Milla Pyyny

Dagmar Storiesin Community Management Trainee Milla inspiroituu vaikuttajamarkkinoinnista, luovista sisällöistä ja viestinnästä. Vapaa-ajalla rentoutuu liikunnan, kokkailun ja ihmisten parissa.

Vastuullisuus on yksi nykypäivän vaikuttajamarkkinoinnin kulmakivistä. Vastuullisuudella ei tarkoiteta ainoastaan vihreämpiä valintoja, vaan ennen kaikkea brändien ja vaikuttajien sosiaalista ja yhteiskunnallista vastuuta. Tulevaisuuden yhteistyöt tarvitsevat yhä enemmän aitoja brand matcheja, diversiteettiä, vaikuttavia sisältöjä ja läpinäkyvyyttä. Lue Dagmar Storiesin sisältötraineen Milla Pyynyn kolmen kohdan lista vastuullisempaan vaikuttajamarkkinoinnin tekemiseen.

1. Valitse brändillesi oikeat vaikuttajat.

Yhteinen arvopohja brändin ja vaikuttajan välillä on onnistuneen ja vastuullisen vaikuttajamarkkinoinnin lähtökohta. Brändin arvojen on kohdattava vaikuttajan henkilökohtaiset arvot, jotta päästään aidosti vaikuttaviin tuloksiin. Epäaidot yhteistyöt eivät iske valveutuneisiin seuraajiin, jotka näkevät näennäisen vastuullisuuskampanjan läpi.

Vaikuttajaa valitessa onkin tärkeää tehdä taustatyötä; Millaisia sisältöjä vaikuttaja tuottaa kanaviinsa? Millainen arvomaailma vaikuttajalla on? Miten vaikuttaja puhuttelee seuraajiaan? Onnistuneen vaikuttajavalinnan taustalla on huolellinen vaikuttajakartoitus, jonka avulla tunnistetaan vaikuttajan sopivuus brändiin ja yhteistyöhön sekä minimoidaan mahdolliset riskit. Esimerkiksi vaikuttajien ulkomaanmatkailu korona-aikana on herättänyt paheksuntaa, mistä myös brändin on hyvä olla tietoinen.

2. Ota vähemmistöt huomioon.

Erilaisten vähemmistöjen huomioiminen vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa on tätä päivää. Tästä erinomaisena esimerkkinä Grand One 2021 -gaalassa Parhaan vaikuttajamarkkinointi -kategorian voittanut ”Vapauden vaatekaappi”, joka antoi LGBTQ+-ihmisille tilan näkyä. Diversiteetti-sana vilisee nyt vaikuttajamarkkinoinnin kentällä, eikä suotta. Heterogeeniset sisällöt eivät puhuttele enää kaikkia vuonna 2021, ja siksi vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelussa tulee ottaa entistä enemmän huomioon monimuotoisuus ja erilaisuus. Erityisesti suuremmilla brändeillä on valta ja vastuu representoida monimuotoisuutta ja nostaa esiin eri vähemmistöjen edustajia.

Vähemmistöjen huomioon ottaminen liittyy myös vaikuttajasisältöjen saavutettavuuteen. Saavutettavuusdirektiivi koskee tällä hetkellä esimerkiksi julkishallintoa ja suurinta osaa järjestöistä, mutta sosiaalisen median ja mainonnan saavutettavuudesta käydään jatkuvasti keskustelua. Esimerkiksi tekstityksen lisääminen tubevideoihin on helppo askel kohti vastuullisempia vaikuttajasisältöjä.

3. Suunnittele merkityksellisiä ja läpinäkyviä sisältöjä.

Merkitykselliset ja vaikuttavat sisällöt jatkavat edelleen nousuaan, ja vaikuttajayhteistöihin kaivataan yhä aidompaa ja kantaaottavampaa otetta. Brändi ja vaikuttaja voivat yhdessä paitsi houkutella uuden palvelun tai tuotteen äärelle, myös nostaa esiin sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeitä teemoja. Vaikuttavat ovat seuraajiensa esikuvia, joita kuunnellaan ja kopioidaan – tästä syystä brändeillä ja vaikuttajilla on vastuu rakentaa ekologisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestäviä yhteistöitä ja kampanjoita.

Kaupallisten yhteistöiden merkitseminen on iso osa vaikuttajamarkkinoinnin vastuullisuutta. Niin brändit, vaikuttajat kuin seuraajatkin kaipaavat läpinäkyvyyttä, ja yhtenäiset toimintatavat auttavat sekä brändejä että vaikuttajia toimimaan vastuullisesti. KKV:n linjaus yhteistöiden merkitsemisestä sekä Ping Helsingin PING Ethics -eettinen koodisto ovat hyviä esimerkkejä läpinäkyvämmän ja vastuullisemman vaikuttajamarkkinoinnin edistämisestä.

Haluatko tehdä merkityksellistä ja vastuullista vaikuttajamarkkinointia? Meiltä löydät vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaiset strategiseen suunnitteluun, vaikuttajakartoituksiin sekä vaikuttajayhteistöiden toteuttamiseen. Ota yhteyttä Stories-sisältömarkkinointiyksikköömme, niin suunnitellaan yhdessä: stories@dagmar.fi