Töitämme 10.04.2024

K-ruokakaupat loivat datalla todellista arvoa asiakkailleen

Markkinoinnin kehittäminen Markkinoinnin tuloksellisuus Myynnin kasvattaminen Digitaalinen markkinointi Markkinoinnin tehostaminen Markkinointiviestintä Asiakasymmärrys

Kuinka parantaa asiakaskokemusta sekä kasvattaa asiakkuuden arvoa hintakilpailun keskellä?
K-ruokakaupat ratkaisivat asian kääntämällä asiakkaiden oman datan hintaviestinnän oivaltavaksi työkaluksi. Tuloksena K-Ruoka-sovelluksen ja OmaPlussa-etujen käyttäjämäärien räjähdysmäinen kasvu.

K-ruokakaupat olivat menettäneet markkinaosuuttaan kilpailijoille. Kun vielä kiihtyvä inflaatio nosti suomalaisten hintaherkkyyttä rajusti syksyllä 2022, hintakilpailu kuumeni yhä kovemmaksi.

K-ruokaketjuilla oli 3,3 miljoonaa Plussa-asiakasta, mutta K-Ruoka-sovelluksen käyttäjämäärä oli jäänyt junnaamaan samalle tasolle vuosien ajan: vain murto-osa Plussa-kortin omistajista käytti K-Ruoka-sovellusta viikoittain. Toisaalta, heidän ostoskorinsa arvo oli keskimääräistä suurempi ja he asioivat K-ruokakaupoissa muita useammin.

OmaPlussa-edut olivat jo K-Ruoka-sovelluksen suosituinta sisältöä, mutta eduista tiesi ja niitä hyödynsi vasta pieni joukko asiakkaita.

Ei kaikkea kaikille hintamainontaa vaan dataan perustuvia täsmätarjouksia

K-ruokakaupat pystyvät ainoana markkinassa tarjoamaan asiakkaan ostohistoriaan perustuvia hinnanalennuksia ja tarjouksia. Niinpä asiakkaat tuli saada lataamaan K-Ruoka-sovellus ja linkittämään Plussa-korttinsa siihen. Näin he saisivat tarjouksia juuri niistä tuotteista, joita muutenkin ostaisivat.

Kertomalla OmaPlussa-eduista K-ruokakaupat pystyisivät vastaamaan todella laajan, hintaherkän asiakasjoukon tarpeisiin. Kun asiakkaat löytäisivät vakiotuotteitaan halvemmalla, tällä hyvällä asiakaskokemuksella olisi vaikutusta K-kauppojen hintamielikuvaan laajemminkin kuin perinteisellä ”kaikkea kaikille” -hintamainonnalla.

VAIKKA MUILLA OLI
HINTAMIELIKUVAHISTORIAA,
K-RUOKAKAUPOILLA OLI
DATAA ASIAKKAISTAAN.

Laura Siltanen, Client Director, Dagmar

Tunnettuus > harkinta > lataus > käyttö

Lanseerausvaiheen tavoitteena oli K-Ruoka-sovelluksen ja OmaPlussa-etujen tunnettuuden ja harkinnan kasvattaminen laajassa kohderyhmässä massamedioita hyödyntäen. Koska luovan ratkaisun tuli puhutella mahdollisimman suurta yleisöä, kampanjan päähenkilöksi valittiin koko kansan rakastama koomikko, Kiti Kokkonen. Hän auttoi tehostamaan kampanjan huomioarvoa ja madalsi sovelluksen lataamis- ja käyttökynnystä.

Jatkuvammalla kohdennetulla digimainonnalla innostettiin uusia asiakkaita lataamaan K-Ruoka-sovellus ja sen jo ladanneita aktivoimaan asiakastilinsä ja käyttämään sitä säännöllisesti.

Sovelluksen lataamisesta palkittiin ilmaisella tuotteella ja OmaPlussa-osion käytöstä merkittävällä alennuksella yhdestä, viikoittain vaihtuvasta tuotteesta. Kumpaankin palkintoon valittiin datan avulla tunnettujen brändien houkuttelevia peruselintarvikkeita, jotka vetosivat eri viikoilla hieman eri asiakasryhmiin.

Koska tavoitteena oli saada myös nykyiset asiakkaat aktivoitumaan K-Ruoka-sovelluksen käytössä, K-ruokakauppojen omat mediat olivat keskeisessä roolissa.

Kokonaisuus rakennettiin Keskon eri funktioiden tiiviillä yhteistyöllä ja halulla luoda datalla arvoa asiakkaille. Hyvään asiakaskokemukseen tarvittiin oikeanlainen, analytiikkaa hyödyntävä tuotteistus, hinnoittelu ja jakelu kaikissa 1 200 K-ruokakaupassa, sujuva digitaalinen palvelu sekä houkutteleva markkinointiviestintä.

Palvelun käyttö lähti räjähdysmäiseen kasvuun

Viikoittain sovellusta käyttävien määrä tuplaantui viidessä kuukaudessa. Se kerryttää jatkuvasti asiakasdataa, joka mahdollistaa entistäkin paremmin tarjousmainonnan datakohdentamisen.

Lisäksi K-Ruoka-sovellusta käyttävien Plussa-asiakkaiden ostouseus ja ostoskorin arvo kasvoivat.

K-ruokaketjujen tavoitteena on tarjota paras asiakaskokemus sekä kasvattaa asiakkuuden arvoa – tässä onnistuttiin, alle puolessa vuodessa.

ONNISTUMINEN PERUSTUI KESKON ERI FUNKTIOIDEN
TIIVIISEEN JA DATALÄHTÖISEEN YHTEISTYÖHÖN
AINA TUOTTEISTUKSESTA, HINNOITTELUSTA
JA JAKELUSTA MARKKINOINTIVIESTINNÄN
TOTEUTUKSEEN ASTI.

Pekka Tola, Keskon päivittäistavarakaupan markkinointijohtaja

Tutustu muihin töihimme