Töitämme 17.01.2022

DNA:n valmennuskokonaisuus auttoi tunnistamaan ja priorisoimaan markkinoinnin kehityskohteita

Osaamisen kasvattaminen Strateginen konsultointi

Dagmar toteutti DNA:lle markkinoinnin muutosta käsittelevän valmennuskokonaisuuden, jonka tavoitteena oli tunnistaa markkinoinnin muutoksen vaikutukset DNA:n markkinointiin ja löytää keskeisiä kehittymisen suuntia. Valmennuskokonaisuuden päättänyt työpaja auttoi DNA:n markkinoinnin asiantuntijoita tunnistamaan useita hyödyllisiä kehityskohteita, joita viedään eteenpäin yhdessä Dagmarin kanssa.

DNA:lle suunniteltu valmennuskokonaisuus koostui yhteensä kuudesta asiantuntijaluennosta markkinoinnin muutokseen liittyen. Luentojen anti koottiin yhteen työpajassa, joka keskittyi oppien arkeen vientiin ja keskeisten kehittymisen suuntien tunnistamiseen DNA:n kuluttajaliiketoiminnan markkinoinnin arjessa. Tavoitteena oli tunnistaa asioita, joiden pitää muuttua, jotta koulutuksessa opittua voidaan hyödyntää arjessa.

Valmennuskokonaisuus noudatteli Dagmarin kuuntelevaa ja osallistavaa koulutusfilosofiaa. Asiakas saa valita mieleisensä valmennusmoduulit markkinoinnin muutosvoimien eli tiedon, teknologian ja toimintamallien aihepiireistä. Räätälöimme koulutukset ja valmennukset aina asiakasyrityksen tarpeita ja osaamistasoa vastaavaksi. Osallistujat ovat aktiivisesti mukana koulutuksissa ennakko- ja kotitehtävien sekä ryhmätyöskentelyn parissa. Jokainen valmennuskokonaisuus päättyy yhteiseen työpajaan, jossa tehdään toimintasuunnitelma oppien ja oivallusten arkeen vientiin.

Ilman koulutuskokonaisuuden päättävää työpajaa osallistujat olisivat vain käyneet kuuntelemassa luennot, mutta mikään tuskin olisi muuttunut. Ainahan arjen juoksussa käydään keskusteluita, että tätä ja tätäkin asiaa pitäisi korjata, mutta se että yhdessä kokosimme yhteenvedon sekä uusista että jo aiemmin tunnistetuista kehityskohteista – peilaten luentojen antiin- asetti ne myös samalle viivalle vertailtavaksi ja siitä oli helppo poimia ne asiat, joita tulisi priorisoida.”, toteaa DNA:n Head of Marketing Development and Analytics Hanna Heiskanen.

Kiitos Dagmarin tiimille, joka hoiti sekä koulutuskokonaisuuden että sen jälkeisen työpajan todella mallikkaasti aina viimeiseen yhteenvetoon asti. Tähän yhteenvetoon palaan uudelleen myöhemminkin.

Hanna Heiskanen, Head of Marketing Development and Analytics, DNA

Työpaja konkretisoi koulutuksen opit kehityskohteiksi

DNA:n koulutuskokonaisuuden päättäneeseen työpajaan osallistui lähes 20 DNA:n markkinoinnin asiantuntijaa. Vilkkaan keskustelun perusteella tunnistettiin kehityskohteita usealta eri markkinoinnin osa-alueelta. Dagmarin asiantuntijat kokosivat kehityskohteista synteesin ja ratkaisuehdotukset. Kehityksen teemojen jäsentelyssä hyödynnettiin Dagmarin omaa Growth Excellence Model -viitekehystä. Näin syntyi yhdeksän priorisoitua kehityksen teemaa matkalla kohti DNA:n markkinoinnin tavoitetilaa.