BlogiDagmar 08.06.2020

Oppiva verkkokauppamarkkinointi: paras mittaamisen kokonaisuus myynnin tehostamiseen

Asiakaskokemuksen kehittäminen Markkinoinnin kehittäminen Luovat sisällöt Sosiaalinen media

Olipa verkkokauppa suuri tai pieni, sen markkinoinnin haasteet ovat varsin samoja: kuinka paljon markkinointi tuottaa myyntiä, ovatko investoinnit kannattavia, mitkä markkinoinnin toimenpiteet ja kanavat toimivat parhaiten? Jokaisen verkkokaupan markkinoinnin liiketoiminnallisena tavoitteena on tuottaa ja kasvattaa myyntiä kannattavasti. Digital Manager Mikko Mantere kertoo, miten markkinoinnin toimivuutta ja tavoitteisiin pääsyä voidaan todentaa.

Markkinoijien käytettävissä on mitä moninaisempia mainonnan raportteja, analytiikkaa ja kolmikirjainlyhenteisiä mittareita – mutta miten kaikesta tiedosta saadaan seulottua juuri ne tärkeimmät, markkinoinnin toimivuutta parhaiten kuvastavat mittarit?

Määritä mittarit, joilla on merkitystä

Markkinoinnille tärkeiden mittareiden määrityksessä päästään hyvin liikkeelle esittämällä seuraavat kysymykset:

  • Mitkä mittarit kuvastavat markkinoinnin toimenpiteiden toimivuutta lyhyellä aikavälillä? Entä pitkällä aikavälillä?
  • inkälainen vaikuttavuus eri mittareilla on liiketoimintaan?

Avinash Kaushikin Impact Matrix -taulukko (kuva alla) havainnollistaa, miten erilaiset markkinoinnin mittarit jakautuvat taktisiin, lyhyen aikavälin mittareihin (taulukon vas.kulma) ja strategisiin, pitkän aikavälin mittareihin (taulukon oik.kulma). Taulukon avulla voidaan havainnoida, kuinka suuri vaikutus mittarilla on liiketoimintaan ja kuinka usein kyseistä mittaria on syytä ylipäänsä tarkastella, jotta mittarin antamat tulokset ovat hyödyllisiä käytettäväksi.

Lähde: https://www.kaushik.net/avinash/impact-matrix-digital-analytics-framework/

Verkkokauppamarkkinoinnin taktiset mittarit

avallisesti verkkokaupan markkinointia ja mainontaa mitataan lyhyen aikavälin taktisilla mittareilla. Nämä mittarit kertovat, kuinka paljon tuotettiin tapahtumia (kuten klikit, konversiot) ja kuinka laadukkaasti (kuten klikki- ja konversioaste). Taktisten mittareiden hyödyntäminen on järkevää, koska ne antavat nopean pulssin verkkokaupan markkinoinnin toimivuudesta ja tuloksia voidaan hyödyntää suoraviivaisesti toimenpiteiden optimoinnissa.

Taktisen tason mittaaminen tapahtuu usein sivustoanalytiikan (esim. Google Analytics) ja mainonnan osto- ja hallintajärjestelmien kautta.

Tässä muutama vinkki, miten taktisia mittareita voi hyödyntää tehokkaasti markkinoinnissa:

  1. Automatisoi raportointi dashboardille.
    Näin säästät aikaa ja saat nopeasti kokonaiskuvan verkkokaupan markkinoinnin toimivuudesta. Sisällytä dashboardille vain oleellisimmat mittarit, joilla on vaikutusta liiketoimintaan ja joihin markkinointitoimenpiteillä on vaikutusta.
  2. Automatisoi mainonnan optimointi.
    Mittaaminen ja optimointi voidaan automatisoida digiostamisen työkaluilla, joissa järjestelmä mittaa ja optimoi kampanjoita kohti markkinoijan asettamaa taktista tavoitetta, kuten klikkejä, sivustovierailuja tai myyntikonversioita. Tutustu mm. RADLYn AI-pohjaisiin työkaluihin, joilla kampanjoiden tehokkuutta voidaan parantaa tekoälyn ja automaation voimin.

Automaation hoitaessa raportoinnin ja kampanjoiden päivittäisen optimoinnin, sinulle jää aikaa keskittyä strategisempien tavoitteiden saavuttamiseen.

Verkkokauppamarkkinoinnin strategiset mittarit

Strategisilla mittareilla pureudutaan verkkokaupan markkinoinnin todelliseen vaikuttavuuteen liiketoiminnassa. Jos taktisilla mittareilla on kevyt tai pienehkö vaikutus liiketoimintaan, on strategisten mittareiden värähtelyllä suurempi vaikutus verkkokaupan tulokseen.

Miten markkinoinnin mittaamista voidaan sitten kehittää entistä strategisempaan suuntaan? Tässä listattuna muutamia lähestymistapoja:

Mittaa markkinoinnin tuottamaa inkrementaalista myynnin kasvua.
Inkrementaalisella myynnillä tarkoitetaan sitä myyntiä, joka ei olisi kotiutunut ilman mitattavaa markkinoinnin toimenpidettä. Mittaus toteutetaan systemaattisella testausmenetelmällä, jossa mitataan esimerkiksi mainontaa näkevien ja mainontaa ei-nähneiden tuottamien verkkokauppamyyntien erotusta. Erotuksen avulla saadaan entistä tarkempi kokonaiskäsitys markkinoinnin eri toimenpiteiden vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja niiden tuotos-panossuhteesta.

Mittaa online-kanavien toimivuutta digitaalisella attribuutiomallinnuksella.
Verkkokaupan asiakkaat kohtaavat todennäköisesti yrityksesi markkinointia useissa eri digikanavissa ennen varsinaisen ostopäätöksen syntymistä. Attribuutiomallinnuksella mitataan digitaalisten kohtaamispisteiden vaikutusta ostopäätöksen syntymiseen. Tulosten avulla voidaan muodostaa kokonaiskuva digitaalisesta markkinoinnista, ottaa kantaa digibudjetin jakoon eri kanavien välillä ja tehostaa digimarkkinointia esim. paremmin ajoitetulla retargetoinnilla ja paremmilla mediavalinnoilla.

Mittaa koko markkinoinnin ROMIa ekonometrisella mallinnuksella.
Ekonometrisen mallinnuksen avulla saadaan selville mm. kuinka paljon markkinointi-investoinnit vaikuttavat liiketoiminnan avainmittareihin ja paljonko investoinnit ovat tuottaneet myyntiä. Mallinnus yhteismitallistaa kaikki markkinointikanavat (online, offline) ja kertoo niihin ohjattujen investointien tuotos-panossuhteet. Tulosten pohjalta investointitasoja ja kanavien budjettiallokaatioita voidaan optimoida ja ennustaa markkinoinnin tehokkuuden kasvattamiseksi.

TÄmän blogin kirjoitti

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA