Töitämme 29.09.2023

Vattenfall ja Dagmar yhdistivät voimansa: verkkomyynti ylös, asiakashankinnan hinta alas

Markkinoinnin tuloksellisuus Myynnin kasvattaminen Digitaalinen markkinointi Kasvumarkkinointi Markkinoinnin tehostaminen Hakukonemarkkinointi Konversio-optimointi Verkkokauppa

Vattenfall osasi ennakoida jo varhain, miten merkittävästi kuluttajien ostokäyttäytymisen muuttuminen vaikuttaa koko liiketoimintaan. Kun uudet sähkösopimukset solmitaan yhä useammin verkossa, asiakaskokemuksen onnistuminen jokaikisessä digitaalisen ostopolun vaiheessa nousee kriittiseksi menestystekijäksi. Kasvua lähdettiin hakemaan yhdessä Dagmarin kanssa hyödyntämällä kasvumarkkinoinnin koko arsenaalia pitkin asiakaspolun eri vaiheita. Loistavin tuloksin – joka vuosi.

Miten kasvattaa verkkomyyntiä kannattavasti rajusti kilpaillulla toimialalla?

Vattenfall on Euroopan neljänneksi suurin sähköntuottaja ja suurin lämmöntuottaja. Ruotsalainen Vattenfall tunnetaan erityisesti vastuullisuudesta; jo useana vuonna kuluttajat ovat valinneet sen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi Suomessa.

Dagmarilla on ollut kunnia toimia Vattenfallin digitaalisen markkinoinnin kumppanina jo vuodesta 2019. Dagmarin asiantuntijat ovat auttaneet Vattenfallia kasvattamaan uusien sähkösopimuksien myyntiä verkon kautta niin uusille kuin nykyisille asiakkaille. Ei mikään ihan helppo tehtävä. Sähköyhtiöt kun käyvät asiakkaista kovaa kilpailua, eivätkä toimijat erotu kuluttajien mielissä selkeästi. Markkina on hyvin hintavetoinen, joten kannattavan kasvun tekeminen on haastavaa. Eikä tilannetta helpota sekään, että sähkön ostamiseen ja tuotantoon liittyviä asioita pidetään usein aika vaikeasti ymmärrettävinä.

”Dagmar on ollut meille merkittävä kumppani jo useamman vuoden. Yhteistyömme Dagmarin kanssa on ollut monipuolista niin sivuston kehityksen kuin digitaalisen mainonnan osalta. Yhteistyöllä on ollut iso merkitys siihen, että Vattenfallin online-myynti on jatkanut vahvaa kasvua vuodesta toiseen.”

Santeri Määttänen, Product Owner – Head of New Sales team, Vattenfall

Jatkuvaa, kokonaisvaltaista kehitystyötä kasvumarkkinoinnin keinoin

Heti yhteistyön alussa oli selvää, että kasvutavoitteisiin on vaikea päästä, jos digitaalista markkinointia ajatellaan vain maksetun mainonnan kautta. Siksi kasvua lähdettiin hakemaan hyödyntämällä kasvumarkkinoinnin keinoja pitkin asiakaspolun eri vaiheita.

Dagmar on toiminut Vattenfallin digitaalisen markkinoinnin kumppanina laajasti. Haku-, some-, display-, natiivi- ja videomainonnan lisäksi Dagmarin erikoisasiantuntijat ovat konsultoineet myös oman datan hyödyntämisessä, hakukoneoptimoinnissa, konversio-optimoinnissa ja data-analytiikassa.
 
Kaiken menestyksen kulmakivenä on ollut erittäin tiivis, siiloton ja toinen toistaan arvostava yhteistyö. Luottamukseen perustuva työkulttuuri innostaa ja rohkaisee ideoimaan yhä uusia ratkaisuja yhteisen tavoitteen eteen. Viikoittaiset työpalaverit ja sprinttimallinen työskentely tekevät toiminnasta ketterää – oleellinen tieto kulkee nopeasti ja uusia kasvumahdollisuuksia löydetään jatkuvasti.

Vuosien varrella on tehty paljon pienkehitystä ja vedetty yhdessä läpi monia onnistuneita projekteja. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Dynaamisten materiaalien tuotanto ohjelmalliseen display-mainontaan.
  > Hintaviestintä, sisältöjen A/B-testaus ja tuotanto onnistuvat skaalautuvasti markkinatilanteiden muuttuessa nopeasti.
 • Monipuoliset markkinoinnin dashboard-näkymät, joiden rakentamisessa on hyödynnetty Dagmarin Datacronia®.
  > Kaikki digitaalisen markkinoinnin tulokset ovat reaaliaikaisesti näkyvillä – myös sovituille sidosryhmille. Datacronin avulla kaikki data on varastoitu yhteismitallisesti eli se on käyttövalmista tulevaisuudessa esimerkiksi tekoälyä ja/tai koneoppimista hyödyntäville työkaluille.
 • Omaa dataa käytetään laajasti digitaalisen mainonnan kanavissa.
  > Maksetussa mainonnassa voidaan toteuttaa erilaisia hoitomalleja ja asiakasviestintää.
 • Markkinoinnin lift-analyysi.
  > Mainonnan vaikutus nykyasiakkaisiin pystyttiin todentamaan tilastollisesti merkitsevällä tavalla.
 • Käytettävyystestaus ja verkkokyselyt. 
  > Tietoa verkkosivun käytettävyyden kehittämiseen ja mahdollisten myynnin pullonkaulojen löytämiseen verkkosivulla.

”Digimarkkinoinnin toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja muutoksessa mukana pysyminen edellyttää työkalujen, teknologioiden ja toimintamallien uudelleen arviointia ja käyttöönottoa. Vattenfall on onnistunut tässä todella hyvin ja on pystynyt vuosi vuodelta kehittämään toimintaansa, joka on näkynyt suoraan tuloksissa.”

Heikki Pieniniemi, Chief Business Officer / Growth Marketing, Dagmar

Verkkomyynti kasvaa kannattavasti – asiakashankinnan hinta pienenee

Kokonaisvaltainen optimointi on tuottanut loistavia myyntituloksia. Vattenfall on ylittänyt jokaisena yhteistyövuotena verkkomyynnin tavoitteet kirkkaasti, jopa 80–150-prosenttisesti.

Ostetun mainonnan tuotto-panossuhdetta on parannettu merkittävästi, vaikka budjetti on pysynyt samassa suuruusluokassa.

Asiakashankinnan hinta eli digitaalisen mainonnan tehokkuutta mittaava CPA (Cost per acquisition), on saatu laskemaan vuosien aikana todella merkittävästi:

 • Hakukonemainonnan CPA –47 %
 • Ohjelmallisen display-mainonnan CPA –37 %
 • Sosiaalisen median mainonnan CPA –18 %