Töitämme 06.05.2024

Mall of Triplan sadat sisältötarpeet koottiin helposti tunnistettavaksi ja hallinnoitavaksi somepalveluksi

Digitaalinen markkinointi Luovat sisällöt Luovat sisällöt Sosiaalinen media

Mall of Tripla on Suomen vilkkain kauppakeskus, jossa käy vuosittain yli 27 miljoonaa kävijää. Monipuolinen liikemäärä ja suuri kävijämäärä asettaa valtavan määrän tarpeita myös Triplan somesisällöille. Dagmar auttoi luomaan kauppakeskukselle oman somelinjan, jossa kaikki sisällöt näyttävät ja kuulostavat Triplalta – aiheesta riippumatta – ja jota on helppo hallinnoida.

Dagmar on toiminut Mall of Triplan mediasuunnittelukumppanina vuodesta 2021. Syksyllä 2023 kirkastimme yhdessä Triplan somestrategian, josta yhteistyö laajeni alkuvuodesta 2024 somesisältöjen jatkuvaan suunnitteluun ja tuottamiseen.

Yhteistyö käynnistyi halusta luoda brändin näköistä, tavoitteellista sisältöä, jonka avulla viestitään Triplalle tärkeitä teemoja.

Kauppakeskuksen somesisältöihin kohdistuu valtava määrä mitä erilaisempien yritysten ja kumppanitahojen tarpeita. Dagmar auttoi Triplaa linjaamaan niiden pohjalta tunnistettavan, inspiroivan ja asiakaslähtöisen sisältölinjan, joka kiinnostaa kohderyhmää ja saa aikaan haluttuja toimenpiteitä. Someen haluttiin tuoda enemmän triplamaisuutta, selkeyttä, tavoitteellisuutta ja kuluttajille lisäarvoa antavaa sisältöä.

”Kauppakeskusten someissa julkaistaan sisältöä lukuisista teemoista: liikkeet, ravintolat, elämykset, tapahtumat, kumppanit, kauppakeskuksen palvelut ja ajankohtaiset asiat, kampanjat, asiakkaiden sisällöt, liikenneyhteydet, … Halusimme saada Triplalle omistajuuden kaikkiin eri sisältöihin ja luoda selkeän, brändin näköisen somepresenssin.”, kuvailee Dagmarin Creative Social Mikko Wivolin.

Halusimme saada Triplalle omistajuuden kaikkiin eri tarpeiden sisältöihin ja luoda selkeän, brändin näköisen ja kohderyhmään resonoivan somepresenssin.

Mikko Wivolin, Creative Social, Dagmar

Asiakaslähtöiset teemat linjaavat somesisältöjä

Somestrategiasta johdetut sisältöteemat antavat tukevan perustan Triplan somesisällöille. Niiden lisäksi Triplalla on paljon muitakin sisältöjä somekanavissaan. Suunnittelun kulmakivenä on tuottaa Triplan asiakkaille ja halutuille kohderyhmille aidosti hyödyllistä sisältöä. Tavoitteena on rakentaa Triplasta kuvaa monipuolisena ja ihmisläheisenä kauppakeskuksena, joka on ajassa kiinni.

Suunnittelemme, kuvaamme ja tuotamme joka kuukausi kanavien ehdoilla tehtyjä somesisältöjä Triplan Facebookiin ja Instagramiin, osana Triplan omaa markkinointitiimiä. Kokonaisuus pysyy linjakkaana yhteisen, hallinnoimamme somekalenterin ja yhdessä sovittujen viestintätapojen avulla. Myös muiden kumppaneiden tuottamat kampanjasisällöt solahtavat helposti Triplan somekanaviin, kun somepresenssin ilme on yhtenäinen. Dagmarin tiimi nostaa valitut somesisällöt mainontaan, jolloin tuotetut sisällöt saavat näkyvyyttä ja toistoja halutussa kohderyhmässä.

Triplan somesisällöt ovat kiinnostaneet myös mediaa: Helsingin Uutiset nosti otsikoihin vinkkimme oikoreitistä junalaitureilta Triplaan.

Triplan somen sisältöjä

Apua kaikkiin Triplan tarpeisiin

Jo lyhyessä ajassa Triplalle on saatu luotua oma tyyli, joka näyttää ja kuulostaa Triplalta. Somesisältöjen tulokset ovat nousseet halutulle tasolle ja niistä opitaan jatkuvasti.

Triplalle on tuotettu myös erilaisia somepohjia inhouse-käyttöön esimerkiksi kumppanisisältöjen nostamiseen julkaisuissa. Näin Triplan itse julkaisemistakin sisällöistä saadaan sukunäköistä ja somessa tunnistettavaa.

Sparraamme Triplaa somekanavien sisältöjen kehityksessä sekä tulosten analysoinnissa, jotta tekeminen on tuloksellista ja asiakkaiden tarpeiden mukaan uudistuvaa.

”Dagmar on tuonut sometekemiseemme kaivattua yhtenäisyyttä ja raikkautta. Jo lyhyessä ajassa somepresenssimme on selkeytynyt ja monia irrallisiakin, mutta meille tärkeitä asioita, on saatu tuotua nokkelasti ja kuluttajaa kiinnostavalla tavalla esille.
Arvostan myös suuresti yhteistyön sujuvuutta, kommunikoinnin helppoutta sekä sitä kuinka yllättäenkin ilmestyneisiin sisältötarpeisiin reagoidaan ripeästi.”
, kertoo Mall of Triplan viestintä- ja markkinointipäällikkö Marjo Hiirola.

Dagmar on tuonut sometekemiseemme kaivattua yhtenäisyyttä ja raikkautta.
Arvostan suuresti yhteistyön sujuvuutta, kommunikoinnin helppoutta sekä sitä kuinka yllättäenkin ilmestyneisiin sisältötarpeisiin reagoidaan ripeästi.

Marjo Hiirola, Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Mall of Tripla
Mall of Triplan somesisältöä Instagramissa.