Töitämme 19.04.2024

Sivustouudistuksesta nousi SEO-kruununjalokivi: 97 % enemmän klikkejä

Myynnin kasvattaminen Digitaalinen markkinointi Hakukonemarkkinointi

Sivustouudistus notkahduttaa lähes aina orgaanista näkyvyyttä hakukoneissa. Etenkin silloin, kun tekniikka taustalla vaihtuu. Huolellisella valmistelulla notkahdus voidaan minimoida.

Esimerkkitapauksessa eräs kuluttajamarkkinointia tekevä asiakas halusi uusia yhden brändinsä sivuston ja vaihtaa sen WordPressistä Shopify-alustaan. Tämä tapahtui vuonna 2022, ennen kuin ChatGPT oli tullut markkinoille.

Asiakas asetti sivuston orgaaniselle hakukonenäkyvyydelle kovan tavoitteen: sivustosta piti kehittää koko brändisalkun kruununjalokivi. Sen näkyvyys tuli nostaa ykköseksi kaikkien asiakkaan hallitsemien sivustojen joukosta seuraavin mittarein:

 • orgaanisen liikenteen määrä
 • sivustolle tulevien klikkien määrä
 • sivustoon yhdistyvien hakutermien määrä
 • SEO-työkaluilla saadut arviot orgaanisen liikenteen määrästä

Huolellinen taustatutkimus paljasti lisää kehityskohteita

Ensin tehtiin sivustouudistuksiin tyypillisesti liittyvät toimenpiteet, kuten uudelleenohjausten määritys, säilytettävien ja poistettavien sivujen kartoitus sekä yhdistettävien sivujen määritys. Sen jälkeen ryhdyttiin suunnittelemaan näkyvyyden kasvua.

Kartoitimme, missä sivuston teemaan kuuluvissa aihealueissa näkyvyys on heikkoa. Tutkimus paljasti muun muassa sen, että sivusto ei pystynyt vastaamaan läheskään kaikkiin ihmisten esittämiin hakuihin, jotka liittyivät asiakkaan kategoriaan.

“Toimimme kategoriassa, jossa hakuvolyymit ovat suuria. Ihmiset etsivät aktiivisesti tietoa, ja heitä kiinnostavia aiheita on paljon. Siksi halusimme asiantuntijoilta konsultointia, miten rakennamme selkeän suunnitelman sisällöistä, joita ryhdymme luomaan tiimimme kanssa. Miten saamme optimoitua hakukonenäkyvyytemme parhaalla tavalla ja teemme toimenpiteitä ja sisältöjä oikeassa järjestyksessä.”, kertoo asiakas.

Vanhalla sivustolla oli reilut 250 sivua. Joukossa oli paljon WordPressin luomia tagi- ja kategoriasivuja, jotka tulostivat samoja sisältöjä usealle sivulle. Ne voivat aiheuttaa paitsi ohuen sisällön omaavien sivujen, myös duplikaattisivujen ongelmaa. Algoritmit kun arvostavat hyviä sisältöjä, jotka auttavat eteenpäin. Samanlaisia ongelmia ei haluttu uudelle sivustolle.

(Huom! Google ei vielä ollut julkaissut Helpful Content -päivitystään.)

Asiantuntevaa sisältöä kävijöitä polttaviin kysymyksiin

Loimme tarkan sisältösuunnitelman monia työkaluja hyödyntäen, jotta vastaamme oikeilla sivuilla kävijöiden kysymyksiin. Sisältöjen looginen ryhmittely auttaa hakukoneita ymmärtämään sisältöjä paremmin sekä kasvattaa luottamusta sisältöjä kohtaan.

Uuden sivuston rakenne antoi mahdollisuuden sijoittaa tietyn aiheen sivuja selkeästi omiin osioihinsa. Näin hakukoneet oppivat pikkuhiljaa, mikä tarkoitus milläkin sivuosiolla on.Sisältösuunnitelmassa pidimme tarkasti huolen siitä, ettemme sotke eri hakuintentioita keskenään. Tiettyyn sivun osioon ei luotu paljon informatiivista sisältöä, jos kävijä halusi vain ostaa tuotteet.

Asiakas sitoutui syvästi suunnitelmaan ja toteutti sitä vähitellen vuoden 2022 loppuun asti. Sivustolle lisättiin suunnitelman mukaisesti sisältöä, jota analyysimme paljasti kävijöiden etsivän sivustolta.
Esimerkkitapauksen toimialaan liittyvien säännösten takia suunnitelmasta pystyttiin lopulta toteuttamaan vain noin 20 %.

