BlogiDagmar 03.10.2019

Onko CMO pian CGO

Markkinointiteknologiat Brändi Kulttuuri Trendit Uudet teknologiat

Saksassa pidetyssä DMEXCOssa kuopattiin markkinointijohtajan perinteistä roolia. Tulevaisuudessa markkinointijohtajan vastuualueeseen kuuluu yhä enemmän myös teknologioiden, asiakaskokemuksen ja kyvykkyyksien johtamista – liiketoiminnan kasvun mahdollistamisen johtamista. Chief marketing officer on paremminkin Chief growth officer.

DMEXCO keräsi Saksan Kölniin yli 40 000 markkinoinnin, teknologian ja digitaalisuuden asiantuntijaa. Yli 1 000 näytteilleasettajan lisäksi ohjelmassa oli valtavasti maailmanluokan seminaareja. Alan edelläkävijät ja ajatusjohtajat rakensivat tulevaisuuden kuvaa digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehityksestä. Tulevaa luodattiin muun muassa markkinoijien ja toimistojen, uusien teknologioiden ja innovaatioiden näkökulmasta.

Markkinoinnin johtamiseen liittyvissä keskusteluissa korostui muutos markkinointijohtajan (CMO) roolissa ja tavassa, jolla markkinointia johdetaan entistä laajemmassa ekosysteemissä. Muutospaineita kiihdyttävät erityisesti teknologioiden nopea lisääntyminen ja kehittyminen sekä tarve niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.

CMO johtaa muutosta asiakkaan äänellä

CMO nähdään tulevaisuudessa strategisena muutosjohtajana tai aktivoijana ja mahdollistajana, jonka toimenkuva on huomattavasti perinteistä laajempi. Markkinointijohtajasta on tulossa organisaation muutoskatalyytti. Hän edistää muutosta kuluttajan mind-setin lisäksi omassa organisaatiossaan, niin kulttuurisesti kuin uusien teknologioiden ja kyvykkyyksien osalta. Aihe on ajankohtainen, markkinointijohtajan roolin muutosta on sivuttu aikaisemmin mm. AdAgessa: Why more brands are ditching the CMO position.

Onpa nimike jatkossa “chief growth officer”, “chief experience officer”, “chief commercial officer”, “chief brand officer”, “president of brands” tai perinteinen CMO, markkinointijohtaja edustaa asiakkaan ääntä läpi organisaation.

Markkinointijohtajan vastuulla on yhä enemmän markkinoinnin ja liiketoiminnan kasvun mahdollistavien teknologioiden johtamista, uusien mahdollisuuksien etsimistä, monimutkaisempien kumppaniekosysteemien johtamista jne. Roolin merkitys kasvaa, kun markkinoinnin johtamisen lisäksi tehtäviin kuuluu uusien kyvykkyyksien ja keinojen rakentamista. Markkinointijohtajalle kuuluvat niin asiakaskokemus, tech-stackit kuin digitaalinen transformaatio.

Brändin johtaminen on oppivan ekosysteemin johtamista

kumppaneita ja julkaisijoita, joista markkinointijohtajan pitää koota oma voittava ekosysteeminsä.

Yksittäisen toimiston tai kumppanin roolina ei ole yrittää hallita kaikkea, vaan muuttaa omaakin toimintaansa isossa brändin johtamisen ekosysteemissä toimimiseen. Kyse ei ole yksittäisten kampanjoiden tai konseptien toteuttamisesta, vaan ekosysteemi kehittää omaa oppimistaan ja tekemistään pidemmällä aikavälillä. Sen avulla varmistetaan myös brändin pidemmän aikavälin kehittäminen ja menestys.

Koko ekosysteemi perustuu nopeaan testaamiseen, oppimiseen ja tiedon jakamiseen kaikille toimijoille. Onnistumiset pystytään skaalaamaan nopeasti ja tehokkaasti.

Ja vaikka keskusteluissa teknologia oli isossa roolissa, luovuus markkinoinnin tai asiakaskokemuksen johtamisessa ei ole kuolemassa mihinkään. Päinvastoin, se saa uusia muotoja. Teknologia on vain mahdollistaja – raketti – joka vie satelliitin avaruuteen.

Tärkeimmät pointit

  • Markkinointijohtaja edustaa asiakkaan ääntä organisaatiossa.

  • Markkinoinnin johtamisen konteksti on muuttumassa kyvykkyyksien johtamisen myötä, mutta edelleen tarvitaan brändin rakennusta ja johtamista.

  • Vahva tulevaisuusajattelu korostuu: markkinoinnin johtaminen on kyvykkyyksien ja keinojen rakentamista, uusien mahdollisuuksien avaamista.

  • Yksin ei pärjää. Parhaat kumppanit ja heidän kyvykkyytensä tarvitaan mukaan markkinoinnin ja brändin johtamisen ekosysteemiin, joka mahdollistaa tulevaisuuden menestyksen.

tämän blogin kirjoitti

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA