Sirpa Toljander

Datalla rikastettuihin ja puhutteleviin sisältöihin keskittynyt sisältöstrategisti. Syttyy oivaltavista ja monikanavaisista sisältökokonaisuuksista. Kuluttaa vapaa-aikansa ahmien selfhelp-kirjallisuutta ja matkustelemalla niin paljon kuin mahdollista.

Näkemys muodostuu jäsennellystä datasta. Se on ymmärryksen luomista, tärkeimpien asioiden merkityksellistämistä ja olennaisimpien asioiden hahmottamista. Keskittymällä aidosti asiakkaan ongelmaan, kipupisteisiin ja ilonaiheisiin, voidaan luoda oivaltavia ja lisäarvoa tuottavia sisältöjä.

Näkemystyöllä pyritään ymmärtämään kokonaistilanne sekä muodostamaan syvä ymmärrys asiakkaan tarpeista ja toiveista. Yhtä tärkeää on tuntea asiakkaan suosimat mediat ja kanavat, joista hänet tavoittaa sekä tunnistaa ne sisältöteemat, jotka puhuttelevat ja herättävät tunteita.

Näkemyksen rakennuspalikat

Kun sisältöjä suunnitellaan asiakkaan näkökulmasta ja ratkaisua haetaan oikeaan ongelmaan, on paljon todennäköisempää, että sisällöt osuvat nappiin ja resonoivat kohderyhmässä.

Asiakaslähtöisyyden ensimmäinen askel otetaan jo ennen sisältöjen suunnittelun aloitusta: näkemyksen muodostamisessa.

  • Näkemys syntyy syvästä asiakasymmärryksestä, jolle data antaa hyvät lähtökohdat.
  • Asiakasymmärryksen kasvattaminen käynnistyy kaiken olemassa olevan tiedon analyysillä.
  • Tausta-aineiston analyysi auttaa hahmottamaan, mitä tiedämme asiakkaistamme ja mitä emme tiedä.

Laadulliset ja määrälliset tutkimustiedot täydentävät toisiaan. Laadulliset menetelmät soveltuvat paremmin asiakasymmärryksen ja empatian kasvattamiseen, kun halutaan sukeltaa asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Määrällisellekin tutkimukselle on paikkansa, esimerkiksi oikeiden kanavien valinnassa kohderyhmän mediakäyttäytymisen tunteminen korostuu. Lisäksi hakudata antaa paljon arvokasta tietoa siitä, millaisilla hauilla ja hakusanoilla voidaan menestyä.

Näkemyksellinen sisällönsuunnittelu ymmärtää yrityksen liiketoimintaa, tuntee liiketoiminnan tavoitteet ja haasteet sekä brändin tavan puhua, näkyä ja kuulua. Siinä missä asiakaslähtöisyyttä ei voi alleviivata liikaa, myös sisältöteemojen tulee tukea liiketoiminnan tavoitteita.

Sisältö voi olla kaupallista ja silti merkityksellistä asiakkaille, kun se pohjautuu aitoon asiakasymmärrykseen.

Näkemys sisältöstrategian pohjana

Sisältöstrategian suunnittelun pohjalle kerätään tarkoituksenmukaista dataa, jota voidaan suoraan hyödyntää suunnittelun ohjaamisessa ja inspiroimisessa. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että jopa puolet sisällönsuunnittelusta tulisi keskittää oikean ongelman ymmärtämiseen ja määrittämiseen. Toinen puolikas asiakkaan läpikäymän polun ymmärtämiseen.

Sisällönsuunnittelijan optimi ajankäyttö:
50 % oikean ongelman määrittelyyn
50 % asiakaspolun tuntemiseen

Kun asiakaspolku tunnetaan, sen varrelle voidaan suunnitella oikeanlaisia sisältöteemoja sekä valita tehokkaimmat kanavat, oikeat hetket ja keinot, joilla asiakas tavoitetaan ja joilla saadaan napattua hänen huomionsa.

Näkemyksellisen sisällönsuunnittelun lopputuloksena saadaan asiakkaalle aidosti merkityksellisiä, lisäarvoa tuovia sisältöjä, jotka tavoittavat oikeissa kanavissa oikeaan aikaan – jopa ennen kuin asiakas osaa odottaa niitä.

Strateginen ja näkemyksellinen sisällönsuunnittelu vaatii oikeanlaista osaamista, kykyä tunnistaa datasta olennainen sekä taitoa luoda merkityksellistä tarinankerrontaa.

Dagmar Storiesissa on tuloksellisen ja asiakaslähtöisen sisältömarkkinoinnin asiantuntijoita. Ota yhteyttä: sirpa.toljander@dagmar.fi