näkyvyyteen vaikuttava tekijä, niitä ei kannata unohtaa hakukoneoptimoinnin kokonaisuudesta kokonaan.

Ai niin.

Arvaa mikä osoittautui huonoimmaksi taktiikaksi? Hakutermien määrän lisääminen sisältöön. Tutkimuksen mukaan hakutermioptimointi suoritti 10 prosenttia huonommin kuin baseline.

Ethän siis enää mieti, miten monta kertaa hakutermin pitää esiintyä sisällössä.

Tekstejä kannattaa nyt tarkastella uudella tavalla. Kysymys-vastaus-formaatin hyödyntäminen voi parantaa todennäköisyyttä päästä AI-vastauksiin. Monet julkaisijat ovat näin jo tehneet.

Muista nämä SGE-aikakaudella:

  • Viittaa sisällöissä lähteisiin, lisää asiantuntijoiden kommentteja ja/tai käytä tilastoja.
  • Tuo sisällöissä aina jotain uutta jo olemassa olevaan keskusteluun.
  • Hakutermien määrän lisääminen sisältöön vaikuttaa negatiivisesti orgaaniseen näkyvyyteen.
  • Hyödynnä kysymys–vastaus-formaattia.

Dagmarin SEO-tiimi auttaa sinua valmistautumaan SGE-aikaan

Olemme jo pitkään hyödyntäneet artikkelituotannoissamme asiantuntijoita. Pyydämme heiltä teksteihin lainauksia, joilla voimme vahvistaa mielikuvaa sisällön luotettavuudesta. Saamme usein asiantuntijoilta uutta tai poikkeavaa näkemystä aiheesta, mikä auttaa näkyvyyden kehittämisessä. Lisäksi voimme kommunikoida Googlelle useilla tavoilla sitaatin antajan asiantuntijuutta.

Huomaa kuitenkin, että valtavirrasta täysin poikkeava näkemys ei välttämättä sijoitu hakukoneissa hyvin, jos tähtäät johonkin hyvin suosittuun ja tunnettuun aiheeseen.

Viittaamme ulkoisiin sivustoihin, mikä linkittää sivuasi tarkemmin aiheeseen ja lisää näin luotettavuutta Googlen ”silmissä”. Lähteet voivat sijaita myös omalla sivustollasi.

Itselleni innostavinta on viitata tutkimuksiin. Meillä Dagmarissa on oma tutkimusosasto, jonka osaamista SEO-tiimimme hyödyntää aina tarvittaessa. Mikä olisikaan vahvempi yhdistelmä kuin hakukoneystävällinen artikkeli, joka tarjoaa uutta tutkimustietoa. Sitä voidaan jakaa muun muassa some-kanavissa ja levittää eri medioissa keräten samalla viittauksia muilta sivustoilta orgaanisesti.

Muistatko tammikuussa 2024 tehdyn tutkimuksen, johon viittasin aiemmin tässä jutussa? Tuo yksi sivu on saanut tähän päivään mennessä muilta sivustoilta 275 viittausta (ja minulta yhden lisää).

Melko vaikuttavaa.

Ota yhteyttä, kun haluat kuulla lisää, miten voit valmistaa jo nyt sivustoasi uuteen aikakauteen!

KIRJOITTAJA

Jussi-Pekka Kettunen

Head of SEO

jussi-pekka.kettunen@dagmar.fi

+358505330070


Head of SEO Jussi-Pekka Kettunen on SEOon hurahtanut kiipeilevä ekonomi, jonka vapaa-aika kuluu myös valokuvausta ja kuvien muokkausta opetellessa.

Lähteitä mm.

Aggarwal, P., Murahari V., Rajpurohit, T., Kalyan. A., Narasimhan, K.R. & Deshpande A. GEO: Generative Engine Optimization, 16 Nov 2023.

O’Toole, L. 2024. Research Study – The Impact of Google’s Search Generative Experience on organic rankings. Haettu: 16.2.2024.

Lue lisää aiheesta