Töitämme 15.04.2022

Vauhtia varainhankintaan – verkkosivuston heuristinen analyysi UN Women Suomelle

Asiakaskokemuksen kehittäminen Markkinoinnin kehittäminen Tiedolla johtaminen Digitaalinen markkinointi Kasvumarkkinointi Markkinoinnin tehostaminen Markkinointiteknologiat Asiakaskokemus Konversio-optimointi Verkkokauppa

Monilla organisaatioilla suurin haaste sivuston parantamisessa liittyy usein ensimmäisen askeleen ottamiseen. Voi olla stressaavaa miettiä, mistä pitäisi edes aloittaa.
Olisiko navigaatiota syytä selkeyttää? Pitäisikö sivuston sisäisen haun toimia paremmin? Onkohan lomakeprosessi käyttäjän näkökulmasta turhan hankala?
Tällaisessa tilanteessa suosittelemme heuristista analyysia. Se toimii erinomaisena aloituspisteenä silloin, kun tarkoituksena on parantaa sivuston käyttökokemusta ja sitä kautta konversion todennäköisyyttä.

UN Women on YK:n tasa-arvojärjestö, jonka tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. Suomessa järjestön komiteana toimii UN Women Suomi, jonka verkkosivusto unwomen.fi on keskeinen työkalu järjestön viestinnässä ja varainhankinnassa.

UN Women Suomi on tehnyt uudistuksia verkkosivuilleen. Järjestö halusi varmistaa, että sivustolla tehdyt muutokset tukisivat mahdollisimman hyvin varainhankintaa ja uusien jäsenien hankkimista.

Heuristinen analyysi auttaa listaamaan kehityskohteet

Heuristinen analyysi on asiantuntijan suorittama auditointi, joka perustuu tutkittuun ja patentoituun viitekehykseen. Se ei ole asiantuntijan henkilökohtainen näkemys sivustosta, vaan prosessi, joka auttaa kartoittamaan sivustolta ongelmakohdat, jotka seisovat sivuston tavoitteiden esteenä.

Ongelmakohdat voivat liittyä esimerkiksi käytettävyyteen, selkeyteen tai erilaisiin elementteihin, jotka aiheuttavat tahattomasti kitkaa käyttäjälle.

Hyvä käyttökokemuskaan ei vielä itsessään riitä taluttamaan käyttäjää kohti konversiota. Sivuston täytyy myös pystyä kertomaan arvolupauksensa eli perustella, miksi käyttäjän ylipäätään kannattaisi tehdä se asia, jota häneltä odotetaan. Motivaatioon vetoaminen on yksi tärkeimmistä konversioon vaikuttavista tekijöistä.

Nettisivumme ovat UN Women Suomen viestinnälle, varainhankinnalle ja vaikuttamistyölle ensiarvoisen tärkeä työkalu, ja Dagmarilta saamamme analyysi oli meille äärimmäisen hyödyllinen. Dagmarin asiantuntijat käyttivät aikaansa analyysien tekemiseen, mutta sen lisäksi he myös antoivat meille jakamattoman huomionsa käydäkseen yksityiskohtaisesti läpi analyysin tulokset.

Emma Winiecki, viestinnän vastaava, UN Women Suomi

Analyysi paljastaa kehityskohteet sivustolta

Dagmarin tekemä heuristinen analyysi auttoi UN Women Suomea löytämään ja parantamaan sivustoltaan kohtia, joita kehittämällä käyttäjäpolkua voidaan muuttaa sujuvammaksi ja lahjoitusten keräämistä tehokkaammaksi.

UN Women Suomen sivustolla lahjoituksen maksaminen on luotettavaa ja turvallista. Silti juuri maksamiseen liittyvät sivut herättävät usein eniten epävarmuutta verkkosivujen käyttäjissä. Analyysi auttoi UN Women Suomea kiinnittämään huomiota pieniin muutoksiin, jotka vahvistavat käyttäjän turvallista maksukokemusta ja nostavat lahjoituksen todennäköisyyttä.

Mobiilikäyttäjillä on usein selkeä tavoite mielessään. Tällaisten käyttäjien näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että mikään sivustolla ei estä käyttäjää tekemästä sitä, mitä hän haluaa tehdä. Heuristisen analyysin avulla UN Women pystyy tekemään sivuston käyttämisestä aiempaa helpompaa myös mobiilissa.

Varsinkin konversiopolun loppuvaiheessa olevat käytettävyyshaasteet ovat tärkeitä monen sivuston liiketoiminnan kannalta. Jos motivoitunut käyttäjä törmää sivustolla esteeseen, todennäköisesti hän ei enää palaa takaisin yrittämään toista kertaa. Tällaiset ongelmat ovat yllättävän yleisiä verkkosivuilla, eivätkä sivustojen ylläpitäjät ole niistä tietoisia.

Dagmarin avulla pystymme entistä tehokkaammin rakentamaan maailmaa, jossa sukupuolten tasa-arvo toteutuu, ja ennen kaikkea hankkimaan kipeästi tarvittuja varoja UN Womenin globaaliin työhön tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta ympäri maailmaa. Tällaiselle työlle on mahdotonta edes laittaa hintalappua – se oli meille korvaamattoman arvokasta.

Emma Winiecki, viestinnän vastaava, UN Women Suomi