BlogiDagmar 12.02.2024

Vaikuttavuusindeksi on Dagmarin luoma mediamainonnan vaikuttavuutta arvioiva työkalu

Markkinointiviestintä Kulttuuri

Monikanavaista mediasuunnittelua palveleva mainonnan vaikuttavuusindeksi perustuu mainonnan huomioarvoon, sen kykyyn aktivoida, mediamainonnan tuottamaan lisämyyntiin sekä ostetun mediamainonnan investointeihin.

Dagmar on kehittänyt koko markkinointialan käyttöön mediamainonnan vaikuttavuudesta kertovan uuden tunnusluvun ja työkalun, jolla sen voi laskea.

Vaikuttavuusindeksi perustuu vaikuttavuuden kannalta neljään keskeiseen tekijään: mainonnan huomioarvoon, mainonnan kykyyn aktivoida, mediamainonnan tuottamaan lisämyyntiin ja mediainvestointeihin.
Vaikuttavuusindeksin avulla on mahdollista kehittää markkinointiviestinnän vaikuttavuutta mediavalintojen ja mediabudjetin kautta. Mediasuunnittelun keskeisiä tunnuslukuja ovat tähän asti olleet esimerkiksi nettopeitto, toisto ja kontaktihinta, mutta vaikuttavuudelle ei ole ollut selkeää määritelmää eikä sille ole voitu laskea arvoa.

Työkalua ja sen tuottamaa indeksiä on jo ryhdytty käyttämään suunnittelun apuna Dagmarissa. Nyt se on myös muiden markkinointia suunnittelevien yritysten vapaassa käytössä.

Haluatko tietää lisää vaikuttavuusindeksistä? Tutustu vaikuttavuusindeksin Q&A -osioon!”Vaikuttavuus ei ole vain vau-efektiä ja kiiltoa, vaan sen pitää olla todellista, mitattavaa ja bisnestä kasvattavaa toimintaa.

Luomamme vaikuttavuusindeksin avulla voimme arvioida jo kampanjoiden suunnitteluvaiheessa, millainen vaikuttavuus erilaisilla kanavavalinnoilla ja budjeteilla saavutetaan. Indeksi tulee täydentämään nykyisiä tunnuslukuja”, sanoo Dagmarin strategiajohtaja Outi Hämäläinen.

Pohjalla vuosikymmenten varrella kertynyt data

Työkalu pohjautuu Dagmarin asiantuntijoiden markkinointiymmärrykseen sekä valtavaan datamäärään, jota markkinointitoimistoon on kertynyt vuosikymmenten varrella.

”Indeksin pohjalla on Dagmarin oma data noin tuhannesta kampanjatutkimuksesta ja ROMI-mallinnuksesta. Näistä Dagmarilla on varmasti Suomen kattavimmat tietopankit.

On koko alalle hyödyksi, että voimme jakaa havaintojamme ja oppejamme”, toteaa Dagmarin toimitusjohtaja Krista Elopuro.

Työkalu laskee vaikuttavuusindeksin, kun ensin on valittu mainonnan ensisijainen tavoite sekä budjettijako euroina eri medioiden välillä. Mainonnan tavoite valitaan neljästä vaihtoehdosta, jotka ovat brändin vahvistaminen, aktivointi tai toiminta ja lyhyen aikavälin myynti. Kun budjettia tai sen jakoa eri mediakanavien välillä muutetaan, voidaan nähdä, miten se heijastuu vaikuttavuuteen.

Kuten muutkin mediasuunnittelun tunnusluvut, vaikuttavuusindeksi auttaa parantamaan mainostajan kampanjoiden tuloksia. Ideana ei ole vertailla eri mainostajien indeksejä toisiinsa vaan lisätä ymmärrystä mainostajakohtaisesti ja siten parantaa vaikuttavuutta.

”Mediavalintojen ja -investointien havaittiin selittävän noin puolet markkinointiviestinnän vaikuttavuudesta. Toinen puoli vaikuttavuudesta selittyy muilla tekijöillä, kuten luovalla sisällöllä tai brändin asemalla.
Datan avulla on luotu tilastollinen malli eli laskukaava, joka tuottaa indeksiluvun erilaisille mediabudjettiyhdistelmille. Työkalu huomioi myös erilaiset mainonnan tavoitteet”,
sanoo mallin kehittänyt Dagmarin Senior Data Scientist Atte Mäkelä.

Juhlavuosi innosti viemään alaa eteenpäin

Idea mainonnan vaikuttavuusindeksin kehittämiseen lähti Dagmarin omasta merkkipaalusta: vuoden 2023 lopulla tuli kuluneeksi viisikymmentä vuotta siitä, kun Dagmar aloitti toimintansa. Visiona on alusta asti ollut alan ennakkoluuloton uudistaminen ja markkinointiviestinnän vaikuttavuuden tehostaminen.

Mainonnan toimivuuden ymmärtäminen ja mittaaminen on vuonna 2024 ehkä ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin.

”Tämän päivän monikanavaisessa viestitulvassa vaikuttavan kuluttajakohtaamisen luominen on aina vain vaikeampaa.

Halusimme juhlavuotemme kunniaksi kehittää jotakin sellaista, mistä olisi hyötyä koko alalle. Toivomme, että sen avulla asiakkaidemme ja alan kaikkien tekijöiden markkinointiviestinnän vaikuttavuus kasvaa.

Tarvittaessa samanlainen työkalu voidaan rakentaa myös asiakkaan omalla datalla, jolloin työkalu optimoi mediakampanjoita mainostajakohtaisesti”, Outi Hämäläinen kertoo.

TUTUSTU LASKURIIN JA LASKE, MITEN VAIKUTTAVAA MAINONTAA SUUNNITELMASI VOI TUOTTAA!

VIELÄKÖ MEDIAMAINONNASSA RIITTÄÄ MUSKELIA?

VIELÄKÖ MEDIAMAINONNASSA RIITTÄÄ MUSKELIA?

Muuttunut markkinointi ja erityisesti median kulutuksen muutos saavat helposti pohtimaan mediamainonnan tehoa. Huomaako kukaan enää mainontaa? 

Dagmar on tutkinut tällä vuosituhannella reilusti yli 1000 markkinointikampanjaa, joten vastauksia on onneksi saatavilla. Dagun Ville Rekula ja Outi Hämäläinen kokosivat tärkeimmät.