Töitämme 30.11.2022

Rus­ka­vah­ti. Kun luo­vat in­nos­tu­jat ja tek­no­lo­gian sy­väo­saa­jat ideoi­vat yh­des­sä, syn­tyi suo­sioon sin­gah­ta­nut pal­ve­luin­no­vaa­tio

Asiakaskokemuksen kehittäminen Markkinoinnin kehittäminen Kansainvälinen liiketoiminta Luovat sisällöt Markkinointiteknologiat Asiakaskokemus Luovat sisällöt Tekoäly Uudet teknologiat

Visit Finlandin Ruskavahti on tekoälyn voimistama digitaalinen palvelu, joka kertoo karttanäkymän muodossa, milloin ja missä ruska on Suomessa kauneimmillaan. Mitä luovasti teknologiaa hyödyntävän palveluinnovaation syntyminen vaatii?

Tuore AI-innovaatio Ruskavahti sai alkunsa Dagmarin luovien konseptoijien, data scientistien, digiasiantuntijoiden sekä Visit Finlandin bränditiimin yhteistyönä vuonna 2021. Täysin uuden palvelun rakentaminen sisälsi innostavaa rohkeutta, useita eri osaajien työpajoja, luovuutta niin sisältöjen kuin teknologian suunnittelussa sekä vahvaa johtamista ja määrätietoista toteutusta.

Suomen luonto on matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Talvi, lumi ja revontulet ovat jo hieman tunnetumpia, mutta Suomen upeassa ruskassa on vielä rutkasti potentiaalia. Ruskamatkailun kehittäminen tukee myös matkailun ympärivuotisuutta, joka on yksi kestävän matkailun kulmakivistä.

Minna Myyrinmaa, Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, Visit Finland

Palveluinnovaation onnistumisen kolme ratkaisevinta tekijää:

  1. Luovat suunnittelijat ja teknologiaosaajat puhuvat samaa kieltä siilottomasti

Kun Creative saa idean, johon tarvitaan algoritmeja, pilviteknologiaa, datalouhintaa ja ETL-pipelinejä esimerkiksi Data Scientistin näppäimistöltä, on ehdottoman tärkeää, että kaikki tiimiläiset kommunikoivat selkeästi kohti samaa tavoitetta. Parhaat teknologian ja datan syväosaajat pystyvät nousemaan tech-jargon-siiloistaan ja avaamaan tietotaitojaan niin, että jokainen ymmärtää – ja laajasti osaamistaan kehittänyt sisällönsuunnittelija osaa ottaa luovissa suunnitelmissaan huomioon teknologisia tarpeita.

  1. Psykologinen turvallisuus

Kun tehdään uudenlaista isosti, paras alusta on psykologinen turvallisuus. Isot egot eivät mahdu mukaan. Kaikkien pitää uskaltaa näyttää avoimesti epävarmuutensa, kysyä ja haastaa. Tiimiin tarvitaan ihmisiä, jotka saavat voimaa toisten nostamisesta. Ihmisiä, joille idean lento on tärkeämpää kuin oma liito. Taitava kokonaisuuksien johtaminen auttaa luomaan turvallista ympäristöä.

  1. Rohkeus ja innostus

Viimeinen tekijä on tuttu juhlapuheista, mutta aina yhtä tärkeä. Ilman Visit Finlandin rohkeutta ja innostusta Ruskavahtia ei olisi. Rohkeutta tarvitaan esimerkiksi resurssipanostuksiin, kun ei ole täyttä varmuutta siitä, millaisen vastaanoton luova palveluinnovaatio saa. Innostus auttaa viemään ideaa läpi omassa organisaatiossa ja löytämään sille aikaa ohi agendan.

Ruskavahdin suunnittelussa nämä kolme tekijää olivat kunnossa – siksi se sai loistavan lähdön. Ruskavahti syntyi syksyllä 2022 palvelemaan, tuomaan apua ja iloa ihmisten elämään. Jo nyt uusi palvelu on herättänyt suurta kiinnostusta ja saanut hienosti ansaittua näkyvyyttä eri medioissa ja kanavissa.

Ruskavahdissa luova idea herää tekoälyn avulla mahtavasti henkiin. Datan hyödyntäminen ruskan tunnistamiseen vaatii luovuutta myös teknologian näkökulmasta. Algoritmin taustalla oleva säädata sekä sadat tuhannet prosessoidut kuvat pakottavat lähestymään ongelmaa vahvasti suorituskyvyn näkökulmasta, jolloin pelkkien järeiden neuroverkkoalgoritmien käyttö olisi ollut liian hidasta. Yksinkertaisuus on tässäkin kaunista.

Ilari Vähä-Pietilä, Senior Data Scientist, Dagmar
Ruskatilanne Suomessa 10.10.2022, Kuva: Ruskavahti

Ruskavahti on näkynyt syksyllä 2022 laajasti eri medioissa:

Yle
Iltalehti
Turun Sanomat
Maaseudun Tulevaisuus
Seura
Caravan-lehti
Kotilappi

Ruskavahti palkittiin kunniamaininnalla Grand One 2023 -kilpailun Innovatiivisin teknologia -kategoriassa.

Työryhmä
Asiakas: Visit Finland
Dagmar: Luova konsepti ja idea, sosiaalisen median jalkautussuunnitelma ja projektin koordinointi
Dagmar: Ruskan ennustusalgoritmi & tekoälyennustukset, skaalautuva data ja kuvien prosessointi, back-end suunnittelu ja prosessointi sekä ETL prosessi & Algoritmin suorituskyvyn monitorointi ja optimointi
Accenture: Palvelun digitaalinen suunnittelu, visuaalinen suunnittelu, front & backend kehitystyö, digitaalinen toteutus ja optimointi
Dagmar: Kohtaamissuunnittelu
Visit Finland, Dagmar, Accenture: Sisällönsuunnittelu

KUR­KIS­TUS TE­KOÄ­LYÄ HYÖ­DYN­TÄ­VÄN IN­NO­VAA­TION AL­GO­RIT­MIIN

KUR­KIS­TUS TE­KOÄ­LYÄ HYÖ­DYN­TÄ­VÄN IN­NO­VAA­TION AL­GO­RIT­MIIN

Miten Ruskavahti- innovaatio toteutettiin ja millaisiin rajoitteisiin projektissa törmättiin? Ja millaisia teknologisia ratkaisuja ja päätöksiä Ruskavahdin kaltaisen tekoälyprojektin onnistuminen vaatii?