Oululainen Reissumies ”Oman tiensä kulkijoille”

Kun ikoninen Oululainen Reissumies -brändi ryhtyi ravistelemaan hegemonista maskuliinisuusajattelua, kansa kohahti.  Arvopohjainen markkinointi sukelsi ihon alle, nostatti tunteita ja herätti keskustelua. Rohkealla ulostulolla oli vaikutuksia sekä myyntiin että brändi- ja työnantajamielikuvaan – ja se antoi hyviä oppeja tuleviin tekoihin.

Reissumies ahdasta mieskuvaa vastaan

Oululainen Reissumies halusi tuoda esiin brändin vastuullisuutta, rohkeutta, aktiivisuutta ja suomalaista mieskuvaa. Reissumies päätti arvoihinsa pohjautuen ryhtyä herättämään keskustelua mieskuvasta ja samalla edistää erilaisuuden hyväksymistä, monimuotoisuutta ja tasa-arvoa. Lokakuussa 2021 tehtiin tutkimus, joka tuki tätä tavoitetta paljastaen, että lähes puolet suomalaisista miehistä pitää vallitsevaa miesnormia ahdistavana.

Oululainen Reissumies on yksi Suomen tunnetuimmista ja rakastetuimmista brändeistä. Jo yli 40 vuotta aidolla maullaan hurmanneelle Reissumiehelle oli luontevaa lähteä tukemaan kaikkia oman tiensä kulkijoita, oman elämänsä Reissumiehiä.

Erilaiset suomalaismiehet rohkeasti kampanjan keulakuvana

Fazer Leipomoiden, Ivalon, Dagmarin, Dagmar Storiesin ja Drumin asiantuntijoista koottu tiimi rakensi kampanjan, jossa nostettiin esiin erilaisia Reissumiehiä. Miehiä, jotka ovat kulkeneet läpi erityisen matkan ja kokemuksistaan voimaantuneina jakavat nyt voimaa muillekin.

Dagmarin asiantuntijat suunnittelivat kampanjan medianäkyvyyden sekä koordinoivat yhteistyön valittujen vaikuttajien kanssa.

Kampanjan kasvoiksi valikoituivat rap-artisti ja lasten jalkapallovalmentaja Pastori Pike, jääkiekkolegenda Marko Jantunen sekä monimuotoisuus- ja inklusiivisuuskonsultti Dakota Robin. Keulakuvat edustivat erilaisia mieshahmoja niin Reissumies-pakkauksessa, Reissumiehen kanavissa (www-sivu, myymälämainonta) kuin mainonnassakin (ulkomainonta, digikanavat, somekanavat). Vaikuttajat Pastori Pike ja Dakota Robin kertoivat yhteistyöstä ja sen merkityksestä heille itselleen myös omissa somekanavissaan.

Keskustelua brändin arvojen puolesta todellakin herätettiin!

Reissumies onnistui tavoitteessaan herättää keskustelua suomalaisesta mieskuvasta. Ansaittua näkyvyyttä saatiin jopa 750 000 euron arvosta. Aihe nousi otsikoihin niin Talouselämässä kuin iltapäivälehdissä.

Mediassa Fazer näyttäytyi edelläkävijänä, joka uskaltaa puhua edistämiensä arvojen puolesta. Niin kuluttaja-asiakkailta kuin yrityksiltäkin kerättiin kiitoksia tärkeän asian nostamisesta keskusteluun. Teemaa puitiin puolesta ja vastaan sekä Reissumiehen että vaikuttajien kanavissa. Kantaa aiheeseen ottivat laajasti erilaiset henkilöt, eri puolilta Suomea ja erilaisista asemista. Vaikuttajat sitoutuivat niin voimakkaasti kampanjaan, että jakoivat sisältöjä reilusti sovittua enemmän.
Mainontaa muistettiin alkuvuotta 2021 paremmin eli ulostulo huomattiin, ja tunnettuutta saatiin pidettyä hyvin yllä kovassa kilpailussa. Brändimielikuva kehittyi juuri niissä attribuuteissa kuin haluttiinkin. Reissumies on ajanmukainen, aktiivinen ja rohkea edelläkävijä.

Vaikka jotkut närkästyivät niin, että ilmoittivat ryhtyvänsä ostoboikottiin, sai kampanja myös merkittävästi kannatusta ja tyhjensi hyllyjä useista myymälöistä. Jotain suosiosta kertoo sekin, että uusia pakkauksia ryhdyttiin kaupittelemaan keräilykappaleina.

Kampanjaan kuului yli 20 000 euron tukilahjoitus Trasek ry:lle, Itä-Helsinkiläiselle lasten urheilujoukkue IceHeartsille ja Avominne ry:lle. Kiitosta saatiin myös erilaisilta mies-, tasa-arvo- ja maahanmuuttaja-asioita edistäviltä järjestöiltä.

Kampanja vahvisti jopa työnantajamielikuvaa: fazerilaiset tunsivat ylpeyttä rohkeasta työnantajastaan.

Reissumies – Oman tiensä kulkija

Reissumiehen kampanja todisti sen, että suvaitsevaisuus etenee asteittain ja vaatii vielä paljon työtä. Kuluttajatkin odottavat lisää tekoja: ”eihän tämä jää vain tähän”.  Ei jää, sillä Reissumies jatkaa taivaltaan.

Lisätietoja kampanjasta:  https://www.oululainen.fi/tuotteet/reissumies/kampanjat/oman-tiensa-kulkijoille/