Töitämme 27.06.2019

Da­ta to­den­si te­hon. Su­vi Te­räs­nis­ka pa­laa Dan­suk­ke­rin vai­kut­ta­jak­si.

Brändin kehittäminen Tiedolla johtaminen Luovat sisällöt Markkinoinnin tehostaminen Markkinoinnin tutkiminen Markkinointiviestintä Myynnin mallinnus Tutkimus Vaikuttajamarkkinointi

Dagmar Drive toteutti keväällä Suomen Sokerille myynnin mallinnuksen. Sen avulla saatiin selville jokaisen markkinointitoimenpiteen vaikutus myyntiin tuotteittain. Erityisen tehokkaaksi osoittautui kaksi vuotta sitten kesällä toteutettu markkinointikampanja laulaja Suvi Teräsniskan kanssa. Nyt Suvi Teräsniska tekee paluun osaksi Avidlyn suunnittelemaa kesän kokonaisuutta.

Mallinnuksen avulla tunnistettiin myyntiin vaikuttavat tekijät ja jokaisen toimenpiteen vaikutus ja tuotto (ROMI). Mallinnuksen aineistona käytettiin myynti- ja markkinointidataa vuosilta 2016–2018. Data-aineistossa oli mukana Suvi Teräsniskan kanssa kesällä 2017 tehty vaikuttajamarkkinoinnin kampanja, jossa tuotekärkenä oli Dansukker Hillosokeri.

– Perinteisesti toimenpiteiden tuloksia arvioidaan välittömillä mittareilla kuten myynti ja mainonnan huomioarvo. Näiden osalta tulokset olivat hyvät, mutta eivät poikenneet tavanomaisesta. Nyt tehty mallinnus paljasti, että vaikutus ulottuikin laajemmalle kuin vain Hillosokerin myyntiin. Vaikutus näkyi vahvana kasvuna selkeästi koko Dansukkerin portfoliossa ja mallinnus osoitti, että kasvu tuli puhtaasti vaikuttajamarkkinoinnilla, kertoo Dagmarin asiakkuusjohtaja Outi Hämäläinen.

Suomen Sokerilla mallinnuksen tuloksia luettiin kiinnostuksella.

– Mallinnus tuotti meille todella kiinnostavia tuloksia eri markkinointitoimenpiteiden toimivuudesta. Otimme hyvät opit välittömästi käyttöön ja tuloksia hyödynnetään vaikuttajamarkkinoinnin ohella myös jo mm. kesäkampanjamme mediavalinnoissa, kommentoi Suomen Sokerin markkinointipäällikkö Inari Kettula.

Dagmarin tuottaman mallinnusdatan perusteella vaikuttajamarkkinointi päätettiin ottaa mukaan myös kesän 2019 kampanjointiin. Avidlyn suunnittelema, vahvasti brändillinen konsepti nostaa keskiöön Suomen luonnon ja sen tarjoaman sadon. Sokerin ansiosta sato maistuu, säilyy ja on nautittavissa ympäri vuoden. Kesän kampanja kannustaa ja inspiroi sadon hyödyntämiseen, säilömiseen ja siitä nauttimiseen.

– Käynnistämme herkullisen ja hyvää tekevän keräyshaasteen suomalaisille. Vaikuttajan käyttäminen haasteen sanansaattajana tuntui luontevalta osana konseptia. Suvi Teräsniska sopii tähän tehtävään loistavasti. Kannustamme yhdessä Suvin kanssa suomalaisia käyttämään, keräämään ja säilömään tuoretta satoa, kertoo Avidlyn asiakkuusjohtaja Liisa Syväniemi.