Töitämme 12.01.2020

YIT Asuminen: sisältöstrategia & markkinoinnin transformaatio

Asiakaskokemuksen kehittäminen Markkinoinnin kehittäminen Luovat sisällöt Markkinointiviestintä Brändi Luovat sisällöt

Dagmar ja YIT:n asumisen markkinointi suunnittelivat yhdessä sisältöstrategian osana YIT:n kokonaisvaltaista markkinoinnin transformaatiota. Asiakaspolku, data ja tavoitteet ovat pohja sisältöstrategialle ja sen erottamaton osa.

YIT rakentaa asuntoja ja kokonaisia asuinalueita sekä tarjoaa asumisen aikaisia palveluja Suomessa ja itäisessä Euroopassa.

Sisältöstrategian tavoite oli tukea siirtymässä kohti konversioita edistäviä ja asiakaslähtöisiä sisältöjä. Sisältöstrategia nähtiin merkittävänä osana YIT:n kokonaisvaltaista markkinoinnin transformaatiota, jossa koko markkinoinnin toimintatapaa kehitetään dataohjatusti asiakaslähtöisemmäksi. YIT halusi tehdä sisältöstrategian mittavan, jopa ameebamaisen kehitystyön kanssa samaan aikaan, koska ne kävelevät niin käsi kädessä.

näemme sisältöstrategian keskeisenä ja tärkeänä osana markkinoinnin transformaation edistämisessä. olisi hyvin haastavaa tehdä markkinoinnin muutostyötä ilman sisältöstrategiaa.

Niina Pakkala, Digitaalisen markkinoinnin päällikkö, YIT

Asiakaskokemuksen parantaminen sekä digitalisointi ovat YIT:n tärkeitä painopisteitä, ja myös markkinoinnin transformaation keskeisiä tavoitteita.

Toimivin strategia syntyy osallistavissa workshopeissa

Sisältöstrategiaa ryhdyttiin rakentamaan yhdessä YIT:n markkinoinnin tiimin kanssa.

Sisältöstrategian jalkautuksen johtaminen aloitettiin heti starttipalavereissa ja se jatkui kaikissa yhteistyöstöissä. Vaikka sisältöstrategiatyö oli markkinoinnin projekti, siihen osallistettiin laajasti myynnin, viestinnän ja palvelukehityksen asiantuntijoita organisaatiosta sekä kumppaneiden edustajia.

Näkemyksen luomisen prosessiin sisältyi sarja osallistavia workshoppeja, jotka valmisteltiin yhdessä YIT:n kanssa. Workshopit aikataulutettiin huolellisesti ja prosessi eteni rauhallisesti, jotta sisältöstrategia saatiin kulkemaan osana laajempaa muutostyötä.

Sisältöstrategia ohjaa päivittäistä sisältösuunnittelua

Valmis näkemystyö, sisältöstrategia, on laaja kokonaisuus, jonka taustalla vaikuttavat muun muassa asiakaspersoonien tutkimuksella todennetut motiivit ja erikoispiirteet sekä laajemmat kuluttajatrendit.

Sisältöstrategian ainesosat täsmentyivät tiiviisti yhteistyöstöissä priorisoiden. Nyt sisältöstrategia ottaa kantaa esimerkiksi sisältöjen ja brändin suhteeseen; sisällöillä erottautumiseen; hakukoneoptimointiin; sisältöjen erilaisiin rooleihin sekä dataan ja mittaamiseen.

YIT Asumisen sisältöstrategiassa tarkastellaan myös tulevaisuuden sisältöjen potentiaalia, kuten tekoälyn hyödyntämistä sisällöissä.

Asiakaslähtöisempiä ja digitaalisempia sisältöjä asiakaspolulla

Sisältöstrategia on vahvistanut YIT:n tuottamien sisältöjen tavoitteellisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja digitaalisuutta. Tiimille on kertynyt runsaasti kokemusta ja ymmärrystä sisältöjen suunnittelusta asiakaspolkuajattelua hyödyntäen. Kanava- ja tuotekeskeisyyden viimeiset rippeet ravistellaan nyt menneisyyteen sisällöissä.

YIT:n digitaalisen markkinoinnin transformaatio jatkuu. Onnistumisia mitataan asetettujen tavoitteiden, mittarien ja mittaamisen mallin mukaan.

Sisältöstrategian yksi onnistumisista oli se, että se tehtiin YIT:n liiketoiminnan tarpeiden mukaan omannäköiseksi, ei valmista sabluunaa orjallisesti noudattaen.

teimme sisältöstrategiaa hyvinkin tiiviisti ja kunnianhimoisesti yhdessä iteroiden, mutta silti annoimme molemmat näkemyksen rakentamiselle tilaa, luottamusta ja kärsivällisyyttä.

Julia Isoniemi, Sisältöstrategi, Dagmar

Voit myös kuunnella podcast-jaksosta lisää Niina Pakkalan ja Julia Isoniemen näkemyksiä sisältöstrategiasta.