BlogiVaikuttavuusindeksi Q & A 18.03.2024

Vaikuttavuusindeksi Q & A

Mikä on Dagmarin luoma Vaikuttavuusindeksi, mihin se perustuu ja miten se toimii? Vastaamme yleisimpiin kysymyksiin tällä sivulla!

Miksi vaikuttavuusindeksi on luotu?

Monikanavaisessa viestitulvassa erottuminen ja siten vaikuttavuuden luominen on koko ajan vaikeampaa. Tunnistimme tarpeen ymmärtää vaikuttavuutta paremmin ja luoda mediasuunnittelua varten vaikuttavuutta kuvaavan tunnusluvun, jota kohti optimoida. Halusimme myös nostaa dataan perustuvan, ammattimaisen mediasuunnitteluosaamisen arvoa markkinointialalla.

Voinko jatkossa tehdä kaikki mediavalinnat perustuen vaikuttavuusindeksiin?

Mediavalintoja ohjaa jatkossakin kohderyhmä ja sen mediakäyttö. Vaikuttavuusindeksi ei korvaa olemassa olevia työkaluja, vaan se tuo yhden näkökulman lisää suunnitteluun ja auttaa rakentamaan suunnitelmista entistäkin parempia.

Mihin vaikuttavuusindeksi perustuu?

Vaikuttavuusindeksi on rakennettu mallintamalla Dagmarin kampanjatutkimustietopankista toteutuneita huomioarvoja eri medioissa ja medioiden kykyä aktivoida sekä Dagmarin ROMI-benchmarkista saatavaa median tuottamaa lisämyyntiä. Näistä on rakennettu tilastollinen malli, eli laskukaava, joka laskee indeksin arvon.

Mihin laskurissa valittavat mainonnan tavoitteet perustuvat?

Laskuri painottaa indeksin taustalla olevia tekijöitä (huomioarvo, aktivointi, median tuottama lisämyynti) hieman eri tavalla riippuen siitä mikä tavoite on valittu.   

Saako vaikuttavuusindeksin laskettua kohderyhmittäin?

Vaikuttavuusindeksiä ei toistaiseksi saa laskettua kohderyhmittäin. Vaikuttavuusindeksi vertaa mediayhdistelmien vaikuttavuutta kaikkeen Dagmarissa tutkittuun mainontaan, joka on suunniteltu jollekin tavoitekohderyhmälle.

Vaikuttavuusindeksissä lähdetään siitä, että mediavalinnat tehdään lähtökohtaisesti kohderyhmän mukaan, mitä varten hyödynnämme olemassa olevia tunnuslukuja ja työkaluja. Indeksilukuja ei siksi tule vertailla eri mainostajien välillä tai hyvin erilaisille kohderyhmille suunniteltujen kampanjoiden välillä. Se toimii parhaiten suunnitteluvaiheessa budjetin optimoinnissa ja tukena perusteluille.  

Suosiiko indeksi TV-mainontaa?

Vaikuttavuusindeksi ei suosi tai väheksy mitään mediaryhmää. Indeksi perustuu toteutuneeseen, tutkittuun mainontaan ja kertoo sen miten erilaiset mediayhdistelmät ovat tähän saakka toimineet. Tuloksiin voi luottaa.

Miten usein työkalu päivittyy?

Tällä hetkellä on suunnitteilla päivittää malli kerran vuodessa.

Selittääkö budjetti suurimmaksi osaksi indeksin arvon?

Mediabudjetilla on luonnollisesti suuri merkitys vaikuttavan markkinointiviestinnän rakentamisessa. Laskuria käyttämällä ja testailemalla pääsee nopeasti jyvälle siitä, miten indeksiä pystyy budjetin sisällä kehittämään paremmaksi.

Miksi en pääse indeksissä yli sadan?

Syitä voi olla useita. Kannattaa varmistaa ovatko kanavavalinnat kaikkein toimivimmat suhteessa markkinointiviestinnän tavoitteeseen, onko kokonaisbudjetti liian matala tai onko kanavia liian vähän.

Tarkoittaako matala indeksiarvo sitä, että suunnitelma on huono?

Ei tietenkään tarkoita. Jos mediavalinnat on tehty kohderyhmän mukaan ja ne tukevat markkinointiviestinnän tavoitetta, suunnitelma on varmasti hyvä. Matala arvo voi viitata esimerkiksi liian pieneen kokonaisbudjettiin tai siihen, että kampanja tarvitsee toistoa, tai tavoitteet voivat olla epärealistiset budjettiin nähden.

Keskimääräinen tulos voi monessa tapauksessa olla oikein hyvä. Jos kyse on esimerkiksi pienestä mainostajasta, leikatusta budjetista tai nykyistä tasoa ylläpitävästä markkinoinnista, keskimääräinen indeksiarvo on hyvä tulos.  

Mitä tarkoittaa 50% selitysaste?

Markkinointiviestinnän kokonaisvaikuttavuudesta media selittää noin puolet. Toinen puoli selittyy muilla tekijöillä, kuten luovalla sisällöllä tai brändin asemalla. Eli muiden tekijöiden merkitys on todella suuri.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vähäisillä mediatoimenpiteillä on mahdollista saavuttaa hyvinkin vaikuttavaa mainontaa, jos luova sisältö on toimivaa. Sama toisinpäin, toimivalla mediayhdistelmällä voidaan luoda vaikuttavuutta heikomman luovan sisällön kokonaisuudelle. Paras tulos saavutetaan tietenkin, kun sekä luova sisältö että mediayhdistelmä ovat toimivia ja ne suunnitellaan yhdessä.

Onko laskurista englanninkielistä versiota ja voiko laskuria käyttää kv-kampanjoihin?

Ei ole, koska data on Suomesta ja liittyy vain Suomen kampanjoihin. Emme ole nähneet tarvetta kääntää työkalua englanniksi.

Lisää sisältöjä aiheeseen liittyen