Huikeaa kasvua klikkimäärissä ja termien ykköspaikoissa

Hakukoneoptimoinnin vaikutusten näkyminen kestää usein 6–12 kuukautta, sivuston lähtötilanteen mukaan. Esimerkkitapauksessa ensimmäiset merkit onnistumisesta saatiin kesällä 2023.

Tammikuussa 2024 kirjattiin jo seuraavat tulokset:

 • 97 % suurempi klikkimäärä (Search Console 29.1.2024)
 • 129 termiä hakutulosten ykkösenä (tammikuussa 2023 56 termiä, kasvua 130 %)
 • Kokonaisnäkyvyys* 150 % suurempaa (tammikuu 2023 vs 2024. Lähde SEMRush)

*SEO-työkalun arvio orgaanisen liikenteen määrästä. Arvio perustuu sivustoon yhdistyvien hakutermien määrään, hakuvolyymiin ja sijoituksiin.

Kun tuloksia verrataan viimeisen kolmen kuukauden ajalta vuoden takaiseen, klikkimäärä on lähes tuplaantunut. Klikkimäärä (sininen jana) on kehittynyt tasaisesti positiiviseen suuntaan Google Search Console -työkalun perusteella (kuva päivitetty 10.4.2024)
SEO-työkalun (SEMRush) arvio sivuston orgaanisesta liikenteestä on lähtenyt reiluun kasvuun loppukesästä 2023.

Elokuussa 2023 Google julkaisi laajan core-algoritmipäivityksensä, ja aina kun liikenne kasvaa tällaisten päivitysten jälkeen, voimme todeta suunnitelmamme toimineen.

Sivusto on ohittanut useilla merkittävillä, asiakkaalle tärkeillä hakusanoilla alun perin suurimmiksi kilpailijoiksi arvioidut sivustot. Jo sijalla yksi olevien hakusanojen määrän kasvu kertoo, että sivut vastaavat hyvin kävijöiden tarpeisiin.

“Meille on tärkeää opettaa suomalaisille oikeaa tietoa kategoriastamme. Jos emme ole esillä siellä missä tietoa etsitään, emme vastaa tavoitteeseemme kokonaisvaltaisesti.”

Asiakas

Uudella sivustolla sivuja on lähes saman verran kuin vanhalla, mutta ne ovat laadultaan aivan eri tasolla. Siitä kertoo myös sivustolla vietetty aika, joka on Google Analyticsin mukaan nyt neljä kertaa pidempi kuin vanhalla sivustolla.

Tulosten arvoa nostaa se, että vuoden 2023 aikana sivustolle ei tehty mitään SEO-toimenpiteitä.

Onnistumisen avaintekijät

Tärkeimmät syyt positiiviseen kehitykseen:

 • selkeät tavoitteet sivustouudistukselle
 • huolellinen taustatutkimus
 • SEO-suunnitelman toteuttamiseen sitoutunut asiakas
 • asiantuntijan tarkastamat sisällöt

Mutta kuten jokaisella sivustolla, myös tällä sivustolla riittää vielä optimoitavaa teknisessä kunnossa ja sisäisessä linkityksessä. Puhumattakaan strukturoidusta datasta. Ja aina kannattaa tarkistaa, mitä uusia kysymyksiä potentiaalisille sivustokävijöille on herännyt.

Tärkeintä on kuitenkin se, että kun toimenpiteet on suunniteltu huolellisesti, niiden vaikutus ei lakkaa.

“Suunnitelmallisuus oli iso osa onnistumista. Mitä tehdä, missä järjestyksessä ja mitä jättää tekemättä oli tämän projektin kannalta ehkä tärkein onnistumisen avain.”

Asiakas

Dagmar oli projektissa konsultoivassa roolissa. Autoimme asiakasta muun muassa sivuston rakenteen suunnittelussa ja migraatioon valmistautumisessa. Asiakas tuotti sisällöt Dagmarin ohjeistuksen pohjalta. Jokaisen sisällön tarkasti asiakkaan regulaattori.

Jos sinulla ei ole resursseja tuottaa sisältöjä, luova sisältötiimimme auttaa.

Apua verkkosivuston kehitykseen?

Apua verkkosivuston kehitykseen?

Hakumainonnan ammattilaisemme varmistavat yrityksesi löytymisen hakukoneissa kustannustehokkaalla, läpinäkyvällä ja vastuullisella mutta ennen kaikkea tuloksia tuovalla tavalla. Voit luottaa verkkopalvelusi käsiimme, koska meiltä löytyy useita hakukonemarkkinoinnin spesialisteja, jotka ovat aina kärryillä uusimmista mahdollisuuksista, testaavat jatkuvasti uutta ja haluavat aidosti kehittää liiketoimintaasi.

Lisää töitämme